You are on page 1of 23

ARTE BIZANTINA

Arquitectura Bizantina
330 Constantino Traslada a capital de Roma a Bizancio Que pasa a chamarse Constantinopla 395 Divisin Occidente Oriente morte de Teodosio Novo centro da cultura para o cristianismo de Oriente Periodo mis brillante co Xustiniano (527-565) intenta recuperar parte do imperio prdido Erixe grandes templo en Constantinopla: Santa Sofa, e tamn en Ravena donde reside o exarxa que gobernaba os territorios conquistados

San Apolinar in Classe: 530-549


Edificio basilical Tres naves separadas por arcadas Espacio direccional, ofiel debe mirar cara frente e decir o altar Dominio do eixe lonxitudinal Columnas de mrmore de proconeso Colunnas corintias de baco trapezoidal Fiestras na nave central por ser mis alta Xerarqua, Abside, naves, atrio. Mosaicos nos laterais con narracis que evolucionan para chegar cumio na absida

Mosaico de san Apolinar


En consonancia co simbolismo paleocristin Cruz que se eleva no centro, transfiguracin de Cristo Arriba, xess revelndolle a condicin de Fillo de Deus a os seus discpulos. Rodeado dos catro evanxelistas (Mateo, Marcos, Lucas e Xoan. Home, Len,Touro, Aguia) Abaixo o patriarca da igrexa bizantina cos seus discpulos.

Actividade: Iglesia de Monrealle


Datar: Comentario

San Vital de Ravena: 526-547

Absida
Exedras

Nave

Nartex

San Vital de Ravena: 526-547


Planta centralizada Elementos arredor de cpula central Cpula sobre pilares e columnas Planta octogonal con exedras de dous andares Rodeada de unha nave Nartex bsida

San Vital de Ravena: 526-547


Proporcins esbeltas Prima a ascensionalidade nos pilares

San Vital exterior


Vents abertas no tambor da cpula Ventanais que aluminan o espacio central. Cpula feita con pequenas nforas de barro que sobre un leito de cemento forman un casquete resistente e lixeiro

Cimacio: San Vital


Sobre o capitel en forma de pirmide invertida e truncada. Decoracin simblica, Cruz grega. Trascendender mis tarde no mundo carolinxio. Chapiteis labrados coa tcnica do trpano, mis tarde veremos unha tcnica similar no mundo musulmn.

Santa Sofa de Constantinopla: 532-537


Autores: Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto Materiais: Ladrillo e mrmore Localizacin: Constantinopla Data:532-537 Gran Cpula sobre tambor de fiestras. 31 metros de dimetro e 56 de altura. Grandes contrafortes cara exterior, imprecindibles para soportar as tensins que exerce a cpula. Edificios anexos e minaretes musulmans

Planta Santa Sofa


Contrapiares Exedra O E

Pilares

Pilares Arcos de medio punto

Cpula de Santa Sofa


Cpula Que preside o espacio central. As vents tranfrenlle certo sentido espacial Soportada sobre pechinas monumentais, para pasar dun cuadrado a unha circunferencia 40 nervios de cermica que se xuntan no centro. Entre os nervos brense as ventas

Soportes de cpulas
Transicin dun espacio cadrado a un circular Pechinas, elementos triangulares esfricos que dan paso a esa transicin. Ir asentada entre dous arcos de medio punto.

Pechina de Santa Sofa


Pechina

Arco de medio punto

Piares de soporte

Santa Sofa Interior


Centro cadrado formado por catro grandes piares Dan lugar a catro arcos de punto e arranque das pechinas. Leste e oeste medias cpulas que axudan a soportar presins, apoian en piares que forman un octgono. Exedras son os contrarrestos das medias cpulas. Naves laterais teen dous andares, superior ou tribuna para os altos cargos. Espacio abovedado. Xogos continuos de contrarrestos que desvan as forzas cara exterior.

Exedra
Soporta as cargas da media cpula Dous andares, o superior tribuna abovedada.

Interior Santa Sofa


Espacio difano libre de muros, os muros non son soportes Xogos de luz para crear un ambiente irreal. Naves laterais en semipenumbra a cor aclrase nas tribunas, para mis tarde chegar cpula central donde todo resplandece. As 40 vents da cpula lle dan unha imaxen irreal donde a cpula parece flotar. O revistemento bsase en mrmores nos muros e columnas, en bsidas e cpulas a decoracin e de mosaicos.

Mosaicos
Tcnica dos caldeos de inspiracin romana Colocacin de pequenas teselas sobre superficie de cemento Pezas de pasta vitrea, mrmore, pedra,coloreadas con xidos metlicos, ou recubertas con lminas de ouro. Mosaico bizantino difundirase por todo o mediterraneo Marcado hieratismo nas sas figuras, escasa corporeidade, falta de perspectiva. Influencia do clasicismo grego. Lia que marca o contorno das figuras. Fondo dourado. Irreal. Squito amontoado para dala sensacin de multitude. Destacan aas figuras mais representativas.

Mosaico de Justiniano

Mosaico de Justiniano
Cronoloxa: 547 Tcnica: Mosaico Localizacin: San Vital Situados a ambos lados do presbiterio. Ampla gama cromtica Delimitados por lneas Ollos amendoados Figuras planas e alongadas periodo arcaico grego, hieratismo e rixidez, tamen no pregamento das tnicas

Mosaico Teodora

Mosaico de Teodora
Non existe perspectiva Fondo dourado , atmosfera irreal Arquitectura enmarcando a composicin Efecto cromtico moi superior pintura mural Colorea ureos da lugar a espacio sobrenatural Mosaicos en bvedas, cpulas e bsides. Smbolo do mbito celeste Os mosaicos van a simbolizar o poder do emperador, magnificencia da corte imperial.