You are on page 1of 14

Romanul

:
definiție, clasificare, concepte/tipuri de roman opinii
prof. Nicula Nelia

cu personaje numeroase. amplu caracterizate și prin intermediul cărora se construiește o imagine cuprinzătoare asupra existenței omenești. desfășurată pe mai multe planuri. cu o acțiune complexă.Definiție • Romanul este specia epică în proză de cea mai mare dimensiune. .

interbelic și postbelic.Clasificare: • După tematică – roman erotic.. • După apariție: roman antebelic. istoric. filozofic etc. • După criteriul perspectivei (clasificare mai nouă): roma obiectiv și roman subiectiv . de analiză psihologică. naturalist. • După curente literare: roman realist. modern.. postmodern etc. social.

Creație și analiză (studiu dedicat romanului): .1926 – Garabet Ibrăileanu.identifică două tipuri de romane .

• 1. cu alte cuvinte totalitatea reprezentărilor concrete pe care le putem avea de la ele” • 2. o invenție epică. limbaj și mediu . Roman de creație – insistă asupra impresiei de veridic sau asupra personajului surprins în evoluție și caracterizat prin fapte. menită să ilustreze „o problemă de psihologie sau de morală”. Roman de analiză – este un „roman problemă”. (temă .„înfățișarea personajelor și comportarea lor.

romanul ionic 3.Nicolae Manolescu – Arca lui Noe (eseu despre romanul românesc) .vorbește despre trei tipuri de romane: 1. romanul corintic . romanul doric 2.

G.ca fiind al aventurii. Acesta este .creditabil”. Turgheniev.creator de mituri și de iluzii”. iar naratorul este impersonal.: romanele lui Balzac. Instanța auctorială este exterioară lumii ficționale a romanului. Este romanul ce propune un epos obiectiv prin excelență. L. al explorării lumii exterioare. Romanul doric stă sub bagheta naratorului . este o voce SUPRAINDIVIDUALĂ. .1. Este romanul social și politic. Se suprapune perfect modelului . Rebreanu. Călinescu. intelectuală sau de altă natură). ce corespunde unei imaginații active și virile. Ex. propus de criticul Albert Thibaudet ...masculin” de roman. al cuceririi (fie ea religioasă..

Stă sub semnul psihologismului și al analizei.. PERSPECTIVA se suprapune perfect ACTULUI NARĂRII. iar socialitatea lasă locul intimității. romanul devine uneori jurnal.roman personal”. Este noul roman ce .2. Morala comună e substituită de cea individuală. Din epos obiectiv. Autorul a fost detronat.crede în autenticitate”. este doar . iar naratorul–personaj este un reflector.. .umbra decorativă”. Așadar. A. reflecția este de natură artistică și e globală.. Analiza și confesia au anulat creația. Gide propune acum noua formulă de . Romanul ionic este produsul visului și al lucidității. Cel care scrie este cel care narează. Aici. al contemplației și al introspecției.

. noul erou urmărește să-și integreze lumea sieși. în căutarea unei identități. E un izolat. întâia noapte de război de Camil Petrescu.. spre deosebire de Ion din romanul cu același nume de Liviu Rebreanu care urmărește . Acesta se află . este spovedanie. în noul roman iluzia este incoerentă. un frustrat. Experiențele lui erotice sau spirituale se opun lumii.: Ștefan Gheorghidiu din romanul Ultima noapte de dragoste.să se integreze în lume”.. Astfel. deopotrivă. un contemplativ. afirmând-o ca pe a sa proprie.în cautarea timpului pierdut” și. Ex.În romanul ionic. și nu creație senină.

A. Austen. Gide. romanul ionic. noul roman. Holban. Este erotic. J. ionicul romanului înseamnă psihologism și analiză. (N.… doricul romanului aparține unei vârste biblice de început și unui creator la fel de impasibil ca și creatorul. M. iar cuceririi îi propune analiza. interior. C. Ex. secret.În concluzie. Eliade . M. se suprapune fidel modelului feminin propus de Thibaudet. preferând explorării lumii. explorarea sufletului. Petrescu. psihologic. iar reflecția începe să tragă viața de manecă.. A. Manolescu – Arca lui Noe) . Proust.: romanele lui M. Sebastian.

trase de sfori de un autor a cărui vocație suverană o constituie jocul. Așadar. dar ironia este uneori tragică. Urmuz. Mateiu I. Romanul corintic este parodic și ironic. Ex. Corinticul reflectă o noua formă de dominație. Musil. Accentul se mută pe psihologia socială. burlescului și caricaturii. Autorul recunoaște puterea cedată cândva personajelor. R. Romanul corintic e împânzit de toate formele grotescului. Kafka.: operele lui F. Caragiale. iar viziunea este deductiv parodică și caricaturală. eposul corintic este ironic. ce seamană cu represiunea.3. . Corinticul se manifestă mai ales în romanul american. Personajele par simple marionete.

clasificare pe care o realizează. în mod indirect. Astfel. Glodeanu – Poetica romanului românesc interbelic) . ei înșiși. de o parte se găsesc promotorii relatării la persoana întâi.…Scriitorii interbelici pot fi clasificați foarte bine în funcție de atitudinea lor față de literatura subiectivă.Opinii despre roman: .” (Gh. în timp ce o altă categorie este alcătuită din autorii care refuză să abandoneze vechea perspectivă supraordonată a naratorului obiectivat..

Entuziasmul narativ e fără precedent [în anii ’30].” (1927) (Mihai Ralea – De ce nu avem roman?) .. impresia vieții. El trebuie să creeze viața. din răzvratire.Romancierul nu e numai un artist.. din ciocnire și sfărâmare de forțe și caractere antagoniste.. iar soluțiile propuse se armonizează cu cele din romanul european al vremii. Dar viața.” (Ioana Pârvulescu – Întoarcere în Bucureștiul interbelic) . reiese din luptă.

2008 Literatura română. Studiul de caz şi dezbaterea. Dorica Boltaşu. Clasele IX – XII – Mioriţa Got. – Literatura română între cele două războaie mondiale. Bucureşti. Bucureşti. – Poetica romanului românesc interbelic. Bucureşti. Editura Corint. Editura Nemira. spirit al amplitudinii. Editura Eurocart. 2007 Eseul. 1980 Muşat Carmen – Romanul românesc interbelic. Ed. Alexandru – Treptele lumii sau calea către sine a lui Mihail Sadoveanu. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. 2007 Hermeneutică şi naratologie aplicată – Emilia Boghiu. Eugen – Mircea Eliade. Editura Vitruviu. Editura Minerva. Bucureşti. 1998 Paleologu. Ovid. Editura Minerva. Paicu. 1995 • • • • • • • • • • • . Bucureşti. I . Gh. Lazăr. 1972 Glodeanu. Studii critice şi teoretice Călinescu. 1997 Simion. Editura Minerva. Gal. Eseu despre romanul românesc. Grup Editorial Art. M. Libra.III. Manuale şi auxiliare didactice Limba şi literatura română. Humanitas. S. 1989 Manolescu Nicolae – Arca lui Noe. Rodica Lungu. Mimi Gramnea. E – Istoria literaturii române contemporane. Lăcrămioara Mutoiu. Ed. Bucureşti. I. Bucureşti. Editura Demiurg. Ana-Maria Chemencedji. 1986 Crohmălniceanu. Repere teoretice şi aplicaţii la manualele pentru clasele a XI-a şi a XII-a – Eugen Simion (coordonator). Manual pentru clasa a XI-a – Eugen Negrici (coordonator). M. Lupu. Editura Minerva. Elena Oproiu. 1998 Lovinescu.Bibliografie: • • • • A. Octavian Soviany. Florina Rogalski. Editura Niculescu. V. Iaşi. George – Istoria literaturii române de la origini până în prezent. 2003 B. 2006 Limba şi literatura română. Piteşti. Teme pentru bacalaureat: Studii de caz şi dezbateri – L. Bucureşti.