MODEL KAJIAN TINDAKAN KURT LEWIN

oleh : Mohd Iduan bin Masri Mohd Farid bin Ghazali Amirul Ikhwan bin Mustafha
7 PISMP SN Januari 2011 IPGM Kampus Pendidikan Teknik, Bandar Enstek, Nilai, Negeri Sembilan

KURT ZADEK LEWIN (9 SEPTEMBER 1890 – 12 FEBRUARI 1947) .

dan Psychological Institute di Universiti Berlin sebelum berpindah ke Amerika Syarikat pada 1933 setelah Adolf Hitler berkuasa.  .sebelum melanjutkan pelajaran di Universiti Munich dalam bidang Biologi.  Lahir dalam keluarga Yahudi di Prussia (Poland).memperoleh Ijazah kedoktoran (Ph.  Mempelajari bidang perubatan di Universiti Freiburg pada 1909.D) dari Universiti Berlin.  Pernah berkhidmat di Gestalt School of Psychology.BIODATA Ahli Psikologi Amerika berketurunan Jerman.  Tamat Perang Dunia Pertama.

Secara tidak langsung.beliau merupakan pelopor & pengasas kepada bidang kajian tindakan.dia mula berkhidmat di Universiti Stanford.di mana beliau mengeluarkan pelbagai model & teori. Terkenal sebagai perintis kepada bidang psikologi sosial.bertindak dan mencari fakta berkenaan hasil daripada tindakan dijalankan. Dianggap sebagai pengasas bidang “social psychology” Di MIT pada 1944. psikologi organisasi dan psikologi gunaan moden. Universiti Iowa sebelum akhirnya menjadi pengarah di Massachusetts Institute of Technology (MIT).beliau mula merintis penggunaan frasa “action research”.     Di Amerika. .melalui jurnal terbitan beliau “Action Research and Minority Problems ” yang menggunakan spiral langkah-langkah dalam merangka.

MODEL KAJIAN TINDAKAN KURT LEWIN .

Di dalam Spiral yang dihasilkan oleh Kurt Lewin. Ia menekankan penambahbaikan berterusan dalam pembelajaran mengenai apa yang telah dikaji .

LANGKAH – LANGKAH DI DALAM SPIRAL  Mengenal pasti idea  Pencarian fakta  Perancangan pelan tindakan  Pelaksanaan tindakan  Penilaian tindakan yang diambil  Ulangkaji pelan tindakan berdasarkan apa yang dipelajari dari langkah 5  Mengambil langkah tindakan seterusnya .

tindakan(action) dan dapatan kajian(fact-finding) berdasarkan hasil akhir tindakan”.  . “ Pengurusan sosial secara rasional melibatkan langkah-langkah spiral di mana setiap langkah mengandungi kitaran merancang(planning). Lewin percaya bahawa kesedaran atau motivasi untuk berubah sangat dipengaruhi dengan tindakan seseorang  Seseorang yang aktif dan tegas dalam membuat keputusan mempengaruhi mereka untuk membina kaedah baru untuk menyelesaikan masalah mereka. Menurut Lewin.

seseorang atau suatu kelompok menjadi lebih sedar dan sensitif dengan keperluan untuk berubah. Refreezing : Apabila aplikasi untuk tingkahlaku dijalankan.Lewin turut mengembangkan teori bahawa proses perubahan melibatkan 3 langkah : (U – Unfreezing.ia akan dinilai serta merta dan jika membantu ke arah penambahbaikan.  Changing : situasi memerlukan suatu diagnosis dan model baru untuk tingkah laku yang untuk diterokai dan diuji.  . C – Changing.ia akan terus digunakan. R – Refreezing)   Unfreezing : berhadapan dengan dilema & ketidaktentuan.

wikipedia.org/wiki/Kurt_Lewin http://kindamafia.RUJUKAN  http://en.com/2009/11/tugasankelas-konsep-dan-model-kajian.html http://kajiantindakanjjblues.com/2009/11/m odel-model-kajian-tindakan.blogspot.blogspot.html   .

de/pub/nj_bscw.cgi/d759359/5_1_ActionRes earchandMinortyProblems.pdf .fb5.unisiegen.wineme.RUJUKAN TAMBAHAN  http://bscw.