Ingerii căzuți și începutul răului în lume; Puterea și slăbiciunea răului

”Dumnezeu și diavolului îi dăruiește totdeauna cele bune, dar acela nu vrea să le primească”, Sf. Ioan Damaschinul: ”Dialog împotriva maniheilor”

Crearea lumii
• Creatia ex nihillo • Kallo kagatia: ”toate erau bune foarte”, Fc.1.31 • Lumea spirituală • Ingerii expresie a lumii inteligibile • Natura îngerilor • Funcția lor • Libertatea îngerilor

Căderea îngerilor. Lucifer
• • • • • • Relatarea biblică Cauzele căderii îngerilor Consecințe Gravitatea păcatului este indefectibilă Demonii Atestări scripturistice și patristice privind existența lor reală

Apariția răului în lume
• • • • • • • Diavolul și ”duhurile rele” Natura răului ”Răul ca lipsa binelui” Dumnezeu nu este autorul răului Unitatea creației Împotriva unui dualism maniheic Satana – una din făpturile îndurerate ale creației

Edenul. Proba de foc a libertății protopărinților
• • • • Edenul sau toposul sfințeniei ”Slava lui Dumnezeu” Șarpele- Ispititorul Parabola hranei- pomul cunoștinței binelui și răului • Căderea protopărinților • Înrâirirea răului asupra creației • Stricăciunea și moartea

Creația suferindă
• Rolul diavolului în ieșirea protopărinților din comuniunea harică • Înstrăinarea omului • ”Hainele de piele” • Demonii și întunericul păcatului • Parabola ”durerilor nașterii” • Păcatul ca ispită a ”duhurilor fărădelegii”

Împărăția întunericului
• • • • • • Satana-”prințul acestei lumi” ”Războiul nevăzut” Căderi și ridicări Patimile- ”chipul irațional” Diavolul ”savant”/”artist” Satana ia chip de lumină

Forțele dia-bolice și oamenii
• • • • • • Deșertul ca probă a credinței Dumnezeu și diavolul Ascetul sau ”un înger în trup” ”Hrana divină” Simbolismul hranei Părinții deșertului

”Viața în Hristos”
• • • • • • • ”Împărtășirea de slava” ”Lumina care luminează în întuneric” Providența divină Istoria mântuirii Dumnezeu este biruitorul răului Destinul îngerilor răi ”Cer nou și pământ nou”

Considerații finale
• Delimitarea sferei păcatului de sfera corporalității • De-idolatrizarea creației • Realitatea demonilor • Epectasis-ul • O demonologie dogmatică • Deviații- Vrăjitoria

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful