Gîrbovan Tudor-Mihai Clasa aX-a D

Aplicaţii ale diodei semiconductoare Redresarea curentului electric

Curentul electric reprezintă deplasarea dirijată a sarcinilor electrice  Dacă mişcarea sarcinilor se face numai într-un singur sens. avem de-a face cu un curent continuu (generat de exemplu de bateria galvană sau de dinam) V CC t .

V t Forma de ondă de una corriente alterna senoidal . adică intensitatea lui variză ca o funcţie sinusoidala(în timp).Dacă sensul de deplasare alterneaza în timp. Curentul alternativ folosit în industrie este de obicei(cvasi) sinusoidal. curentul se numeste alternativ (alternatorul este un dispozitiv care generează un asemenea curent).

Pentru obţinerea curentului continuu necesar slimentarii circuitelor electrice. în asociaţie cu circuitul auxiliar. + t - Ondă Filtrată . din curentul alternativ disponibil de la reţea se folosesc circuite specializate – redresoare.

cum sunt diodele cu vid sau diodele semiconductoare.  . la alimentare de la elemente galvanice sau acumulatoare a unor consumatori ce au nevoie de curent alternativ (lămpi electrice pentru avarii. lăsând deci să treacă curentul într-un singur sens.  Transformarea inversă. alimentarea unor aparate electrice care funcţionează cu curent alternativ de la acumulatorul autoturismului). se face cu ajutorul unor dispozitive electrice(invectoare) şi este utilă. de exemplu. pentru a obţine curent alternativ din curent continuu.Redresorul propriu-zis este construit cu elemente unidirectionale.

 De asemenea din curent alternativ se poate obţine curent continuu şi cu ajutorul grupurilor comutatrice (un motor electric de curent alternativ roteşte un dinam pentru a produce curent continuu care să alimenteze de exemplu electrodul de sudură). .

Dioda .

În zona joncţiuni apare regiunea de sarcină spaţială de lăţime L. are loc un schimb de sarcini – goluri din materialul p difuzează ăprin joncţiune în materialul n – electroni din el trec în materialul p.Joncţiunea pn este un semiconductor monocristalin format dintr-un material p şi un material n aflat în contact (joncţiune). La nivelul joncţiunii . În zona L se formează un cămp electric care L sarcini echilibrează schimbul de p n + + + - - - + + + .

Polarizarea unei diode semi-conductoare .

Dacă se aplică o tensiune pozitivă pe diodă (potenţialul electric al anodului este superior potenţialului electric al catodului).aceasta funcţioneaza în conducţie inversă.  Cele mai des folosote diode semiconductoare sunt diodele redresoare.  Se comportă diferit la tensiuni de polarizare directă şi tensiuni de polarizare invresă  . se spune că aceasta funcţionează în conducţie directă.  Dacă tensiunea aplicată la bornele diodei este negativă (potenţialul electric la anodului este inferior potenţialului electric al catodului). dar mai mică în modul decăt o valoare de prag notată VBR.

 . atunci când dioda este polarizată în sens invers (uAK<0). atunci cănd dioda este polarezată în sens direct (uAK>0).În stare de conducţie.  În stare de blocare.

Tipuri de diode .

Dioda redresoare: -se utilizează în schemele redresorulur din sistemele de alimentare cu energie electrică  Se pot realiza atăt din germaniu cât şi din siliciu: –cele cu siliciu au următoarele avantaje faţă de cele cu germaniu: 1. 2. Temperatura maximă de lucru de 190 grade faţă de 90 grade la germaniu Deyavantaj – se consideră tensiunea de deschidere puţin mai mare. Curentul invers este mult mai mic. Tensiunea de străpungere este mult mai mare.  . 3.

 Tensiunea inversă maximă.Preformanţele unei diode redresoare sunt caractrizate prin două mărimi limită care nu trebuie depăşite în timpul funcţionări:  Intensitatea maximă a curentului direct.  .

Diode stabilizatoare(Zener) Se utilizează la stabilizarea tensiuni Dioda zener este construită din siliciu  Cănd este polarizată direct(+ pe anod şi – pe catod) funcţionează ca o diodă cu joncţiune  Cănd este polarizată invers (.pe anod şi + pe catod) funcţioneaza în regim de străpungere  .

schimbator de frecvenţă sau ca diodă de comutaţie.Dioda cu contact punctiform  Este folosită pentru frecvenţe înalte. . pot fi folosite ca detectoare.

diode GUNN  Se utilizează în circuite de frecvenţă foarte înalte.Diode tunel. oscilatoare şi amplificatoare de microfon .

Fotodiode. celule fotovoltaice  Conversia radiaţiei luminoasă în energie electrică – de la senzori optici la panouri solare .

Diode varicap  Se utilizează la circuitele de acord în domeniul radio – TV Diode fotoemisive(LEDuri)  Conversia energiei electrice în radiaţi vizibile sau invizibile(IR sau UV) .