You are on page 1of 13

Недофінансована освіта засіб відтворення

бідності

Лілія Гриневич – голова
Комітету з питань науки та
освіти Верховної Ради

Недофінансування закладено в
бюджеті
€ 8 000
9 500 грн
8 122 грн

8 807 грн

Норматив
на учня
2013

Норматив
на учня
2014

Реальна
потреба,
від

ЄС-27, 2012

Закон про освіту: бракує 52,8
млрд
У 2014 планується виділити на
освіту
107,2 млрд грн = 6,4% ВВП

Згідно Закону про освіту має бути
10% НД ≈ 160 млрд грн

Тенденція триває...
Видатки на освіту, % від ВВП

6.1

6.4

7.3

7.4

6.6

7.2

6.4

6.4

!

4.2

2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Зарплата на рік, тис. дол

880
714

3,6
DE FI F CZ PL RU UA

Навантаження на рік, год

Заробляє найменше, працює
найбільше
65

Видатки перекладаються на
батьків

Держава
Батьки
87 млрд. грн. 17 млрд. грн.
Обсягу неофіційних платежів
ніхто не знає!
Приклад: 2011 рік

Тривають махінації з тарифною
сіткою

2014
1 січня 1 липня 1 жовтня
Посадовий 852
890
1011
оклад 1т.р.
Мін.
1218
1250
1301
заробітна
плата
Різниця
366
360
290

ЗНО отримає на 5% менше

Бракує
17,5 млн.
грн на
приміщен
ня

Брак
коштів на
технічне
оновлення

Найнижче фінансування науки
за роки незалежності

1,7% ВВП
0,9% ВВП
0,27% ВВП
Виділено
проектом
бюджету

Необхідно для
виживання

Передбачено
законом

Додатково потреба
мінімум:

1,7 млрд грн

ГПУ

НАНУ

2009 рік
0,97 млрд

1,8 млрд

3,2 млрд

2,7 млрд

2014 рік

Освітня нерівність дітей з міста і села
Частка дітей з села переважає в нижчих діапазонах результатів ЗНО, а частка дітей з міста - у
вищих, причому у декілька разів. Різниця між містом і селом за результатами ЗНО
поглиблюється з кожним роком.

У таблиці відображено співвідношення (K) часток випускників міських (M) і сільських (S) шкіл.
K=MS, де M=Кількість міських випускників в певному діапазоні результатів ЗНО з певного предметуЗагальна кількість міських випускників, що
складали ЗНО з цього предмету, а S=Кількість сільських випускників певного діапазону результатів ЗНО з певного предметуЗагальна кількість
сільських випускників, що складали ЗНО з цього предмету
Якщо K > 1, то у цьому діапазоні переважають випускники міських шкіл, якщо К < 1, то – випускники сільських шкіл.

5 цілей бюджетної політики
в сфері освіти
1. Видатки на освіту як інвестиція в соціальний
капітал. 10% НД
2. Високий соціальний статус і кваліфікація
вчителя. Стаття 57 Закону про освіту
3. Єдиний стандарт освіти для всіх. Кожній
школі - сучасний зміст і технології. Нова
формула розрахунку трансфертів. Незалежне
зовнішнє оцінювання
4. Більше самостійності школі та вчителю.
Фінансування якнайближче до споживача
5. Більше видатків на науку. Пропорція
НАНУ:ГПУ = 2:1

Мета: перетворити освіту на
соціальний ліфт для кожного
Лілія Гриневич – голова Комітету з питань
науки та освіти Верховної Ради
facebook.com/liliya.grynevych