You are on page 1of 24

“Not to innovate is to die”

• (Chris Freeman & Soete, L. (1997) The Economics of Industrial Innovation, 3rd Edition, Pinter, London)

Ce este inovaţia?
Rezolvare a unei probleme de tehnică sau de organizare a muncii cu scopul îmbunătăţirii productivităţii muncii, perfecţionării tehnice sau raţionalizării soluţiilor aplicate (Dicţionarul explicativ al limbii române) Rezultatul acţiunii de a introduce ceva nou; ceva nou introdus (The American Heritage Dictionary) Totalitatea modificărilor cu scopul implementării şi utilizării noilor tipuri de produse, mijloace de producţie şi transport, pieţe de desfacere şi forme de organizare a procesului de producţie (J. Schumpeter) Transformarea unei idei într-un produs sau serviciu ce poate fi comercializat, un proces nou sau îmbunătăţit de fabricaţie sau distribuţie sau o nouă metodă de a oferi servicii sociale (Manualul Frascati , OECD) Exploatarea cu succes a noilor idei (Departamentul Comerţului şi Industriei – Marea Britanie)

Factorii ce concură la apariţia inovaţiei

Inovaţia ca proces Arhitectura organizaţională şi legăturile externe

Schimbările din cadrul societăţii civile şi nevoile pieţei generează oportunităţi şi noi cerinţe

Ce este inovaţia?
Instrumentul specific al unui manager întreprinzător, mijlocul prin care el exploatează schimbarea ca o ocazie pentru diferite afaceri sau diferite servicii (P. Drucker) Procesul global de creativitate tehnologică şi comercială, transferul unei idei noisau al unui concept nou până la stadiul final al unui produs, proces sau serviciu nou acceptate de piaţă (E. Mansfield)

Transformarea unor noi cunoştinţe în beneficii economice şi sociale, ca rezultat al unor interacţiuni dintre diferiţi subiecţi ai unui sistem care include firme, instituţii de cercetare şi finanţatori în cadrul unui mediu local, naţional sau internaţional (Comisia Europeană)

INOVAŢIA

PROCES Modul în care produsul inovaţiei este proiectat şi realizat în diferitele stadii ce au condus la el

PRODUS O nouă funcţie sau îmbunătăţirea funcţionalităţii unui produs, proces sau serviciu

Dimensiunile fundamentale ale inovării
• Produse, procese sau servicii • Incrementale (de ameliorare) sau radicale (de ruptură) • Componente sau sisteme • Noutate mondială sau regională • Tangibilă sau intangibilă

Invenţia
Rezolvare sau realizare tehnică dintr-un domeniu al cunoaşterii care prezintă noutate şi progres faţă de stadiul cunoscut până atunci. (Dicţionarul explicativ al limbii române)

Un obiect, un proces sau o tehnică ce conţine un element de noutate. Acest element trebuie sa aducă o îmbunătăţire imprevizibilă şi considerabilă (Wikipedia)

Invenţie şi inovaţie
INVENŢIA
Este pur teoretică Este legată de un progres al cunoştinţelor care se concretizează în noi metode, noi tehnici noi abordări. Condiţia de succes constă în prezenţa obligatorie a elementelor de noutate mondială sau regională şi în buna funcţionare

INOVAŢIA
Este o invenţie pusă în practică Vizează introducerea invenţiei în practica economico-socială. Din momentul implementării invenţiei aceasta devine inovaţie. Este vorba aici nu numai de reuşita tehnologică ci şi de cea economică, industrială, socială şi culturală

INOVAŢIE = IDEE + IMPLEMENTARE

• Inovaţia se referă în mod fundamental la noutate, implică şi aspecte de creativitate, dar asta nu înseamnă că inovaţia înseamnă doar invenţie.

• Inovaţia implică de multe ori aplicarea comercială a invenţiilor, dar este posibil ca invenţia să nu facă deloc parte din inovaţie.

Ridicată

Noi game de produse Îmbunătăţiri aduse produselor existente Îmbunătăţiri aduse gamelor existente de produse Repoziţionare

Produse noi

Noutate pentru companie

Scăzută

Scăzută

Ridicată

Noutate pentru piaţă

Clasificarea inovaţiilor
Sursa: Cooper, R.G. (1993) Winning at New Products: Accelerating the Process From Idea to Launch. 2nd Edition, Perseus Books Publishing, USA.

