CATABOLISMUL GLUCIDELOR Prin catabolismul glucidelor se înţelege degradarea acestor substanţe în organismele vii; Procesul este puternic exergonic

şi reprezintă o sursă principală de energie pentru plante şi animale; Indiferent de tipul organismului acest proces poate decurge în 3 etape: - transformarea poliglucidelor în monoglucide - transformarea glucozei în acid piruvic - transformarea acidului piruvic

a. Transformarea poliglucidelor în monoglucide  se referă la: -transformarea amidonului (din plante) in glucoză-amiloliză; - transformarea glicogenului (la animale) in glucoza – glicogenoliză; b. Transformarea glucozei în acid piruvic-glicoliză Transformarea acidului piruvic: se poate realiza:  pe cale aerobă  pe cale anaerobă

AMILOLIZA - amidonul suferă o hidroliză sub acţiunea amilazelor in cazul digestiei amidonului de organismele animale; - degradarea hidrolitică a amidonului duce până la formarea glucozei; -procesul nu are loc în mod instantaneu, ci progresiv, în etape; -α-amilaza se gaseste in saliva si in secretia pancreatica.

AMIDON
CH2OH H H OH OH H CH2OH H OH H OH O H OH H H O H OH CH2OH O H OH H H OH O H H O H

DEXTRINE
CH2OH O H OH H H OH H 1 O 6 CH2 5 H OH 3 H CH2OH O H 2 OH 1 O H H O H 4 OH H H

MALTOZĂ

GLUCOZĂ

CH2OH H O OH H O H OH H H OH OH H

H O

H 4

CH2OH

CH2OH O H O H O H OH H H OH OH H hidroxil semiacetalic H OH

Amidon (amiloza –leg 1,4-α-glicozidice si amilopectina- legături 1,4 si 1,6-α-glicozidice

H OH

H OH H

-D-Glucoza

-D-Glucoza

Maltoza (-D-Glucopiranozil -1,4--D-Glucopiranoza)

Ruperea moleculelor de glucoza incepe de la capatul nereducator al amilopectinei. Aceste legaturi sunt apoi atacate de α-(1. -fosforoliza conserva o cantitate de energie in legatura fosfoesterica formata (preluata din transformarea ATP ADP .6-α –glicozidice.6)-glucozidaza care desavarseste procesul de obtinere a glucozo-1-fosfatului.-in plante amidonul stocat este mobilizat pentru utilizare prin ruperea legaturilor 1-4 αglicozidice sub actiunea fosforilazei. rezultand 1-glucozo fosfat. -pentru amiloza procesul decurge de-a lungul lanturilor obtinandu-se dextrine legate prin legaturi 1.

GLICOGENOLIZA .transformările pornesc de la glucoză-6-fosfat. -. . -în final se formează numai glucozo-1-fosfat. --daca glicogenul este utilizat ca sursa de hrana atunci are loc hidroliza sub actiunea amilazelor. 3 sunt izomerizari si numai una este o reactie redox. -.se desprinde câte o moleculă de glucozo-1-fosfat din poliglucid.desprinderea are loc la capătul nereducător al lanţului poliglucidic. . GLICOLIZA -procesul de transformare a glucozei în acid piruvic.decurge atât în condiţii de anaerobioză cât şi în condiţii de aerobioză (în prezenţa oxigenului dar fără participarea acestuia). -.are loc sub acţiunea fosforilazei. --glicoliza are 10 etape din care 4 implica transferul unei grupe fosfat.este o succesiune de reacţii = calea Embden-Mayerhof-Parnas = EMP. .

fie prin transformarea glucozo-1-fosfat sub actiunea fosfoglucomutazei. AMIDON GLICOGEN GLUCOZO-1-FOSFAT CICLUL PENTOZOFOSFAŢILOR GLUCOZA + ATP GLUCOZO-6-FOSFAT CICLUL ACIZILOR URONICI GLICOLIZĂ .-glucozo-6-fosfatul ocupă o poziţie cheie în metabolismul glucidelor. --reactia de transformare a glucozo-1-fosfatului in glucozo-6-fosfat este o reactie reversibila. -glucozo-6-fosfat rezultă fie prin fosforilarea glucozei libere sub actiunea hexokinazei.

glucozo-1-fosfat sub acţiunea fosfoglucomutazei se transformă în glucozo-6-fosfat 1 glucoza-1-fosfat glucozo-6-fosfat CH2 O H OH H H OH P O H H OH OH P izomeraza O CH2 H H OH O HO CH2-OH OH H 2 .este o reacţie reversibilă ce are loc în prezenţa unei izomeraze = fosfohexoizomeraza glucozo-6-fosfat fructozo-6-fosfat .intrând în calea EMP glucozo-6fosfat se izomerizează în fructozo6-fosfat.CH2OH H OH H OH H O H OH H OH hexokinaza + ATP CH2O H OH H OH H P O H OH H OH + ADP glucoza sub acţiunea hexokinazei se transformă în glucozo-6-fosfat 1 glucoza CH2 OH H H OH OH H OH O H O P H glucozo-6-fosfat CH2 O P O H H OH H OH glucomutaza H H OH OH .

6-difosfat este descompus în două fosfotrioze ca urmare a ruperii legăturii covalente între C3 şi C4.fructozo-6-fosfat se fosforilează la C1 în fructozo-1.6-difosfat .reacţia este reversibilă şi catalizată de aldolază.6-difosfat aldolaza (aldehidliaza) CH2-O-PO 3H 2 C=O HO CH2 + HC O HC OH CH2-O-PO 3H 2 4 dioxiaceton-1-fosfat gliceraldehid-3-fosfat .enzima este regulatoare şi limitează viteza glicolizei..6-difosfat. P O CH2 H H OH P O CH2 CH -OH 2 O fosfofructokinaza H HO OH H H ATP ADP OH O HO OH H CH2-O P fructozo-6-fosfat 3 fructozo-1.reacţia este puternic exergonică şi practic ireversibilă. CH2-O-PO 3H 2 C=O HO CH HC OH HC OH CH2-O-PO 3H 2 fructozo-1.fructozo-1.

. . -pe măsură ce aldehida 3-fosfoglicerică se consumă. o nouă cantitate de fosfodioxiacetona se izomerizează. -. H2C OH C=O CH2-O-PO 3H 2 fosfodioxiacetona (dioxiaceton-1-fosfat) -în triozofosfat-izomeraza HC O HC OH CH2-O-PO 3H 2 5 gliceraldehid-3-fosfat (aldehida 3-fosfoglicerica) continuarea procesului de glicoliză are loc fosforilarea oxidativă a aldehidei-3-fosfoglicerice.astfel din fiecare moleculă de fructozo-1.6-difosfat iau naştere 2 molecule de aldehida 3-fosfoglicerică. -.în transformarea ulterioară poate intra numai aldehida 3-fosfoglicerică.este o reacţie importantă deoarece energia este inmagazinată într-o legătură macroergică.

3-difosfogliceric CH2-O-PO 3H 2 gliceraldehid-3-fosfat (aldehida 3-fosfoglicerica) fosfogliceroaldehid dehidrogenaza 6 NAD+ (nicotinamidoadenin-dinucleotida) .HC O HC OH + H3PO4 NAD+ NADH + H+ COO ~ PO3H2 HC OH CH2-O-PO 3H 2 acid 1.

sub acţiunea fosfoglicerokinazei.fosfogliceric.3-difosfogliceric 7 -în continuare cu ajutorul fosfogliceromutazei.3-difosfogliceric se transformă în acid 3.reacţie decurge în prezenţa ionilor de Mg2+ COOH HC OH CH2-O-PO3H2 8 acid 3-fosfogliceric fosfogliceromutaza COOH HC O-PO3H2 CH2-OH acid 2-fosfogliceric . -prin această reacţie are loc trecerea restului de acid fosforic pe ADP (transfosforilare) cu formare de ATP. acidul-3-fosfogliceric se transformă în acid 2-fosfogliceric. COO ~ PO3H2 HC OH CH2-O-PO 3H 2 ADP ATP COOH HC OH CH2-O-PO 3H 2 acid 3-fosfogliceric fosfoglicerokinaza acid 1. acidul1.-printr-o reacţie de defosforilare. .

practic ireversibilă. -.prin această reacţie reversibilă ia naştere acidul 2-fosfoenolpiruvic care posedă o legătură esterică bogată în energie. COOH C-O ~ PO3H2 CH2 acid 2-fosfoenolpiruvic ADP ATP COOH C=O CH3 acid piruvic piruvatkinaza 10 .2-fosfogliceric trece prin acţiunea catalitică a enolazei şi în prezenţa ionilor de Mg2+ şi Mn2+ în acid 2-fosfoenolpiruvic. --acidul H2O COOH HC O-PO3H2 CH2-OH acid 2-fosfogliceric -în enolaza COOH C-O ~ PO3H2 CH2 acid 2-fosfoenolpiruvic 9 etapa următoare printr-o reacţie de defosforilare are loc transformarea acidului 2-fosfoenolpiruvic în acid piruvic -.reacţie este puternic exergonică.

dintr-o hexoză rezultă 2 trioze înseamnă că plecând de la 1 moleculă de glucoză se formează 2 molecule de acid piruvic şi 4 moli de ATP. . .3-difosfogliceric .în etapa de formare a fructozo-1.în etapa de transformare a acidului 2-fosfoenolpiruvic . . -în cazul în care glicoliza pleacă de la amidon sau glicogen stocat. . -în glicoliză se consumă 2 moli de ATP.în etapa de transformare a acidului 1.la fiecare moleculă de aldehidă-3-fosfoglicerică se sintetizează în proces 2 molecule de ATP.bilanţul energetic al glicolizei constă într-un câştig de 2 moli de ATP. câştigul este de 3 moli de ATP (nu se consumă ATP pentru formarea glucozo-6-fosfatului).în etapa de formare a glucozo-6-fosfatului.6-difosfatului. .întregul proces al glicolizei are loc în citoplasmă prin intermediul enzimelor solubile ale acesteia. procesul în ansamblu este ireversibil. -deşi majoritatea reacţiilor sunt reversibile.Din reacţiile glicolizei se constată că: . .

produse finale: acid lactic. acid propionic.produse finale: CO2 şi H2O . alcool etilic. CO2 -transformare aerobă a acidului piruvic . -transformare anaerobă a acidului piruvic .TRANSFORMĂRILE ACIDULUI PIRUVIC -acidul piruvic rezultat în glicoliză suferă ulterior o serie de transformări. -acestea depind de potenţialul de oxido-reducere din celule.

-are loc acumularea acidului lactic în muşchi – important la efort muscular. -acidul piruvic este convertit prin reducere la acid lactic. COOH C=O CH3 acid piruvic lactatdehidrogenaza NADH + H+ NAD+ COOH H C-OH CH3 acid lactic -în organismul animal în condiţii anaerobe se acumulează acid lactic. .Transformarea anaerobă a acidului piruvic -are loc în organismul animal. -este un proces necesar pentru reoxidarea NADH la NAD+ pentru reluarea procesului de glicoliza. -acidul lactic format in muschi este recuperat prin transfer cu ajutorul sangelui in ficat si retransformat in glucoza. atletii pot sprinta numai o perioada scurta de timp la intensitate maxima). -cresterea continutului de acid lactic duce la acidificarea tesuturilor si efortul sustinut este limitat (de ex. la unele plante şi la bacteriile lactice. -procesul de transformare a glucozei în acid lactic stă la baza fermentaţiei lactice produsă de microorganisme.

alcoolul etilic fiind toxic pentru celula vie. CO2 – produs final al fermentaţiei alcoolice. COOH C=O CH3 acid piruvic piruvatdecarboxilaza CHO CH3 + CO2 aldehida acetica .se formează aldehida acetică.-transformarea anaerobă a acidului piruvic -la drojdii şi unele mucegaiuri acidul piruvic suferă mai întâi un proces de decarboxilare.prin reducerea aldehidei acetice se formează alcoolul etilic. . celulele vegetale îşi procură energia necesară transformând glucoza în CO2 şi alcool etilic . celulele mor.dacă accidental ajung în condiţii de anaerobioză. . NADH + H+ NAD+ CH3-CHO aldehida acetica alcooldehidrogenaza CH3-CH2-OH alcool etilic -plantele cresc în mod normal în condiţii de aerobioză. .

-alcool-dehidrogenaza este prezenta in toate organismele capabile sa metabolizeze alcoolul etilic. -piruvat decarboxilaza nu se gaseste in tesuturile animale. precum si in alte organisme care descompun glucoza cu formare de etanol. . -prin modificari genetice microorganismele pot folosi ca materii prime in procese catabolice si alte monozaharide. -prin modificari genetice microorganismele pot transforma glucoza (respectiv acidul piruvic) si in alti compusi utili.-piruvat decarboxilaza se gaseste in drojdii. -in ficat alcool-dehidrogenaza oxideaza etanolul concomitent cu reducerea NAD+ la NADH.

Transformarea aerobă a acidului piruvic -acidul piruvic trece în mitocondrii şi se oxidează. COOH C=O CH3 acid piruvic + HSCoA piruvatdehidrogenaza NAD+ NADH + H+ CH3-CO~SCoA + CO2 acetil-CoA Acetil-CoA . .decarboxilare oxidativă cu formare de acetil coenzima A (acetil-CoA). .acetil-CoA este convertită în acid citric şi se descompune până la CO2 şi H2O prin ciclul acizilor tricarboxilici – ATC – ciclul lui Krebs.

-Acetil–CoA. Această reacţie importantă premergătoare nu intră direct în rândul reacţiilor ciclului acidului citric.  -Reacţia de formare a acetil-CoA din acidul piruvic este catalizată de piruvatdehidrogenaza si poartă denumirea de decarboxilarea oxidativă a acidului piruvic.Acidul piruvic depăşeşte cu uşurinţă membrana mitocondrială şi devine una din materiile prime de bază ale respiraţiei celulare. care are o legătură macroergică. se metabolizează mai departe în ciclul acidului citric. COOH C=O CH3 acid piruvic + HSCoA piruvatdehidrogenaza NAD+ NADH + H+ CH3-CO~SCoA + CO2 acetil-CoA .

energia care se eliberează se transformă în căldură deoarece ATP nu se formează.1. . Acid oxalil-acetic CH2 O COOH + HO H Citrat-sintetaza HO CH2 C CH2 H CH2 C O Acetil-CoA S CoA COOH COOH COOH + H S CoA C COOH Acid citric . Formarea acidului citric -ciclul ATC este iniţiat prin formarea acidului citric . formandu-se prin ciclul Krebs.reacţia este ireversibilă .are loc ca urmare a condensării acetil–CoA cu acidul oxalilacetic care se găseşte permanent în celulă.

20 .

CH2 HC HO CH COOH Izocitrat-dehidrogenaza COOH COOH + NAD + CH2 HC C COOH COOH COOH + NADH + H+ Acid izo-citric O Acid oxalil-succinic . hidratază şi CH2 COOH CH2 COOH izomerază.prin mecanismul său de acţiune. -. -.2.în calitate de produs intermediar se formează acid cis-aconitic. CH2 COOH HO C CH2 COOH COOH Cis-aconitaza C CH COOH COOH Cis-aconitaza + Acid citric Acid cis-aconitic H2O HO CH COOH Acid izo-citric C COOH 3.reacţia are loc sub acţiunea enzimei izocitratdehidrogenaza cu NAD+ din mitocondrii. Oxidarea acidului izocitric -are loc mai întâi dehidrogenarea acidului izocitric în acid oxalilsuccinic. Izomerizarea acidului citric -printr-o reacţie de izomerizare. aconitaza este simultan. -. acidul citric se transformă în acid izocitric.

cetoglutaric este transformat în acid succinic (sub forma lui activă). Decarboxilarea oxidativă a acidului α-cetoglutaric -acidul α. -instantaneu CH2 HC C COOH Izocitrat-dehidrogenaza COOH COOH O Acid -cetoglutaric H2C C COOH + CO2 CH2 COOH O Acid oxalil-succinic 4. -.reacţia are loc după un mecanism similar celui de decarboxilare oxidativă a acidului piruvic.în această transformare intervine cetoglutarat-dehidrogenaz. CH2 H2C C O Acid -cetoglutaric COOH O Succinil-CoA COOH + HSCoA + NAD+ CH2 COOH + CO2 + NADH +H+ SCoA -cetoglutarat-dehidrogenaza H2C C .a -.şi ireversibil are loc reacţia de decarboxilare a acidului oxalilsuccinic (acesta fiind un compus instabil) în acid α.cetoglutaric -reacţia este catalizată tot de izocitratdehidrogenaza .enzimă posedă o dublă activitate.

formarea celei de-a doua molecule de CO2 în ciclul ATC -. Acid lipoic TPP (tiamin-pirofosfat) Flavin adenin dinucleotida (FAD) . CoA. FAD).-formarea succinatului activ. NAD. adică a succinil-CoA. acid lipoic.participarea coenzimelor decarboxilării oxidative (TPP. -.

o substanţă macroergică. compusul macroergic final.desfacerea legăturii tioesterice macroergice va genera apariţia GTP. CH2 H2C C O Succinil-CoA SCoA COOH CH2 + GDP + ATP CH2 COOH Acid succinic COOH + GTP + ADP + HSCoA Guanosin-difosfat (GDP) -GTP Guanosin-trifosfat (GTP) se va transforma ulterior în GDP prin cedarea către ADP a unui radical fosforil cu formarea de ATP.succinil-CoA rezultată în a 4-a etapă se transformă în acid succinic . -. Formarea acidului succinic .această reacţie este unica etapă în care se sintetizează ATP în ciclul ATC .5.

-foarte activă în toate celulele care au capacitatea de absorbi oxigenul.GTP + ADP GDP + ATP 6. H CH2 COOH + FAD CH2 COOH Acid succinic HOOC C H Succinat-dehidrogenaza C + FADH2 COOH Acid fumaric . Oxidarea acidului succinic -acidul succinic este dehidrogenat la acid fumaric. -reacţia este catalizată de succinatdehidrogenaza. -enzima este strâns legată de membrana mitocondrială. care conţine FAD şi 4 atomi de fier neheminici.

Dehidrogenarea acidului malic -acidul malic este oxidat mai departe în acid oxalilacetic -.reacţia este catalizată de malatdehidrogenaza . H C C HOOC H Acid malic COOH Fumaraza CH2 HO CH COOH COOH Acid fumaric 8.reacţia este uşor reversibilă.acţionează stereospecific. formând numai L-acid malic. are rolul de cărăuş al acetil-CoA.se poate afirma că acidul oxalilacetic.reacţia este catalizată de fumaraza . -.cu această reacţie se închide ciclul ATC .7. CH2 HO CH COOH COOH + NAD+ Malat-dehidrogenaza CH2 COOH + NADH +H+ C COOH O Acid oxalil-acetic Acid malic . care se reface în final. Hidratarea acidului fumaric -acidul fumaric este transformat mai departe în acid malic.

.

-Pentru a stabili numărul de moli de ATP ce se formează din energia ce se adaugă în ciclul ATC trebuie precizat: -prin oxidarea unui mol de NADH+H+ se formează o cantitate de energie echivalentă cu energia acumulată în 3 moli de ATP.etapa 5 .malat .etapa 6 .cetoglutarat .CONCLUZII -Bilanţul energetic al ciclului Krebs constă în calculul cantităţii de ATP format în acest proces oxidativ.etapa 3 .oxalilsuccinat (1 mol NADH +H+) = 3 moli ATP . se poate reprezenta astfel: .prin oxidarea unui mol de FADH2 se formează o cantitate de energie echivalentă cu energia acumulată în 2 moli de ATP.etapa 4 .succinat (1 mol GTP) = 1 mol ATP . Bilanţul energetic al ciclului ATC.succinil-CoA .oxalilacetat (1 mol NADH +H+) = 3 moli ATP TOTAL 12 moli ATP . -.etapa 8 .succinil-CoA (1 mol NADH+H+) = 3 moli ATP .succinat – fumarat (1 mol FADH2) = 2 moli ATP .izocitrat . exprimat în ATP.

sintetizată în exces. se pot forma acizii graşi. O parte însemnată de energie se înmagazinează în legăturile macroergice ale diverşilor compuşi macroergici (ATP. până la CO2 şi H2O cu eliberarea de energie -Ciclul ATC este un proces puternic exergonic şi reprezintă o sursă principală de formare a energiei în organism. lipidelor şi proteinelor. Ciclul ATC are o contribuţie deosebită la sinteza unor compuşi de o mare însemnătate: . lipide. La nivelul ciclului ATC se stabilesc interelaţii metabolice între principalii constituenţi ai materiei vii: glucide. rezultată din metabolismul glucidelor.din acidul α-cetoglutaric – acid glutamic şi ulterior glutamină.din acetil CoA. . . .-Ciclul lui Krebs este compus din 8 etape -Are loc oxidarea deplină a acetil-CoA. proteine. GTP) şi va contribui la procesele de sinteză din organism. CoASH.din acizii malic şi oxalilacetic – glucoză. Aspectul caracteristic al ciclului este că energia care se formează în cursul reacţiilor se degajă în mod treptat.din acidul oxalilacetic – acid aspartic. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful