COLEGIUL ECONOMIC “DIMITRIE CANTEMIR” SUCEAVA

PROIECT DE SPECIALITATE PENTRU EXAMENUL DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE *NIVEL 3 * CALIFICARE PROFESIONALĂ : TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂŢI ECONOMICE PROFESOR COORDONATOR: MUNTEANU
RODICA

ELEV:
PETRUTU D. MARIA-STRATITA

PROMOŢIA 2011

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI
*LUCRARE PREMERGĂTOARE ÎNTOCMIRII SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE*

- MOTTO –

“ Dacă vă cunoaşteţi duşmanul şi pe voi înşivă, nu aveţi de ce să vă temeţi în ceea ce priveşte rezultatul luptei.” Sun Tzu

.ARGUMENT Mijlocul principal prin care se constată situaţia reală a patrimoniului şi care permite compararea datelor obţinute pe această cale cu datele contabilităţii. îl reprezintă inventarierea. Necesitatea inventarierii patrimoniului unităţilor se explică prin importanţa deosebită pe care o prezintă pentru activitatea practică a acestora.

Comunicare organizaţională. Înregistrarea evenimentelor şi tranzacţiilor în contabilitate. Efectuarea lucrărilor pregătitoare elaborării Situaţiilor financiare anuale. Completarea Situaţiilor financiare anuale.În urma elaborării lucrării am atins următoarele competenţe standard:          Comunicare şi renumeraţie. Cunoaşterea noţiunilor teoretice. . Reflectarea în contabilitate a operaţiilor economico financiare. Utilizarea metodelor şi tehnicilor fiscale. Managementul calităţii.

. Funcţia de calcul şi evidenţă a stocurilor ........... În funcţie de condiţiile în care se desfăşoară ...... 7 1..... 10 1....... 10 1..1.. 7 1.2... 5 CAP I Inventarierea .2......1.... 9 1.. 8 1...... 10 ................. După momentul în care se efectuează activităţile de inventariere.CUPRINS Argument ...5........ 9 1.............ca procedeu de constatare faptică ................3................... După natura elementelor supuse inventarierii ........... 7 1. 10 1............... Funcţia de control .. După modalitatea de efectuare .............. După gradul de cuprindere ......3. Clasificarea inventarierii .....2......2.............................2.................. 9 1.............................. Funcţia de bază ...2.........1.........2.....................1..............1...4......procedeu al metodei contabilităţii ............. Inventarierea .....1..................2....

............... Documente specifice privind inventarierea .......................................... 28 ...... 13 1..............C.3..... 26 Anexe ...1....2.......... 18 Concluzii .................................... 11 1............ Instactual S...3.........3............................................. Inventarierea propriu-zisă ..............3... Pregătirea inventarierii ...........R........L...... 15 CAP II Înregistrarea în contabilitate a plusurilor şi minusurilor cantitative şi valorice .......................... 15 1...... Etapele inventarierii ........... 11 1...................1............................... 27 Bibliografie ..................................... ...16 CAP III Studiu de caz la S..........4.......3..... Stabilirea rezultatelor inventarierii şi înregistrarea lor în contabilitate ....................................................................3.................

Inventarierea generală a patrimoniului reprezintă ansamblul operaţiunilor prin care se constată existenţa şi starea tuturor elementelor de activ şi pasiv. aflate în patrimoniul unităţilor la o anumită dată.Inventarierea patrimoniului Inventarierea stă la baza întocmirii unui bilanţ real contribuind la asigurarea imaginii fidele a societăţii economice şi la aplicarea prudenţei în contabilitate. . cantitativ valoric sau numai valoric.

b)inventariere prin sondaj. b)inventarierea stocurilor şi a producţiei în curs. După gradul de cuprindere: a)inventariere parţială. a)inventarieri ordinare. d)inventarierea mijloacelor circulante de trezorerie. c)inventarierea mijloacelor circulante şi decontare (creanţelor). b)inventariere generală. e)inventarierea bunurilor aparţinând altor entităţi economico-sociale. g)inventarierea datoriilor. . În funcţie de condiţiile în care se desfăşoară: b)inventarieri extraordinare.Clasificarea inventarierii După momentul în care se efectuează activităţile de inventariere: a)inventarieri periodice (anuale). După modalitatea de efectuare: a)inventariere totală. f)inventarierea capitalurilor proprii. b)inventarieri exprese. După natura elementelor supuse inventarierii: a)inventarierea imobilizărilor necorporale. corporale şi financiare.

Stabilirea rezultatelor inventarierii şi înregistrarea lor în contabilitate constituie etapa în care se întocmesc situţiile comparative necesare pentru stabilirea rezultatelor inventarierii. Inventarierea propriu-zisă se referă la constatarea. precum şi aceea în care se înfăptuiesc operaţiile de regularizare a diferenţelor constatate la inventariere şi înregistrarea lor. datoriilor şi capitalurilor proprii în conformitate cu constatările făcute asupra realităţii acestora. descrierea şi evaluarea mijloacelor. .Etapele inventarierii Pregătirea inventarierii este o etapă pregătitoare inventarierii propriu-zise şi constă în luarea unor măsuri cu caracter organizatoric şi în efectuarea unor operaţiuni de pregătire contabilă.

Înregistrarea în contabilitate a plusurilor şi minusurilor cantitative şi valorice Plusuri la mijloace fixe în valoare de 4580 lei conform listei de inventariere şi proces verbal de inventariere. 212 = 134 4580 (conform listei de inventariere. proces verbal de inventariere) . proces verbal de inventariere) Minus la materii prime în valoare de 200 lei conform listei de inventariere şi proces verbal de inventariere. proces verbal de inventariere) Plusuri la produse finite în valoare de 1000 lei conform listei de inventariere şi procesului verbal de inventariere. 345 = 711 1000 (conform listei de inventariere. 601 = 301 200 (conform listei de inventariere.

000.C.R. termice şi de gaz. ORADEA. TERMICA S.000 lei .A. MEDA S.A.STUDIU DE CAZ LA S. SUCEAVA Societatea este constituită în forma juridică de societate cu răspundere limitată. DAS S. INSTACTUAL S.245. S. Cifra de afaceri : 10.L.R. Activitatea de bază :  distribuţia de materiale necesare instalaţilor sanitare. Principalii furnizori ai societăţii: S.C. Principalii clienţi: ASOCIAŢII DE PROPRIETARI. IAŞI.443.L. S..C. Număr de angajaţi: are un număr de 16 angajaţi. PERSOANE FIZICE. CONTOR ZENNER ROMÂNIA S. A.  Montajul şi întreţinerea instalaţiilor sanitare.392 lei Capital social : 25.C. termice şi de gaz. S. cu carte de muncă.C.

.

.

.

.

.

.

.

.

iar datele din documente se înregistrează în conturi. Astfel. Informaţiile din conturi sunt verificate cu ajutorul balanţei şi se confruntă cu realitatea prin intermediul inventarierii. toate operaţiile economice se consemnează în documente.Concluzii Luând în considerare partea teoretică cât şi partea practică a lucrării se poate desprinde următoarea concluzie : Inventarierea se află în strânsă legătură cu celelalte procedee ale contabilităţii. .

ANEXE DIRECTOR CONTABIL ŞEF DIRECTOR TEHNIC VÂNZĂTOR CASIER CONTABIL SECRETAR INGINER INSTALATORI SUDORI ELECTRICIENI .

Camelia Cătălina Mihalciuc Editura : Didactică şi pedagogică Anul : 2008 Pag : 903 – 913 Realizarea Situaţiilor Financiare şi Calculaţia Costurilor Autori : Maria Popan Editura : Oscar Print Anul : 2007 Pag : 9 – 16 OMFP 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor. Legea Contabilităţii 82/1991 modificată şi republicată ( 2008) . datoriilor.BIBLIOGRAFIE Organizarea contabilităţii financiare a entităţilor economice Autori : Elena Hlaciuc. capitalurilor proprii OMFP 3055/2009 cu privire la aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

Related Interests