You are on page 1of 26

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

ADR Centru
AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ

REGIUNEA DE DEZVOLTARE CENTRU

Cooperare pentru dezvoltare

CE ESTE REGIUNEA DE DEZVOLTARE CENTRU?
Unitate teritorială ce reprezintă cadrul de planificare, evaluare și implementare a politicii de dezvoltare regională.
Populație - 1 060,8 mii locuitori (2013) • urban: 205,3 mii (19,3%) • rural: 857,7 mii (80,7%) Suprafața - 10636 km²

ORGANIZAREA TERITORIAL-ADMINISTRATIVĂ
Regiunea include: - 13 raioane - 14 orașe - 344 UTA de nivelul I

Anenii Noi, Călăraşi, Criuleni, Dubăsari, Hinceşti, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Rezina, Străşeni, Şoldăneşti, Teleneşti, Ungheni.

AVANTAJE DEMOGRAFICE ȘI TERITORIALE
 Populația: 1 060,8 mii locuitori / RDN 1 002,6mii / RDS 543,1 mii  Suprafața: 10 636 km² /RDN 10 014 km² / RDS 7379 km²

 Pondere înaltă a populaţiei active (76,7%);  Potenţial de pregătire profesională (6 colegii şi 14 şcoli profesionale);  Proximitatea cu municipiul Chișinău;  Poziționarea geografică - partea centrală a țării.

AVANTAJE ECONOMICE
 Activitatea dinamică a zonei economice libere (ZEL Ungheni)  Oportunităţile de dezvoltare a afacerilor sunt oferite de: Parcurile industriale din or. Străşeni şi or. Hînceşti.  Incubatorul de afaceri „Casa Antreprenorului” din or. Ungheni şi Incubatorul de afaceri din or. Rezina.  Infrastructura vinăriilor extinsă (86 din 157).  Suprafeţe extinse de terenuri agricole etc.  Zăcăminte minerale pentru producerea materialelor de construcţie – calcar, marnă, materie primă argiloasă, nisipuri, formaţiuni de nisip şi pietriş, diatomit şi tripoli.

AVANTAJE INSTITUȚIONALE ȘI DE INFRASTRUCTURĂ
 Consiliul Regional pentru Dezvoltare Centru
 Euroregiunea Siret-Prut-Nistru

 Reţea de trasee internaţionale, Coridorul Economic European, Coridorul Economic Budapesta – Odesa, Coridorul Giurgiuleşti-Briceni
 Staţia de cale ferată Ungheni punct de trecere internaţional etc.

AVANTAJE CULTURALE ȘI NATURALE
 Cele mai frumoase păduri “Codrii Moldovei”  Complexul muzeal „Orheiul Vechi” - o adevărată bijuterie istorică  „Drumul vinului” - traseu care include cele mai importante puncte de vinificaţie  Parcul Naţional Orhei – primul parc naţional din Republica Moldova.  Peste 250 de edificii de cult de importanţă naţională şi 27 de importanţă locală sînt la dispoziţia vizitatorilor, printre care mănăstiri vechi: Căpriana, Curchi, Butuceni, Saharna, Condriţa, Dobruşa, Hîrjăuca, Racovăţ etc.

AVANTAJE / OPORTUNITĂȚI

Oportunități
• • • • • Teritoriale Economice Instituționale Infrastructură Culturale și naturale •Planificare națională și sectorială •Programe de cooperare teritorială •Cooperarea intercomunitară •Remitențe •Inovații etc.
• Dezvoltare echilibrată și durabilă:-afaceri și servicii competitive, infrastructură competitivă, forța de muncă competititivă etc.

Avantaje

Avantaje competititive

ANENII NOI

CĂLĂRAȘI

CRIULENI

DUBĂSARI

HÎNCEȘTI

IALOVENI

NISPORENI

ORHEI

REZINA

STRĂȘENI

ȘOLDĂNEȘTI

TELENEȘTI

UNGHENI

VIZIUNEA

Regiunea de Dezvoltare Centru - o regiune prosperă cu o economie dezvoltată, dinamică și diversificată cu locuri de muncă bine remunerate și o implicare activă a cetățenilor în asigurarea bunăstării comunității.

PRIORITĂȚI DE DEZVOLTARE REGIONALĂ CENTRU

CONSILIUL REGIONAL PENTRU DEZVOLTARE CENTRU
Structură regională deliberativă a Regiunii de Dezvoltare Centru (RDC) 52 de membri ( reprezentanți ai APL de nivelul I și II, ONG, agenți economici din cele 13 raioane) Aprobă documentele strategice și programatice de dezvoltare regională în RDC

AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ CENTRU

Instituție publică necomercială, subordonată MDRC, creată pentru a asigura implementarea Strategiei de Dezvoltare Regională și Planul operațional regional în Regiunea de Dezvoltare Centru A fost creată în decembrie 2009

Sediul: or. Ialoveni

CONTACTE

Agenția de dezvoltare Regională Centru MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33 Tel.: (+373) 268 26671 Tel/Fax: (+373) 268 22692 Email: office@adrcentru.md web: www.adrcentru.md