Bankarski sistem FBiH i RS Vježbe IV

23.12.2013.

Asistent: Velid Efendid

1

Za bankarski sektor RS iz izvještaja Agencije za bankarstvo RS “INFORMACIJA O BANKARSKOM SEKTORU REPUBLIKE SRPSKE za period 30. Za bankarski sektor FBiH iz izvještaja Agencije za bankarstvo FBiH “INFORMACIJA O BANKARSKOM SISTEMU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 30.12.IZVORI • Podatci o bankarskom sektoru BiH preuzeti sa: 1.06.06. godine” 23.” 2.2013. Asistent: Velid Efendid 2 .2012.2012.

godine Zaposleni u bankarskom sistemu FBiH Štednja u FBiH Ročna struktura depozita u FBiH Ročna struktura kredita Koncentracija u bankarskom sistemu FBiH Profitabilnost banaka u FBiH Asistent: Velid Efendid 3 23. 4. 6. 2. Pokazatelji bankarkog sistema FBiH 1. . 7. 5.Sadržaj vježbi – dio II I.12. Bilans stanja bankarskog sistemaFBiH 30.2012. 3.2013.06.

2.06.2012.06. . 3.Sadržaj vježbi – dio III II. Bilans stanja bankarskog sistema RS 30.12. godine Asistent: Velid Efendid 4 23.2012. 6. 7.2013. godine Zaposleni u bankarskom sistemu RS Ročna struktura depozita banaka u RS 4. Pokazatelji bankarkog sistema RS 1. 5. Struktura depozita i kredita banaka u RS Koncentracija u bankarskom sistemu RS Profitabilnost banaka u RS Bilans uspjeha bankarksog sistema RS 30.

Related Interests