You are on page 1of 16

Subnetiranje

to su adrese podmree?

Zato koristimo
podmree(Subnet)?
Zato da razbijemo mree u dijelove, od kojih

svaki moe biti adresiran odvojeno.

Nadziremo mreni promet


Smanjujemo broadcast
Moemo osigurati sigurnost na najnioj razini
sa pristupnim listama na ruteru
Organiziramo IP adresni prostor

Subnetiranje osnovne klase C


mrene adrese: 200.129.41.0
Osnovna adresa klase C je podijeljena u

mreni i hostov dio:


N . N . N . H
Za podmreu mi posuujemo bitove od
host dijela adrese (8 bitova za klasu C)
N . N . N . x x x x x x x x
Posuivanjem n bitova dobivamo 2n 2
podmrea.
Preostalih n bitova daje 2n 2 hostova.

Subnetiranje osnovne klase C


mrene adrese: 200.129.41.0
Pretpostavimo da trebamo 14 podmrea,

koliko bitova trebamo posuditi?

Zapamtimo, posuivanjem n bitova daje nam:

Pokuajmo posuditi 3 bita (n = 3):

2n 2 podmrea
23 2 = 8 2
= 6 podmrea (nije dovoljno)

Posudimo 4 bita

24 2 = 16 2
= 14 podmrea (dovoljno)

Subnetiranje osnovne klase C


mrene adrese: 200.129.41.0
Zapiimo adresu s hostov ID binarno:
bitovi podmree

host bitovi

200.129.41.0000 0000
razbijamo ovdje

Posuivanjem 4 bita dobivamo 14 podmrea


Koliko hostova preostaje?
Ista foruma kao i za podmree (2n 2)
4 host bitova (n = 4)
24 2 = 16 2
= 14 hostova za podmreu

Subnetiranje osnovne klase C


mrene adrese: 200.129.41.0
Primjeri:
Adresa prve
podmree :
Adresa prvog hosta
na prvoj podmrei:
Adresa drugog hosta
na prvoj podmrei:

200.129.41.0001 ^ 0000
200.129.41.16
200.129.41.0001 ^ 0001
200.129.41.17
200.129.41.0001 ^ 0010
200.129.41.18
.
.
.

Adresa posljednjeg hosta


na prvoj podmrei:
Broadcast adresa
na prvoj podmrei:

200.129.41.0001 ^ 1110
200.129.41.30
200.129.41.0001 ^ 1111
200.129.41.31

Subnetiranje osnovne klase C


mrene adrese: 200.129.41.0
Primjeri:
Adresa druge
podmree:
Adresa tree
podmree:
Adresa etvrte
podmree:

200.129.41.0010 ^ 0000
200.129.41.32
200.129.41.0011 ^ 0000
200.129.41.48
200.129.41.0100 ^ 0000
200.129.41.64
.
.
.

Adresa posljednje
podmree:

200.129.41.1110 ^ 0000
200.129.41.224

Subnet maska:
Kako ruter odreuje podmreu
Subnet maska (binarno) ima:

Sve jedinice u mrenom dijelu i dijelu adrese


podmree
Sve nule u host dijelu adrese
Subnet maska za prethodni primjer je:
255.255.255. 240
255.255.255. 1111^ 0000

(128 + 64 + 32 + 16 =240)

ANDing ove maske sa svakom ispravnom host


adresom na mrei e uvijek donijeti adresu
podmree za taj host.

Subnet maska: How the


Kako ruter odreuje podmreu
Primjer (naa subnet maska je 255.255.255.240)
IP host adresa: 200.129. 41.23
Posljednji oktet binarno: 200.129. 41.0001 0111
AND subnet maska:
255.255.255.1111 0000
200.129. 41.0001 0000
Adresa podmree:
200.129. 41.16

Host adresa je 200.129. 41.23 je u 200.129.41.16


podmrei.

Subnetiranje osnovne klase B


mrene adrese: 132.178.0.0
Osnovna adresa klase B je u podijeljena na

mreni ID i host ID:


N . N . H . H
Za podmreu mi posuujemo bitove od host
dijela adrese (16 bitova za klasu B)
N . N .x x x x x x x x . x x x x x x x x

Subnetiranje osnovne klase B


mrene adrese: 132.178.0.0
Pretpostavimo da trebamo 80 podmrea,

koliko bitova trebamo posuditi?

Posuivanjem n bitova daje nam:

Pokuajmo posuditi 6 bitova (n = 6):

2n 2 podmrea
26 2 = 64 2
= 62 podmrea (nije dovoljno)

Pokuajmo posuditi 7 bitova

27 2 = 128 2
= 126 podmrea (dovoljno)

Subnetiranje osnovne klase B


mrene adrese: 132.178.0.0
Zapiimo mrene oktete binarno:
bitovi podmree

host bitovi

132.178.0000000 0.00000000
razbijamo ovdje

Posuivanjem 7 bitova dobivamo 126 podmrea


Koliko imamo hostova u svakoj podmrei?
Ista formula kao i za podmree (2n 2)
9 host bitova (n = 9)
29 2 = 512 2
= 510 hostova po podmrei

Subnetiranje osnovne klase B


mrene adrese: 132.178.0.0
Primjeri:

Adresa prve
podmree:
Prvi host u
prvoj podmrei:
Drugi host
u prvoj podmrei:

132.178.0000001 ^ 0.00000000
132.178.2.0
132.178.0000001 ^ 0.00000001
132.178.2.1
132.178.0000001 ^ 0.00000010
132.178.2.2
.
.
.

Posljednji host
u prvoj podmrei:
Broadcast adresa
za prvu podmreu:

132.178.0000001 ^ 1.11111110
132.178.3.254
132.178.0000001 ^ 1.11111111
132.178.3.255

Subnetiranje osnovne klase B


mrene adrese: 132.178.0.0
Primjeri:

Adresa druge
podmree:
Adresa tree
podmree:

132.178.0000010 ^ 0.00000000
132.178.4.0
132.178.0000011 ^ 0.00000000
132.178.6.0
.
.
.

Adresa 91-ve
podmree:

132.178.1011011 ^ 0.00000000
132.178.182.0
.
.
.

Adresa posljednje
podmree:

132.178.1111110 ^ 0.00000000
132.178.252.0

Subnetiranje osnovne klase B


mrene adrese: 132.178.0.0
Subnet maska za ovaj primjer je:

255.255.254.0
255.255.1111111 ^ 0.00000000
ANDing ove maske sa bilo kojom ispravnom
host adresom na ovoj mrei e uvijek dati
adresu podmree.

Subnetiranje osnovne klase B


mrene adrese: 132.178.0.0
Primjer:
IP host adresa:
132.178.119.112
Posljednji oktet binarno: 132.178.0111011 ^ 1.01110000
AND subnet maska:
255.255.1111111 ^ 0.00000000
132.178.0111011 ^ 0.00000000

Adresa podmree:
Koja je ovo podmrea?

132.178.118.0