You are on page 1of 10

ЗАЈЕДНИЧКЕ ИМЕНИЦЕ РОД И БРОЈ ЗАЈЕДНИЧКИХ ИМЕНИЦА

ЗБИРНЕ ИМЕНИЦЕ