Creativitatea
Un proces mintal ce atrage după sine generarea de noi idei sau concepte sau noi asociaţii între idei şi concepte (Wikipedia)

Generarea sau identificarea unei noi metode, relaţii, dispozitiv sau produs, procedeu sau sistem, care au la bază cunoştinţe accesibile, dar care nu rezultă direct sau prin intermediul unui raţionament logic din informaţiile ce ne stau la îndemână, ci se bazează pe procese intuitive (E. Land)

Creativitate şi inovaţie
CREATIVITATEA
Acţiunea de a genera noi idei, abordări sau metode

INOVAŢIA
Procedeul prin care se generează şi se aplică ideile creative într-un context specific

Creativitatea individului şi a colectivelor este punctul de plecare pentru inovaţie; creativitatea este o condiţie necesară dar nu suficientă pentru inovaţie (T.M. Amabile)

• Creativitatea este un proces de învăţare aparte, la care elevul şi profesorul sunt una şi aceeaşi persoană. • Arthur Koestler
• Creativitatea poate fi descrisă ca descotorosirea de certitudini. • Gail Sheehy • Creativitatea este capacitatea de a pune ordine în haosul naturii. • Eric Hoffer • Creativitatea nu este o evadare din disciplină, este o evadare însoţită de disciplină. • Jerry Hirschberg • Creativitatea nu înseamnă să găseşti un lucru, ci să faci ceva din el după ce l-ai găsit. • James Russell Lowell Creativitatea înseamnă să vezi ceva ce încă nu există. Trebuie să afli cum s-o transpui în realitate şi astfel să devii un partener cu Dumnezeu. • Michele Shea

Creativitatea reprezintă miraculoasa întâlnire dintre energia neinhibată a copilului cu ceea ce pare a fi opusul şi duşmanul ei, simţul ordinii, impus de disciplinata inteligenţă a adultului. Norman Podhoretz Creativitatea este extinderea naturală a entuziasmului nostru. Earl Nightingale Creativitatea înseamnă străpungerea lumescului pentru a găsi minunatul. Bill Moyers Creativitatea este acea activitate chinuitoare, la care trebuie să apelezi atunci când nu mai ai după ce să te inspiri. Maricel Popa Creativitatea este un drog fără de care nu pot trăi. Cecil B. DeMille

• Imaginaţia Th. Levitt: “este puterea de a construi imagini mentale <<la ceea ce este sau nu este prezent şi n-a fost experimentat vreodată>>. Pentru ca imaginaţia să fie creativă, adaugă el, ea trebuie să fie acompaniată de o capacitate de invenţie intelectuală sau artistică (în general amândouă)".

• IMAGINÁŢIE, imaginaţii, s.f. Capacitate omenească de a crea noi reprezentări sau idei pe baza percepţiilor, reprezentărilor sau ideilor acumulate anterior; • IMAGINÁŢIE s.f. Capacitatea omenească de a transforma reprezentările care reflectă realitatea existentă şi de a crea pe această bază noi reprezentări; invenţie. ♦ Închipuire, fantezie. [Gen. -iei, var. imaginaţiune s.f. / cf. fr. imagination, lat. imaginatio]. Sursa: DN | Trimisă de LauraGellner, 22 Jul 2006 | Greşeală de tipar • Imaginaţia este totul. Este avanpremiera atracţiilor viitoare ale vieţii. • definiţie de Albert Einstein

• Imaginaţia este ochiul larg deschis care ne face întotdeauna să vedem adevărul mai viu. • Christopher Fry • Imaginaţia este ochiul sufletului. • Joseph Joubert • Imaginaţia este începutul creaţiei. • George Bernard Shaw

• Imaginaţia nu este decât fructul memoriei noastre. • Pierre Bonnard
• Imaginaţia este singura armă în războiul împotriva realităţii. • Jules de Gaultier • Imaginaţie. Un depozit de fapte, cu poetul şi mincinosul în coproprietate. • Ambrose Bierce

Caracteristicile şi aptitudinile inovatorului

Etapele unui proces de inovare
PASUL 1
Creativitate (Generarea de noi idei) Există suficiente idei? Acceptarea ideii Teste de fezabilitate

PASUL 2
Activitate inovativă

PASUL 3
Spirit antreprenorial Găsirea celor mai bune soluţii pentru a avea succes pe piaţă

Ideea este Aplicarea Programe compatibilă ideii este detaliate de: cu politica justificată de implementare, organizaţiei? strategiile de fabricaţie, Ideea este o marketing, de comercializare evoluţia soluţie pentru pieţei, de una din dezvoltarea problemele organizaţiei? tehnologică?

Traseul idee - produs
CREATIVITATE Cercetare şi inovare Ideea unui produs comercializabil PRODUS PIAŢĂ Observarea cerinţelor pieţei

Evaluare tehnică
Strategia realizării produsului Evaluare finală Realizarea şi lansarea produsului

Evaluare comercială

Elementele care influenţează inovaţia
Cultura organizaţională

Resurse disponibile

INOVAŢIA
Procesele organizaţionale

Infrastructura

"Orice organizaţie (şi nu doar de afaceri) trebuie să fie proiectată cu un scop anume, pentru o perioadă anume şi pentru un loc (sau cultură) anume"

(Peter Drucker)

"Dacă nu greşeşti nu poţi să reuşeşi. Dacă nu reuşeşti, nu poţi să te dezvolţi şi să creşti.“ (Robert Wood Johnson, fost director la Johnson&Johnson)