Eksperimen 1

Mengkaji hubungan antara panjang tali bandul dan tempoh ayunan bandul

Tujuan Mengkaji hubungan antara panjang tali bandul dan tempoh ayunan bandul Pernyataan Bagaimanakah tempoh ayunan bandul masalah dipengaruhi oleh panjang bandul? Hipotesis Semakin panjang tali bandul. semakin lama tempoh ayunan bandul .

benang Kaki retort. penyepit retort.Pemboleh ubah dimalarkan: Pembolehubah dimanipulasi: Pembolehubah bergerak balas Bahan Radas Bilangan ayunan Panjang bandul Tempoh bagi 10 ayunan bandul Ladung bandul. jam randik .

Prosedur .

30 cm.1. Ladung bandul ditarik pada suatu kedudukan. Ladung yang diikat dengan 10cm benang digantung pada kaki retort. kemudian dilepaskan. Langkah ini diulang sebanyak 3 kali. 40cm. Ulang eksperimen dengan menggunakan panjang tali yang berlainan. Tempoh masa bagi 10 ayunan lengkapdicatatkan ke dalam jadual. 2. 20 cm. 3. dan 50cm .

Merekod data Panjang bandul (cm) Tempoh bagi 10 ayunan bandul (s) Eksperimen Eksperimen Eksperimen 1 2 3 10 Purata 20 30 40 50 .

Kesimpulan .