BAB 2: PEMASARAN

RANCANGAN PEMASARAN

RANCANGAN PEMASARAN

Rancangan ialah satu proses menjangka kejadian akan datang dan menentukan strategi untuk mencapai objektif akan datang (Zaharah Bakar, 2003)

RANCANGAN PEMASARAN
Definisi Pemasaran: 1. Pemasaran melibatkan aktiviti-aktiviti tertentu yang membolehkan individu dan kumpulan memperolehi apa yang mereka perlu dan kehendaki melalui proses pembentukan dan pertukaran nilai antara satu sama lain (Nik Rahimah Nik Yaakob, 1992) 2. Pemasaran bermula daripada apa yang ingin diperolehi oleh pelanggan dan berakhir dengan pelanggan memenuhi kehendaknya

RANCANGAN PEMASARAN
Definisi Rancangan Pemasaran: 1. Satu proses yang sistematik yang melibatkan penilaian ke atas peluang dan sumber pemasaran, menentukan objektif pemasaran dan membentuk rancangan untuk pelaksanaan dan pengawal(Nik Rahimah Nik Yaakob, 1992) 2. Dokumen bertulis yang bertindak sebagai panduan aktiviti pemasaran untuk pengurusan (Zaharah Bakar, 2003)

RANCANGAN PEMASARAN
Tujuan Rancangan Pemasaran: 1. Sebagai garis panduan untuk mengurus perniagaan khususnya bahagian pemasaran 2. Menilai dan mengkaji prestasi aktiviti pemasaran 3. Memudahkan kawalan

6. 9. 5. 7. 8. 3. 2. 4. Pengenalan Pasaran sasaran Trend dan saiz pasaran Persaingan Syer pasaran Ramalan jualan Strategi pemasaran Belanjawan pemasaran Masalah pemasaran .KOMPONEN RANCANGAN PEMASARAN 1.

Ia dapat membantu pihak pengurusan atasan dalam mengenal pasti maklumat utama yang diperlukan dengan segera dalam proses membuat keputusan .1. Pengenalan/Ringkasan Eksekutif   Pengenalan atau ringkasan eksekutif merupakan satu sipnosis tentang matlamat utama dan cadangan yang dibentangkan dalam laporan.

2. . PASARAN SASARAN    Pasaran ialah bakal pelanggan yang terdiri daripada orang yang mempunyai keinginan dan kemampuan untuk membeli sesuatu keluaran Pasaran sasaran ialah kumpulan pengguna yang akan menjadi bakal pelanggan Pasaran sasaran ialah kumpulan pelanggan yang berpotensi untuk berkongsi ciri yang hampir sama.

institusi kerajaan yang membeli untuk tujuan melaksanakan fungsi kerajaan . Pengguna-individu atau isi rumah yang membeli untuk kegunaan sendiri bergantung kepada umur.2. lokasi dan klasifikasi pendapatan 2. Penjual balik/orang tengah . Pengeluar-individu atau organisasi yang membeli untuk mengeluar barangan 3. PASARAN SASARAN 4 kelas pasaran sasaran (siapa pasaran sasaran? 1. Kerajaan.individu atau organisasi yang membeli untuk menjual balik keluaran itu 4.

PASARAN SASARAN   Membuat segmen atau membahagi sasaran pasaran kepada kumpulan petak yang kecil membantu usahawan menujukan produk kepada sasaran yang lebih tepat. pelanggan masakan kampung.2. pelanggan masakan Thai dan lain-lain . Contohnya segmen restoran mempunyai sasaran pasaran tersendiri misalnya untuk pelanggan yang suka makanan segera.

dan kemahiran pekerja teratas .kepakaran dan pengalaman syarikat perlu dimanfaatkan sepenuhnya. keupayaan.a) Memilih Sasaran Pasaran   Potensi persaingan. kemungkinan semakin berkembang sesuatu industri atau segmen perniagaan dalam industri tersebut. Terlalu banyak persaingan. keuntungan mungkin berkurangan.Semakin banyak persaingan. Kesesuaian dengan syarikat. Adakalanya pasaran mempunyai potensi yang baik tetapi matlamat syarikat. tetapi tiada persaingan menyebabkan pasaran tiada berpotensi.

Tindakan ini dilakukan dengan melakukan Pemetakan Pasaran (Market Segmentation) .b) Analisis Pasaran   Usahawan perlu memahami segmen pasaran mereka dan seterusnya membuat kajian untuk mengenal kumpulan sasaran atau pasaran yang khusus dan sesuai untuk produk yang ditawarkan.

pekerjaan Pemetakan berdasarkan psikologi.mengikut kawasan. v. Pemetakan berdasarkan geografi.berdasarkan ciri-ciri individu seperti sikap.pekan. pendidikan.kesetian jenama Pemetakan berdasarkan faedah.apakah faedah sesuatu barang yang ditawarkan. pendapatan. negeri. iii. daerah. bangsa. jantina.umur. gaya hidup Pemetakan mengikut gelagat/kelakuan. personaliti.. iv. status perkahwinan. pendapat. bandar. . ii. negara Pemetakan mengikut demografi.Pemetakan Pasaran Barang Pengguna i. agama.

Jenis pasaran      Pasaran Pengguna Pasaran Perniagaan Pasaran Penjual Semula Pasaran Antarabangsa Pasaran Kerajaan .Jenis.

TREND DAN SAIZ PASARAN   Trend merujuk kepada arah aliran pasaran sekarang dan yang akan datang Contohnya: 1. Permintaan tinggi terhadap makanan segera kerana faktor kesuntukkan masa .3. Musim perayaan diadakan jualan murah 2.

Saiz pasaran Jumlah pembeli yang berpotensi dalam satu–satu kawasan dagangan yang disasarkan oleh peniaga .

agama. sederhana dan bawahan . luar bandar atau pinggir bandar 2. bandar. jantina.3. bangsa 3.seluruh negara dan negeri.golongan berada. Demografi – umur. TREND DAN SAIZ PASARAN Saiz pasaran bergantung kepada: 1. pendidikan. Status ekonomi. Lokasi.

maklumat yang dipungut buat pertama kali seperti kaedah pemerhatian. pembekal dan agensi kerajaan 2. TREND DAN SAIZ PASARAN Saiz pasaran boleh ditentukan dengan cara: 1.maklumat yang sedia terkumpul spt rekod syarikat. Data sekunder.3. Data utama. tinjauan dan anggaran pakar .

TREND DAN SAIZ PASARAN Bagi memastikan saiz sasaran tepat maka perlu menganalisis pasaran spt:  Apakah saiz pasaran?  Berapa ramaikah pembeli yang berpotensi?  Berapa kerapkah mereka akan membeli? .3.

kualiti produk. Analisis daya saing . PERSAINGAN    Kategori pesaing mengikut saiz. Mengenal pasti pesaing 2. lokasi dan prestasi pesaing Analisa persaingan ialah mengukur saiz dan keupayaan para pesaing di dalam pasaran yang hendak diteroka Analisa persaingan terdiri daripada: 1.4.

PERSAINGAN 1. Analisis daya saing – . kelemahan.4. Mengenal pasti pesaing – – – – Siapakah pesaing utama kepada syarikat? Di mana mereka berada dan sudah berapa lama? Seluas manakah mereka menguasai pasaran? Adakah persaingan kini sengit? Perlu melihat kekuatan. peluang dan ancaman (analisis SWOT) yang ada pada pesaing 2.

Kualiti produk iii. Layanan ii. Cara dan strategi jualan v.4. Harga iv. Lokasi kedai . PERSAINGAN Kekuatan dan kelemahan pesaing dari segi : i.

4. pihak pengurusan akan menetapkan objektif dan mempertimbangkan isu-isu yang akan mempengaruhinya Objektif mesti dinyatakan dalam bentuk matlamat yang syarikat ingin capai dalam tempoh yang dirancang . PERSAINGAN    Ancaman dan peluang perlu dikenalpasti agar pihak pengurusan dapat menjangka dan menilai setiap ancaman dan peluang Setelah mengkaji peluang dan ancaman.

5. Syer Pasaran Jumlah peratus jualan yang bakal diperoleh usahawan daripada potensi pasaran dengan mengambil kira jumlah perniagaan yang bersaing .

5. SYER PASARAN   Tiada pesaing (produk baru di pasaran)peniaga dapat menguasai 100% syer pasaran Kajian daripada syer pasaran boleh dibuat dengan mengambil sampel daripada kawasan tertentu sahaja .

SYER PASARAN Contoh : Syer pasaran pesaing (pengeluar kicap) Jenis Kipas udang MH Mohd Besta Bil. Pengguna 2000 500 300 Syer Pasaran 71% 18% 11% .5.

Ramalan Jualan Anggaran jualan perniagaan dalam tempoh tertentu .6.

Asas ramalan jualan.bagaimana jualan bulan pertama diperolehi 2.6. Andaian untuk bulan-bulan seterusnya peningkatan jualan sebanyak 5% untuk bulan ketiga hingga kelima serta 7% untuk bulan ke enam dan ke sembilan 8% dan 10% untuk bulan ke-10 hingga ke 12 Contoh: rujuk rp fillet . RAMALAN JUALAN Andaian: 1.

Bakal pembeli-tanya pandangan pembeli tentang permintaan mereka terhadap produk yang ingin dikeluarkan 2. Jurujual 3. Mengendalikan ujian di pasaran-pilih satu kawasan dan laksanakan usaha-usaha pemasaran spt yang dirancangkan . Pengedar/pemborong/peruncit 4.6. Kajian data masa lepas 5. RAMALAN JUALAN Sumber maklumat untuk membuat ramalan jualan bergantung kepada: 1.

Tempat 3. Produk/keluaran 2.1. Harga STRATEGI PEMASARAN 4. Promosi .

1. Produk Barang atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli .

Jenama Pembungkusan Reka bentuk Strategi Produk Jaminan Perkhidmatan Lepas jualan Kualiti barang .

.

HARGA Sejumlah wang yang sanggup dibayar oleh pengguna untuk mendapatkan barang yang dijual .2.

Strategi harga Diskaun Harga Syarat kredit Syarat pembayaran .

ciri-ciri unggul atau khidmatkhidmat istimewa Boleh digunakan jika keluaran menyamai pesaing .STRATEGI HARGA Harga pesaing Menetapkan harga bersamaan atau berhampiran dengan pesaing Harga terendah Menetapkan harga di bawah daripada harga pesaing Boleh digunakan oleh pengeluar kecil yg mempunyai jenama yang kurang dikenali dan cuba menarik pembeli yg sensitif pd harga Harga paling tinggi Menetapkan harga lebih tinggi daripada pesaing Boleh digunakan oleh pengeluar yg berkeupayaan utk membezakan keluarannya dari segi kualiti.

mengalakkan dan menyakinkan pelanggan yang berpotensi supaya mereka mencuba dan membeli keluaran yang dipasarkan .PROMOSI Komunikasi yang digunakan oleh pemasar untuk memberitahu.

Pengiklanan Promosi Jualan PROMOSI Publisiti Jualan Terus .

mempengaruhi serta mengekalkan minat pengguna terhadap barang atau perkhidmatan yang diiklankan  Media iklan: radio. televisyen. majalah dan papan iklan .1. Pengiklanan  Satu cara yang digunakan oleh peniaga untuk memberitahu. surat khabar. menarik.

pemberian kupon. peraduan. Promosi Jualan  Aktiviti yang dijalankan oleh pengeluar untuk memujuk dan menarik perhatian pelanggan agar membeli produk yang dikeluarkan  Insentif jangka pendek bagi meningkatkan Jualan ke atas barang dan perkhidmatan  Cara: pemberian sampel percuma. tawaran pulangan tunai dan promosi perdagangan .2.

3. Jualan Terus Aktiviti jualan terus ini biasanya dilakukan dari premis ke premis oleh jurujual yang dilatih dan diupah Tujuannya untuk memberitahu dan memujuk pengguna Pengeluar dapat maklum balas terus daripada pengguna tentang cita rasa mereka Cara: pameran dan demonstrasi penggunaan barang .

mengadakan persembahan. .  Cara: tajaan sukan. menjemput org kenamaan merasmi sesuatu keluaran baru.4. Publisiti  Aktiviti yang dilakukan oleh syarikat atau pengeluar untuk menaja sesuatu sesuatu program dan disampaikan melalui media massa tanpa perlu membayar kepada pihak media masa.

Lokasi pengedaran .STRATEGI PENGEDARAN 1. 2.

tempat letak kereta. tenaga kerja. bank .  Suasana persekitaran pelanggankemudahan pengangkutan.bahan mentah.1. LOKASI Pemilihan lokasi yang strategik bergantung kepada:  Kemudahan pelanggan.mudah dikunjungi. pos  Kedapatan sumber. elektrik.

Ia melibatkan empat saluran agihan .2. Pengedaran    Pengedaran bermaksud memindahkan produk daripada pengeluar kepada pelanggan. Ia merangkumi perpindahan fizikal dan perkhidmatan.

SALURAN AGIHAN Pengeluar pemborong pemborong jober peruncit peruncit peruncit pengguna .

Mengecilkan kuantiti produk.membungkus semula 4. Penstoran-menyimpan barang dari kilang untuk pelanggan 3.Tugas pengantara 1. Memberi maklumat seperti harga pasaran 6. Menyediakan pengangkutan – menghantar barang kepada pelanggan 2. Kemudahan kewangan dan kredit . Mempromosikan barang 5.

8.  Perbezaan di antara hasil dan perbelanjaan menunjukkan keuntungan atau kerugian terjangka . pengagihan fizikal dan pemasaran. ia menunjukkan anggaran bilangan unit yang akan dijual dan harga bersih purata  Dalam bahagian perbelanjaan. BELANJAWAN PEMASARAN Belanjawan pemasaran ialah penyata untung rugi terjangka yang mana:  Dalam bahagian hasil.ia menunjukkan kos pengeluaran.

50) Kos tetap Pengiklanan Promosi Jualan Jumlah perbelanjaan Untung JUMLAH RM300.Belanjawan Pemasaran Untuk Bulan Disember 2010 BUTIR HASIL Jualan (150.000 RM225 000 RM8 000 RM5 000 RM4 500 RM 242 500 RM 57 500 .000unit x RM1.000 unit x RM2) PERBELANJAAN Kos pengeluaran (150.

pelanggan.pekerja . pertubuhan bukan kerajaan. Masalah produk  Kualiti produk. jaringan perniagaan. pemegang saham . masalah simpan kira. .  Persekitaran dalaman. Masalah persekitaran  Persekitaran luaran –pesaing.agensi kerajaan. mesin dan peralatan. produk tidak dikenali. pengurusan am 2. pembekal. promosi 3. institusi kewangan. rakan kongsi. kepakaran teknikal. harga produk. Masalah usahawan  Kekurangan modal.MASALAH PEMASARAN 1.