You are on page 1of 17

Tema : Kopleks vezbi oblikovanja sa loptom za mladju uzrasnu grupu

PREZENTACIJA IZ METODIKE FIZIKOG VASPITANJA 1

UESTVUJU:
upi Bojana 1-040/09 Novakovi Katarina 1-042/09

Veba br. 1 Cilj: Razvoj koordinacije i spretnosti. Opis: U stojeem stavu baciti loptu sa obe ruke uvis i uhvatiti je posle odbijanja od tla.

Veba br. 2 Cilj: Jaanje i istezanje miia lea. Razvoj pokretljivosti kimenog stuba. Opis: P.P. Raskorani stav,ruke sa loptom u uzruenju. Izvesti pretklon trupom i loptom dodirnuti tlo, a zatim se vratiti u poetni poloaj.

Veba br. 3 Cilj: Jaanje i istezanje miia bone strane trupa. Opis: P.P. Raskorani stav,loptu drati na glavi. Izvoditi otklone trupom naizmenino u jednu i drugu stranu.

Veba br. 4 Cilj: Jaanje miia lea. Opis: P.P. Leei na stomaku,ruke sa loptom opruene ispred tela. Podii loptu uvis i pritom pratiti pogledom njeno kretanje.

Vezba br. 5 Cilj: Jaanje miia trbuha. Opis: P.P. Sedei pred rukama, noge pruene,lopta na tlu. Prebacivati noge preko lopte sa jedne na drugu stranu.

Veba br. 6 Cilj: Istezanje miia trupa. Razvoj pokretljivosti kimenog stuba. Opis: P.P. Sed na potkolenicama. Kotrljati loptu po tlu u polukrugu, sa jedne na drugu stranu.

Veba br. 7 Cilj: Jaanje miia ruku i ramenog pojasa. Opis: P.P. Sed na potkolenicama. Udarati loptom o tlo ispred tela.

Veba br. 8 Cilj: Jaanje i istezanje miia nogu i lea. Opis: P.P. uei stav, loptu drati rukama oslonjenu o tlo. Ustati i podii loptu iznad glave i vratiti se u poetni poloaj.

Veba br. 9 Cilj: Jaanje i istezanje miia ruku i ramenog pojasa. Opis: P.P. Spetni stav,ruke sa loptom ispred tela. Pruenim rukama podii loptu do uzruenja i vratiti je u poetni poloaj.

Veba br. 10 Cilj: Jaanje i istezanje miia ruku i ramenog pojasa. Opis: P.P. Spetni stav, drei loptu rukama opisivati eone krugove u jednu i drugu stranu.

Veba br. 11 Cilj: Jaanje i istezanje miia trupa Opis: P.P. Turski sed. Loptu drati na glavi. Izvesti pretklon trupom i loptom dodirnuti tlo ispred sebe.

Vezba br. 12 Cilj: Jaanje lenih miia. Opis: P.P. Leei na stomaku, lopta na tlu ispred tela. Loptu kotljati od jedne ka drugoj ruci,pogled prati loptu.

Veba br. 13 Cilj: Istezanje miia lea,nogu i karlinog pojasa. Razvoj pokretljivosti kimenog stuba. Opis: P.P. Sedei, noge u raznoenju. Kotrljati loptu to dalje ispred sebe, trup u pretklonu. Na isti nain se vratiti u poetni poloaj.

Veba br. 14 Cilj: Jaanje i istezanje miia nogu. Opis: P.P. Sed na potkolenicama, loptu drati na glavi. Ustati u kleei poloaj i vratiti se u poetni poloaj.

Veba br. 15 Cilj: Jaanje miia nogu. Razvoj spretnosti. Opis: Preskakati loptu koja je na tlu, uz manji zalet na razne naine.