Redesigned from a video on You Tube: Translated by Huong Duong VuLan 2009

8

Click

Con yêu dấu...

TO OUR DEAR CHILD:

On the day when you see us old, weak and weary… Have patience and try to understand us…

Ngày nào con thấy cha mẹ quá già, thì con cố nhẫn nại và thông cảm cho cha mẹ, nghe con.

If we get dirty when eating… If we cannot dress on our own… Please bear with us and remember the times we spent

Nếu cha mẹ ăn uống đổ lên đổ xuống… Nếu cha mẹ không tự mặc được áo quần… con hãy nhẫn nại Hãy nhớ lại thời giờ mà cha mẹ đã bỏ ra để chăm sóc con lúc còn thơ.

Nếu cha mẹ cứ nói đi nói lại mãi một điều. If, when we speak to you, Hãy cố lắng nghe! we repeat the same things
over and over again... do not interrupt us… listen to us.

Khi con còn bé, con vẫn muốn cha mẹ đọc lại mãi một chuyện, từ đêm này sang đêm kia, cho đến khi con thiếp ngủ.Và cha mẹ đã chiều con… When you were small, we had to read to you the same story a thousand and one times until you went to sleep.

When we do not want to have a shower, neither shame nor scold us… Remember when we had to chase you with your thousand excuses to get you to the shower?

Nếu cha mẹ không còn siêng năng tắm rửa như trước, thì đừng la rầy cha mẹ và nói rằng như vậy là điều nhục nhã. Hãy nhớ lại cha mẹ phải tìm ra bao nhiêu cách để cho con chịu tắm lúc con còn bé thơ.

When you see our ignorance on new technologies… help us navigate our way

Nếu thấy cha mẹ không biết gì về những công nghệ mới, thì đừng chế nhạo cha mẹ, mà giúp để từ từ cha mẹ hiểu ra.

We taught you how to do so many things… To eat the right foods, To dress appropriately, To fight for your rights…

Cha mẹ đã dạy con biết bao nhiêu điều… dạy ăn… dạy mặc… dạy đối xử… dạy phương cách cho con đấu tranh cho cuộc sống…

When at some moments we lose the memory or the thread of our conversation… let us have the necessary time  to remember… and if we cannot, do not become nervous… as the most important thing is not our conversation but surely to be with you and have you listening to us…

Nếu thỉnh thoảng cha mẹ quên đi điều gì hay không theo kịp điều con nói… thì để cho cha mẹ đủ thì giờ mà nhớ lại… và nếu cha mẹ không nhớ ra, thì đừng bực bội … bởi vì điều quan trọng nhất đối với cha mẹ không phải là chuyện trò của cha mẹ mà là được ở cạnh con và nói chuyện với con thôi.

If ever we do not feel like eating, do not force us. We know well when we need to Khi cha mẹ không muốn ăn thì đừng cố ép nữa! Cha mẹ biết khi nào mình đói và khi nào thì không.

When our tired legs give way and do not allow us to walk without a cane.

Khi chân cha mẹ không còn sức để bước đi mà không có gậy. …

Lend us your hand. the same way we did when you tried your first faltering steps ...hãy giúp cha mẹ như xưa kia cha mẹ từng dạy con

chập chững đi những bước đầu đời.

And when someday we say to you that we do not want to live anymore, that we want to die. Do not get angry. Some day you will understand. Try to understand that our age is not just lived but survived.

Rồi đến ngày kia, khi cha mẹ nói rằng mình không muốn sống nữa… con chớ nối giận lên… vì sẽ đến lúc, tới lượt mình, con sẽ hiểu vì sao.

Hãy cố hiểu rằng đến một tuổi nào đó, người ta không còn thực sự sống nữa, nhưng chỉ tồn tại mà thôi.

Try to understand that our age is not just lived but

Some day you will realize that, despite our mistakes, We always wanted the best for you And we tried
Một ngày kia, con sẽ hiểu rằng, mặc cho bao nhiêu sai lầm, cha mẹ lúc nào cũng muốn điều tốt đẹp nhất cho con và đã chuẩn bị tương lai để con sống cuộc sống trưởng thành.

You must not feel sad, angry nor ashamed for having us near you. Instead, try to understand us and help us like we did when you were young.

Con đừng buồn, giận hay xấu hổ trước tuổi già của cha mẹ ở bên. Thay vào đó, gắng hiểu cha mẹ, và cố giúp cha mẹ như cha mẹ đã làm ngày con thơ dại

Ngày nào đó con sẽ hiểu dù cha mẹ có sai, vẫn luôn muốn điều tốt nhất cho con và cố gắng chuẩn bị cho con trên đường đời

Some day you will realize that, despite our mistakes, We always wanted the best for you And we tried

You must not feel sad, angry nor ashamed for having us near you. Instead, try to understand us and help us like we did when you were young Help us to live the rest of our live with love and dignity

Con không được buồn giận hay xấu hổ vì có cha mẹ gần con Thay vào đó, cố gắng hiểu và giúp cha mẹ như cha mẹ đã làm với con khi con còn thơ dại Giúp cha mẹ sống nốt những ngày còn lại bằng

We will pay you with a smile and by the immense love We have always had  for you in our hearts. We love you, child. MOM and DAD Cha mẹ sẽ đáp lại bằng nụ cười và bằng tình yêu thương lớn trong tim luôn dành cho con Cha mẹ yêu con, con yêu ơi

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful