ALAT-ALAT PENGUKURA N

1

Alat-alat Pengukuran Elektrik

Pengenalan

Alat-alat Pengukuran Elektrik digunakan untuk menyukat penggunaan kuantitikuantiti elektrik di dalam sesuatu litar elektrik.

Unit-unit elektrik seperti Volt, Ampere, Ohm dan Watt adalah diantara unit-unit bagi kuantiti elektrik yang ditentukan dengan alat-alat ukuran tertentu.
2

Cara alat Pengukuran berfungsi

Tiga cara alat-alat ukuran berfungsi iaitu dengan cara: 1. 2. Jenis Penunjuk Jenis Perakam Menunjukkan kuantiti elektrik yang sedang diukur melalui jarum skala dan jarum penunjuk. Menunjukkan kuantiti elektrik yang diukur melalui carta atau graf dengan pen penanda. Menunjukkan kuantiti elektrik yang diukur melalui angka-angka digit .

3.

Jenis Digital

-

3

Jenis-jenis Meter Pengukuran

Terdapat dua jenis meter pengukuran yang selalu digunakan bagi tujuan mengukur kuantiti elektrik, iaitu: (1). (2). Jenis Meter Gegelung Bergerak. Jenis Meter Besi Bergerak.

4

1.

Meter Gegelung Bergerak

Meter-meter yang menggunakan gegelung bergerak ialah: (a). Meter Volt (b). Meter Ampere (c). Meter Ohm. - Menyukat nilai Voltan - Menyukat nilai Arus - Menyukat nilai Rintangan

5

(a).

Binaan Meter Gegelung Bergerak

1. Satu magnet kekal berbentuk ladam kuda digunakan bagi menghasilkan medan magnet. 2. Satu besi lembut - digunakan bagi menumpukan medan magnet di dalam gegelung bergerak. ruang

3. Pengalir bertebat halus dililit di atas rangka aluminium dan diletakkan bersama teras besi lembut. 4. Jarum penunjuk - dilekatkan bersama gegelung bergerak dan kedua-duanya akan bergerak bersama.
6

Binaan Meter Gegelung Bergerak ( sambungan )

5. Pemberat mendapatkan

imbangan - digunakan keseimbangan.

bagi

6. Pegas rerambut - digunakan untuk menarik semula jarum penunjuk kepada keadaan asal /sifar. 7. Skru pelaras - digunakan untuk melaraskan jarum penunjuk kepada bacaan sifar apabila tiada arus mengalir. 8. Peranti Kawalan dan peranti Redaman – ( dua jenis peranti di dalam meter bergerak ).

7

Binaan Meter Gegelung Bergerak ( sambungan )

(i). Peranti Kawalan.
Dua jenis peranti kawalan di dalam meter jenis ini, iaitu: a). Peranti kawalan Pegas rerambut. Digunakan untuk menarik semula jarum penunjuk ke tempat asal / sifar apabila tiada arus mengalir. Boleh juga digunakan untuk melaraskan kedudukan jarum penunjuk dengan cara mengetatkan / melonggarkan ikatan. b). Peranti Kawalan Graviti. Digunakan untuk mengawal dan mengimbangkan pergerakkan jarum penunjuk walaupun pada kedudukan yang berlainan.
8

Binaan Meter Gegelung Bergerak (sambungan )
 

(ii). Peranti Redaman. Redaman yang terdapat dalam meter ini ialah dengan menggunakan arus pusar. Medan magnet yang disebabkan oleh arus pusar akan melawan daya yang menghasilkannya. Dan kesan ini digunakan sebagai sistem penahan magnet bagi meredamkan pergerakan jarum penunjuk.

9

(b).

Prinsip Kendalian Meter Gegelung Bergerak

Gegelung meter akan bergerak disebabkan pemotongan medan magnet yang berlaku pada meter tersebut apabila arus melalui gegelung bergerak tersebut. Jarum penunjuk yang diletakkan bersama gegelung juga akan bergerak, jarum ini bergerak mengikut arah pusingan jam melalui skala pembaca. Lebih banyak arus yang melalui gegelung bergerak ini, lebih besar pesongan jarum penunjuk ( bacaan).

10

(c).
 

Jenis-jenis Meter Gegelung Bergerak

1. Meter Volt. Terdiri dari satu elemen gegelung bergerak dengan satu perintang yang tinggi. Perintang disambung sesiri dengan gegelung bergerak. Meter Volt hendaklah disambungkan secara selari dengan beban yang hendak diukur voltannya.

11

Jenis-jenis Meter Gegelung Bergerak ( sambungan )
 

2. Meter Ampere. Terdiri dari satu elemen gegelung bergerak dengan satu perintang pirau. Perintang pirau disambungkan secara selari dengan gegelung bergerak. Meter Ampere mestilah disambung secara siri dengan litar yang hendak diukur.
12

Jenis-jenis Meter Gegelung Bergerak ( sambungan )
 

3. Meter Ohm. elemen gegelung bergerak disambung sesiri dengan perintang dan bateri Berfungsi berasaskan teori asas elektrik dimana nilai sesuatu perintang dapat diketahui apabila nilai arus dan voltan telah diketahui terlebih dahulu.

13

Cara meningkatkan julat ukuran meter gegelung bergerak.

 

Meter gegelung bergerak bagi meter ampere dan meter volt adalah peranti kawalan arus …….. Julat Meter Ampere boleh ditingkatkan dengan meyambungkan satu perintang selari dengan meter ampere. Peningkatan julat Meter Volt pula boleh dilakukan dengan meningkatkan rintangannya dan disambung secara sesiri dengan gegelung bergerak.
14

(d).
   

Kebaikan dan Kelemahan Meter Gegelung Bergerak.

Kebaikan a). Bacaannya sangat tepat. b). Skalanya sama rata. c). Bacaannya tidak terjejas dengan medan magnet Kelemahan: a). b). c). Mudah rosak. Harga Mahal. Tidak sesuai bagi AU.
15

   

2.

Meter Besi Bergerak

Meter besi bergerak banyak digunakan pada meter Volt dan meter Ampere yang digunakan di dalam industri seperti pada papan panel kawalan. Terdapat dua jenis meter besi bergerak, iaitu: (a). Meter besi bergerak - Jenis Tarikan.  Berfungsi dengan menarik sebatang besi lembut ke dalam gegelung tetapnya. (b). Meter besi bergerak – Jenis Tolakkan.  Berkendali dengan mewujudkan kekutuban yang sama pada dua batang besi lembut supaya menolak di antara satu sama lain.
16

(a).

Binaan Meter Besi Bergerak.

Sebuah meter jenis besi bergerak mempunyai tiga bahagian utama: i). Peranti kendalian.
Terdiri daripada gegelung pengalir yang dililitkan pada sebuah rangka. Gegelung ini akan mewujudkan medan magnet yang berkemampuan menarik besi lembut.

ii). Peranti Redaman.
Redaman cara arus pusar diperolehi daripada pergerakan rangka besi lembut yang digunakan untuk proses tolakan atau tarikan di dalam gegelung

17

Binaan Meter Besi Bergerak ( sambungan)
 

iii). Peranti Kawalan.
Peranti kawalan ini dapat mengimbangkan jarum penunjuk walaupun ianya berada pada kedudukan yang berlainan – Kawalan Graviti. Peranti ini juga akan membawa balik jarum penunjuk kepada kedudukan asal ( sifar ) apabila tiada arus yang mengalir dalam meter – Kawalan Pegas. Larasan sifar bagi jarum penunjuk juga dilakukan oleh peranti kawalan.

18

(b).
 

Prinsip Kendalian Meter Besi Bergerak

Prisip Kendalian Meter Besi Bergerak – Jenis Tolakkan. 1. Menggunakan prinsip kutub yang sama menolak digunakan sebagai asas pergerakkan alat ukuran ini. 2. Dua besi lembut diletakkan di dalam satu gegelung yang mempunyai kutub yang sama. 3. Tolakan berlaku di antara kedua-dua besi itu jika arus mengalir melalui gegelung tersebut. 4. Jarum penunjuk yang dilekatkan bersama-sama aci akan turut bergerak bagi menunjukkan bacaan tertentu pada skala bacaan.
19

Prinsip Kendalian Meter Besi Bergerak (sambungan)
 

Prisip Kendalian Meter Besi Bergerak – Jenis Tarikan. 1. Kesan elektromagnet akan wujud disekeliling gegelung apabila arus mengalir dalam gegelung itu. 2. 3. Kesan elektromagnet ini akan menarik besi lembut yang diletakkan pada aci. Aci akan bergerak melawan arah pegas rerambut dan jarum penunjuk yang diletakkan bersamasama aci akan turut bergerak bagi menunjukkan bacaan tertentu.

20

(c ). Kebaikan & Kelemahan Meter Besi Bergerak
       

Kebaikan: a). Tahan Lasak ( kesan getaran & gegaran ) b). Murah c). Sesuai untuk AU & AT. Kelemahan: a). Skala bacaan tidak sama rata b). Tidak tahan pada suhu tinggi. c). Tidak tahan pada kesan magnet

21

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful