KURSUS SAINS SUKAN TAHAP I

KOMUNIKASI BERKESAN
KEMAHIRAN BERKOMUNIKASI IMEJ KENDIRI MOTIVASI

1

KOMUNIKASI BERKESAN
Objektif:
 Jurulatih dapat menerangkan asas-

asas dalam proses berkomunikasi
 Jurulatih boleh menerangkan dengan

jelas enam kemahiran berkomunikasi penting dalam kejurulatihan sukan
2

Konsep Komunikasi
 Proses

manusia - sensitiviti dan responsif manusia  Kemahiran - jika dengan NIAT  Berterusan - peka dengan strategi baru, berkesan atau tidak berkesan

Tiga Dimensi Dalam Proses Berkomunikasi
 Hantar Mesej  Lisan  Kandungan

Terima Mesej Bukan Lisan Emosi

4

Proses Berkomunikasi Dalam Sukan
 IDEA  MESEJ

- Sesuatu bahan, fakta, pemikiran yang
hendak jurulatih disampaikan kepada atlet - Jurulatih terjemahkan idea kepada mesej yang sesuai disampaikan kepada atlet - lisan atau bukan lisan diterima - atlet terjemahkan maksud mesej jurulatih - respons atlet terhadap mesej jurulatih
5

 SALURAN  PENERIMAAN - atlet tunjuk isyarat mesej jurulatih  TAFSIRAN  REAKSI

PROSES BERKOMUNIKASI

PENY AM PAI
(1) (2)

(3)

SAL UR AN PENYA MPAIAN MESEJ

PENER IMA MESEJ
(4) (5) (6)

• LISAN

IDEA

MESEJ

• BU KAN LISAN

PE NERI MAA N TAF SIRA N RESP ONS

HALANGAN

???????????????

/ GANGGUAN

6

Sebab Komunikasi Kurang Berkesan
 Bahan komunikasi tidak sesuai  Saluran komunikasi lemah  Tidak menerima mesej kerana tidak

memberi tumpuan  Tidak faham mesej yang diterima  Salah tafsir maksud mesej  Mesej dihantar tidak konsisten
7

8

Enam Kemahiran Komunikasi Untuk Jurulatih Sukan
1. 2. 3. 4. 5. 6.

BINA KREDIBILITI BERKOMUNIKASI DENGAN PENDEKATAN POS HANTAR MESEJ YANG MAKLUMATNYA RELEV BERKOMUNIKASI DENGAN KONSISTEN PELAJARI TEKNIK MENDENGAR PERTINGKATKAN KEMAHIRAN BUKAN LISAN

9

1. Bina Kredibiliti
 berikan kerjasama  berpengetahuan tentang sukan anda  bersikap adil, boleh dipercayai,

konsisten  tunjukkan kemesraan dan rasa empati  dinamik, terbuka dan sepontan  positif
10

2. Berkomunikasi dengan pendekatan positif
 penekanan kepada pujian, peneguhan

dan ganjaran  bantu atlet menghargai diri  gunakan saluran lisan dan bukan lisan  bersikap ingin menerima, memahami dan saling menghormati

11

3. Hantar mesej yang maklumatnya relevan
 berikan arahan-arahan yang jelas dan

khusus  elakkan daripada sentiasa menghakimi atau menilai atlet  berikan maklumbalas bagi memperbaiki kesilapan

12

4. Berkomunikasi dengan konsisten
 sentiasa mengawal emosi semasa

latihan dan pertandingan  minta atlet menghormati rakan sepasukan  jurulatih tunjukkan kecergasan fizikal  bina daya keyakinan dan harga diri atlet  kotakan janji
13

5. Pelajari Teknik Mendengar
 berikan penumpuan pendengaran

sepenuhnya  letakkan diri dalam posisi sesuai untuk mendengar  kesan maksud mesej atlet semasa mendengar  elakkan daripada mengganggu penyampaian atlet  hormati hak atlet untuk berkongsi pendapat  jauhi respons secara emosi
14

6. Pertingkatkan Kemahiran Komunikasi Bukan Lisan
 ciri-ciri fizikal, perawakan (posture)  gerak badan  daya sentuhan  kualiti suara  kedudukan badan

15

Bidang Komunikasi Bukan Lisan
 KINESICS  PROXEMICS  PARALANGUAGE

Kinesics
Berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Badan (body language)
 Penonjolan  Postur  Gerak

Fizikal

Isyarat  Sentuhan  Wajah atau Memek Muka  Gerak Mata
17

Proxemics
Cara berkomunikasi dengan menggunakan:
 ruang

atau jarak anda dengan orang lain

 susunan

perabut atau objek-objek lain dalam interak

18

Paralanguage
Berkomunikasi dengan menggunakan komponen vokal atau suara
 Pitch

suara  Gema suara  Irama  Tempo

(tinggi, rendah) (resonance) (rhythm)

19

Laporan Pakar Komunikasi
Dalam proses komunikasi :  Lisan = 7%  Bukan Lisan = 93% Kiu-kiu Bukan Lisan seperti:  Memek muka  Gerak badan  Nada suara
20

La, Dah Habis !! ????

Ad a So alan ?

21

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful