You are on page 1of 56

PEMANTAPAN TATABAHASA

SISTEM EJAAN RUMI
Berasaskan permuafakatan kebahasaan Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM) pada 16 Ogos 1972  Terdapat 21 huruf konsonan dan 5 huruf vokal

EJAAN ISTILAH/KATA PINJAMAN DARIPADA BAHASA INGGERIS

A.

PENYESUAIAN HURUF-HURUF KONSONAN TERTENTU
B. INGGERIS B. MELAYU cent sen card, account kad, akaun access akses cheque cek graph graf technique teknik music, physic muzik, fizik science sains scale, screw skala, skru quality, quota kualiti, kuota theory, thesis teori, tesis express, complex ekspres, kompleks economy, analysis ekonomi, analisis

HURUF c - s c/cc – k cc – ks ch – c ph – f ch – k s–z sc – s sc – sk q–k th – t x – ks y–i

EJAAN ISTILAH/ KATA PINJAMAN DARIPADA BAHASA INGGERIS
B. PENGGUGURAN SATU DARIPADA GABUNGAN HURUF KONSONAN YANG SAMA. HURUF B. INGGERIS B. MELAYU bb – b lobby, hobby lobi,hobi ff – f effective, traffic efektif, trafik gg- g aggressive agresif ll – l pill, bill pil, bil mm – m comma koma nn – n annuity, tennis anuiti, tenis ss – s asset, process aset, proses tt – t lottery, battery loteri, bateri Zz - z jazz jaz

PENULISAN KATA BAHASA MELAYU
RANGKAI KATA UMUM – Semua rangkai kata sama ada dua perkataan atau lebih hendaklah ditulis terpisah. jalan raya tengah hari lebuh raya warga kota bandar raya atur cara kereta api sari kata ambil alih urus setia susun atur reka bentuk maklum balas kemas kini KEKECUALIAN: Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Keretapi Tanah Melayu

kerjasama bumiputera kakitangan suruhanjaya sukarela pesuruhjaya matahari tandatangan setiausaha tanggungjawab warganegara jawatankuasa antarabangsa olahraga .PENULISAN KATA BAHASA MELAYU Kata yang telah mantap ditulis sebagai satu perkataan.

PENULISAN KATA BAHASA MELAYU Rangkai kata umum berimbuhan. Contohnya: diambil alih menerima pakai kenal pastikan diguna semula . Kata yang menerima awalan atau akhiran sahaja ditulis sebagai dua perkataan. a.

PENULISAN KATA BAHASA MELAYU Rangkai kata umum berimbuhan. Kata yang menerima apitan ditulis perkataan. b. Contohnya: pengambilalihan pengenalpastian pengemaskinian sebagai satu .

KECELARUAN MENGEJA KATA BERCIRIKAN KATA MAJMUK Salah Betul acapkali acap kali adakala ada kala apa kala/apa-kala apakala andakata andai kata apa tah apatah apa-bila apabila bah-kan bahkan barang kali barangkali .

KECELARUAN MENGEJA KATA BERCIRIKAN KATA MAJMUK Salah dahulukala kadang kala kerapkali mana-kala sediakala selangseli seringkali sesungguh-nya siapa-tah Betul dahulu kala kadangkala kerap kali manakala sedia kala selang-seli sering kali sesungguhnya siapatah .

Contohnya: Dr. Tn. Kol. (Doktor) (Saudara) (Encik) (Tuan) (Profesor) (Kolonel) . Sdr.PENGGUNAAN TANDA BACA Tanda titik atau noktah Singkatan bagi gelaran. jawatan pangkat dan sapaan ditulis menggunakan titik. En. Prof.

(untuk perhatian m.PENGGUNAAN TANDA BACA Tanda titik atau noktah Singkatan yang sudah umum ditulis dengan menggunakan titik. (dan sebagainya) dll. (bagi pihak) s. Singkatan tiga huruf atau lebih menggunakan satu titik sahaja. (halaman) spt.p. (seperti) . Contohnya: b.k.s. (muka surat) dsb. (salinan kepada) u. (dan lain-lain hlm.p.

PENGGUNAAN TANDA SEMPANG (-) Untuk menulis kata ganda. surat-surat tiba-tiba pelabur-pelabur berbagai-bagai tercari-cari kedua-dua minum-minum tulis-menulis .

PENGGUNAAN TANDA BACA TANDA SEMPANG (-) Apabila bentuk terikat diikuti oleh kata nama khas yang dimulai dengan huruf besar: Contohnya: anti-Amerika pro-Iraq petunjuk-Nya hamba-Mu .

.PENGGUNAAN TANDA BACA TANDA SEMPANG (-) Untuk menyambungkan suku kata yang terpisah kerana perpindahan baris. Contohnya: i. Dasar pendidikan negara bertujuan untuk membentuk rakyat Malaysia yang bersatu padu. Dasar pendidikan negara bertujuan untuk membentuk rakyat Malaysia yang bersatu padu. ii.

Contohnya: Dari Bukit Selambau Kassim ke jalan lain ke Lubuk Merbau. .PENGGUNAAN DI DAN KE SEBAGAI KATA SENDIDi dan ke yang berfungsi sebagai kata sendi untuk menunjukkan tempat atau arah ditulis terpisah daripada nama yang mengikutinya.

Contohnya: disimpan kedua diawasi kelima-lima disyorkan kehendak dipercepat kesemua dikenal pasti kesudahan .PENGGUNAAN TANDA BACA PENGGUNAAN DI DAN KE SEBAGAI IMBUHAN – di dan ke yang berfungsi sebagai imbuhan ditulis bercantum dengan kata selepasnya.

PENULISAN PARTIKEL Partikel pun secara umumnya ditulis terpisah daripada kata sebelumnya seperti: rumah pun tidur pun anak pun makan pun apa-apa pun mati pun berehat pun merah pun memancing pun belum pun besar pun ini pun itu pun mereka pun ketawa pun sudah pun dia pun telah pun .

PUN Kecuali untuk kata tugas berikut: 13 adapun kalaupun andaipun kendatipun ataupun mahupun biarpun meskipun bagaimanapun lagipun sekalipun sungguhpun walaupun .PENULISAN PARTIKEL .

8. BETUL memporak-perandakan mengacu-acukan mengada-adakan mengaduh-aduh mengagak-agak mengagih-agihkan mengaduk-adukkan mengangguk-angguk mengalu-alukan memporakperandakan Mengacu-ngacukan Mengada-ngadakan Mengaduh-ngaduh Mengagak-ngagak Mengagih-ngagih Mengaduk-ngaduk Mengangguk-ngangguk Mengalu-ngalukan Mengangkat-ngangkat Menggembar-ngemburkan mengangkat-angkat menggembar-gemburkan . 4. 9. 2. 10. 7.PENGIMBUHAN KATA GANDA SALAH 1. 11. 5. 3. 6.

BETUL atas bimbingan atas kecemerlangan atas kesulitan atas kegagalan atas kerjasama atas kejayaan atas keprihatinan atas kesudian atas pertimbangan atas sokongan atas sumbangan 10. 6. 2. 9. 7. 8.IMBUHAN DI SALAH 1. 5. 3. 11. di atas bimbingan di atas kecemerlangan di atas kesulitan di atas kegagalan di atas kerjasama di atas kejayaan di atas keprihatinan di atas kesudian di atas pertimbangan di atas sokongan di atas sumbangan . 4.

Morfologi (pembentukan kata) TATABAHASA Sintaksis (pembentukan ayat) .

MORFOLOGI .

Pembentukan Kata Golongan Kata .

KATA SENDI NAMA Dari MAT ARAH MASA TEMPAT sini sana utara Jepun sekolah Langkawi sungai jam tahun minggu zaman .

Daripada NAB NAMA BANDINGAN Rahmat isteri tunang MARA institusi ASAL/USUL Tinggi/rendah tua/muda tebal/nipis jauh/dekat daripada kayu daripada besi daripada emas .

PENGGUNAAN ‘KAN’ DAN ‘AKAN’ KATA NAMA KATA ADJEKTIF KATA KERJA kan KATA KERJA bukukan pasarkan sekolahkan besarkan panjangkan sejukkan bacakan kirimkan masakkan .

AKAN PERASAAN HENDAK kasih ke masjid sayang ke pejabat rindu ke sekolah .

Penggunaan ‘di’ dan ‘pada’ Di ARAH di utara di sana di atas di luar di bawah di tengah TEMPAT di Jepun di Kedah di sekolah di kedai di kantin di hutan KATA KERJA ditulis dibuat diguna dipetik disiram disepak .

Pada MASA/WAKTU malam siang pagi petang waktu masa tahun bulan minggu alaf saat minit jam hari .

KATA SENDI NAMA manusia tidak ke masa haiwan arah boleh tempat waktu .

cikgu kepada pecahan .per lima .institusi .separuh bulatan haiwan .tiga per empat .Kucing .UPM -JPN -AADK manusia .kakak .Ayam .Khalid .MARA .itik .

dengan perbandingan bersama-sama (berserta) .

a) Ayah ke pasar bersama-sama dengan ibu. c) Ayah ke pasar dengan ibu. salah betul betul salah betul betul salah betul betul . C) Ani melukis menggunakan cat merah.KESALAHAN AYAT AYAT CONTOH : 1. 3. b) Ani melukis dengan cat merah. a) Saya belajar demi untuk masa depan. c) Saya belajar untuk masa depan. b) Saya belajar demi masa depan. a) Ani melukis dengan menggunakan cat merah. 2. b) Ayah ke pasar bersama-sama ibu.

Pokok di belakang rumahku terlalu tinggi. Lambat benar bas itu tiba. 2. 3. Sungai itu agak dalam. Sungai itu amat dalam. Sungai itu dalam amat. Belakang 1. Masakan ibunya paling sedap. Bebas 1. 3. Indah nian Puteri Bunian. 2. 2. Baju yang dipakainya besar sangat. 2. Kelakuan budak-budak itu baik sekali.KATA PENGUAT HADAPAN Terlalu Paling Agak BELAKANG Sekali Benar Nian BEBAS Sungguh Sangat Amat Hadapan 1. 1. Baju yang dipakainya sangat besar. .

Wanita itu teramat cantik. betul betul betul betul salah salah betul betul betul salah salah * Hanya kata penguat : amat. b) Sungai itu sangat dalam sekali. Sungai itu sangat dalam. Wanita itu cantik sekali. Sungai itu tersangat dalam. Wanita itu teramat cantik sekali. sungguh. Wanita itu amat cantik. sangat hadir sekali gus dengan sekali . Wanita itu cantik amat. Sungai itu tersangat dalam sekali.AYAT LEWAH AYAT CONTOH : a) Wanita itu amat cantik sekali. Sungai itu dalam sekali.

hitam-legam .herot-berot .KATA GANDA BERULANG NAMA/TUNGGAL .bukit-bukit .kuih-kuih Pelbagai .ulang-alik .sedu-sedan .tolong-menolong .bukit-bukau .kuih-muih .lambai-lambai BANYAK SALING Sejenis .terang-benderang .licin-licau .sayur-mayur .coreng-moreng .angguk-angguk .warna-warni .salam-bersalaman .garu-garu .bantu-membantu .kuda-kuda .kejar-mengejar .rumput-rumput .tolak-menolak .benang-benang -tupai-tupai -kisi-kisi PALING .sayur-sayuran .

Kegemarannya membaca buku. (SALAH) (SALAH) (BETUL) 1. Nama adik saya ialah Murni. (BETUL) 2. Khabar angin itu adalah tidak benar. 3. Kegemarannya adalah membaca buku. (SALAH) 2. (BETUL) .KATA PEMERI PENGGUNAAN KATA ADALAH : . (SALAH) 2. Khabar angin itu tidak benar.(BETUL) (SALAH) 1. 2.Mesti diikuti oleh kata adjektif dan kata sendi nama PENGGUNAAN KATA IALAH : -Mesti diikuti oleh kata nama **Kedua-dua ialah dan adalah tidak boleh diikuti oleh : KATA NAFI dan KATA KERJA Contoh: 1. Warna kereta bapa saya adalah merah. Khabar angin itu ialah tidak benar. Warna kereta bapa saya ialah merah. (SALAH) 3. Nama adik saya adalah Murni. 1. Kegemarannya ialah membaca buku.

GURU . BELIAU.PENGUNAAN SENDI NAMA „OLEH‟ TIDAK BOLEH DIGUNAKAN SEBELUM GANTI NAMA PERTAMA SAYA AKU PATIK BETA KAMI BOLEH DIGUNAKAN GANTI NAMA KEDUA GANTI NAMA KETIGA KAMU AWAK ENGKAU TUANKU MEREKA. BAPA. BAGINDA. DIA.

b) Muzik itu dimainkan oleh guru. d) Jam itu dibeli oleh bapa. d) Kereta itu dipandu awak. a) Ayam-ayam itu dipelihara oleh mereka. c) Masjid itu dirasmikan oleh baginda sultan. b) Kereta itu dipandu oleh kamu.AYAT CONTOH : a) Buku itu dikarang oleh saya. salah salah betul betul betul betul betul betul . c) Buku itu dikarang dia.

LEWAH (salah penggunaan) 1.... Beberapa orang penonton-penonton… Pelbagai projek-projek… 2. .. …sentiasa pandang-memandang… …sering bertambah-tambah.. …sering berkejar-kejar… Antara penonton-penonton… Semua murid-murid… Seluruh pekerja-pekerja... …saling bantu-membantu… …saling tolak-menolak.. …sentiasa hormat-menghormati.

Yang itu adik kamukah ? 3. Boleh hadir bersama-sama ayat tanya tanpa kata tanya. . .Di dalam kotak itu ada apakah ? 4. Tidak perlu bagi ayat penyata yang mempunyai kata tanya .Tuan tinggal di manakah ? .Bilakah kamu datang ? . Dia tidak tahu bila mereka akan sampai.FUNGSI PARTIKEL “kah” 1.Dia ke sekolahkah ? . Tidak boleh hadir bersama-sama kata tanya pada akhir ayat. .Mengapakah kamu datang ? 2. . Hadir bersama-sama kata tanya di pangkal ayat.

Kamu datang dengan siapa ? 6.Partikel “kah” Ayat contoh : 1. Salah Betul Betul Salah Betul Betul Salah . Dia hendak tahu bilakah mereka sampai. Bagaimanakah kamu boleh sampai ? 3. Tuan tinggal di manakah ? 5. Rumah banglo itu cantik ? 4. Apa yang kamu buat ? 2. Kamu membawa beg itukah ? 7.

TANDA BACAAN Penggunaan tanda : „koma‟ 1. durian . seperti… 4. Sebelum „iaitu‟ Contoh : Tiga orang kawan baik saya . . Sebelum „seperti‟ Contoh : Barang-barang yang dibeli . … 2. . Peringatan : Jika objek disebut berulang-ulang tetapi dalam satu kelompok tidak ada koma sebelum dan.Di pasar malam ada dijual limau . Selepas penanda wacana. dan sebagainya. Sebelum „dan lain-lain‟ dan „sebagainya‟ contoh : .Adik membeli buku . Contoh : Emak membeli sayur seperti lobak . dan lain lain. pensil. iaitu… 3. Contoh : Oleh sebab itu . sawi . terung dan bayam.

2. Saya menonton filem Idola dengan adik . “ Jalan cerita filem „ Gerak Khas‟ amat baik. Drama yang menggondol johan ialah Kerusi . kata aku. Kata abang . Saya membaca buku yang berjudul “Subuh” . 3.KATA PETIK “ ” „ ‟ 1. . ” “ ” 4.

6.. Aduh . berani engkau melawan aku ! 2. bila engkau sampai ! 4. Berhenti! Engkau telah dikepung. 1. Api! Api ! Selamatkan aku . Tahniah . Amboi. . Eh 5.. bisanya tikaman itu ! . kau mengharumkan nama sekolah! 3. Hei. Aduh. Tahniah. Cis.SERUAN (!) CONTOH KATA SERU : Cis. Eh.

. Tolakan yang kuat itu telah. 2.tolakan .. Sepakkan bola itu kemari. .. 2.masakkan .jolokkan . Jolokkan buah itu.sepakkan kk Contoh : 1. Menunjukkan adjektif / bukan kata kerja .PENGGUNAAN HURUF „K‟ DAN „KK‟ Menunjukkan kata kerja/perbuatan . 3. Ia memberi galakan kepada.sepakan .. 3. Tolong masakkan lauk ini. Sepakannya amat kencang.galakan k Contoh : 1.

. Abang mengirimi adik sepucuk surat. Abang mengirimkan sepucuk surat kepada adik. 2. Mahkamah menjatuh kan hukuman dua tahun penjara kepada Abu. Ayah menghadiah kan basikal kepada adik. Ayah menghadiah i adik sebuah basikal. 3. Mahkamah menjatuh i Abu dua tahun penjara.PENGGUNAAN IMBUHAN AYAT CONTOH : 1.

Setengah murid tidur lewat. Semoga di atas kehadiran tuan majlis ini. Dalam kejohanan itu Abu mendapat ... Sesetengah murid tidur lewat... Setengah-setengah murid tidur lewat. Di antara barangan yang dijual ialah. Antara barangan yang dijual ialah.. (salah) (betul) (betul) (salah) (betul) (salah) (betul) (salah) (betul) .KESALAHAN-KESALAHAN LAIN.. Di dalam kejohanan itu Abu mendapat ... Kotak itu terletak di atas almari...

..AWALAN MENGE. pam = mengepam tut cat bom kod = = = = mengetut mengecat mengebom mengekod Menge had lap sah cap = = = = mengehad mengelap mengesah mengecap tin tepi tengah = = = mengetin mengetepi mengetengah .

.. cepat @ mendalamkan @ menghijaukan @ mencepatkan murah@ memurahkan cantik@ mencantikkan banyak@ membanyakkan Memper.Memper… (adjektif) luas @ meluaskan dalam hijau memper. oleh ...

.yang diimbuhkan pada kata nama membawa makna „memperlakukan seperti …. hamba kacang kuda sunting tuhan kecuali . (dengan maksud kiasan}‟ Memper… (kata nama) alat perdaya isteri/suami memper..Memper..

.Kata Kerja Transitif dengan Imbuhan memper-…-kan anginkan cakapkan dagangkan memper. damaikan dengarkan gandakan gaulkan hentikan ..

..Kata Kerja Transitif dengan Imbuhan memper-…-i sepakati baiki memper. ingati senjatai setujui .

M Zoo Mini mini basikal Klinik Mutiara Rasa Utara Restoran Asia Tenggara Mini Parlimen lari bertempiaran hal-hal lain ekspres bas malam esok sos cili lain-lain perkara temu janji telur kuning pisang goreng pulang segera luas terbentang .Mini Zoo basikal mini Mutiara Klinik Restoran Rasa Utara Tenggara Asia Parlimen Mini bertempiaran lari lain-lain hal bas ekspres esok malam cili sos perkara-perkara lain janji temu kuning telur goreng pisang segera pulang terbentang luas HUKUM D .

PENGGANDAAN KATA MAJMUK KATA MAJMUK MANTAP setiausaha sukarela suruhanjaya olahraga warganegara KATA MAJMUK “BIASA” alat tulis Guru Besar Menteri Besar balai raya suku kata alat-alat tulis guru-guru besar menteri-menteri besar m balai-balai raya suku-suku kata setiausaha-setiausaha sukarela-sukarela suruhanjaya-suruhanjaya olahraga-olahraga warganegara-warganegara .