PARASIMPATOMIMETICE

(colinergice, colinomimetice)

• Substanţe care produc efecte asemănătoare efectelor stimulării parasimpaticului.

SISTEMUL NERVOS PARASIMPATIC X III VII IX .

MECANISMUL NEUROTRANSMISIEI COLINERGICE .

mentinerea rãspunsului proteinkinaza C DAG • muşchi netezi  CONTRACŢIE contractil • muşchi circular  MIOZĂ. intestinale. (salivare. (eliberare din reticulul aldosteron PIP2 endoplasmic) • vezică urinară  CONTRACŢIE. contractie (eliberare din reticulul (agregare plachetarã) PIP2 • endoplasmic) lărgirea spaţiilor trabeculare (canal Schlem. spaţii PLC Fontana  uşurarea scurgerii umorii apoase  hidrolizâ mentinerea rãspunsului proteinkinaza C DAG SCĂDEREA PRESIUNIIcontractil INTRAOCULARE. 2+ intracelular IP3 Caciliar • muşchi SPASM DE ACOMODAŢIE . • bronhii  BRONHOCONSTRICŢIE. M3 Gq Receptorii muscarinici (M-colinergici) IP3 PLC PIP2 hidrolizâ DAG proteinkinaza C mentinerea rãspunsului contractil (secretor) Ca2+ intracelular (eliberare din reticulul endoplasmic) contractie (secretie) 1 Gq 5-HT2 Gq AT1 Gq endoplasmic) gastrice. bronşice. hidrolizâ sudorale).RECEPTORII COLINERGICI  M1. nazale. PLC hidrolizâ • miometru  CONTRACŢIE (slabă) mentinerea PLC DAG proteinkinaza C rãspunsului secretor PIP2 Amanita muscaria •Localizare/rezultatul stimulării: IP Ca intracelular contractie • glande exocrine STIMULAREA ACTIVITĂŢII SECRETORII (eliberare din reticulul (vasoconstrictie) 3 2+ M4. lacrimale. • tub digestiv  CREŞTEREA PERISTALTISMULUI (cu IP3 Ca2+ intracelular secretie de relaxarea sfincterelor). M5 – predominant în SNC .

dromotrop şi inotrop negative ). .RECEPTORII COLINERGICI  Receptorii muscarinici (M-colinergici) •Localizare/rezultatul stimulării: • cord  VAGOTONIE (efect cronotrop.

Efect vagotonic (parasimpatomimetice – deschiderea canalelor de K+ prin stimularea receptorilor M2-colinergici) .

RECEPTORII COLINERGICI  Receptorii nicotinici (N-colinergici) mediu extracelular Na+ K+ membra bifosfolip Na+ K+ mediu intracelular Depolarizare (potenţial postsinaptic excitator -PPE) •Localizare/rezultatul stimulării: • N1 (NN –”neuronal”) 0 0 • în sinapsele inter-neuronale din ganglionii vegetativi (simpatici. • în glomusul carotidian  TAHIPNEE. parasimaptici). • în celulele cromafine din medulosuprarenală  ELIBERARE de adrenalină şi noradrenalină. • în SNC  EXCITAŢIE CENTRALĂ. • N2 (NM –”muscular”) • la nivelul plăcii motorii  CONTRACŢIA MUSCULATURII STRIATE .

Stimularea fibrelor nervoase somatomotorii (efecte de tip N2colinergic) .

carbaminoilcolina (carbacol). vezicii urinare. betanecol. • contracţia musculaturii netede a tractului digestiv. Reprezentanţi • Esterii colinei: acetilcolina. muşchi circular). musculaturii oculare (muşchi ciliar. • vagotonie la nivel cardiac.PARASIMAPATOMIMETICE (I)  PARASIMPATOMIMETICE DIRECTE • STIMULEAZĂ DIRECT RECEPTORII M-COLINERGICI (au efecte muscarinice: • stimularea secreţiilor glandelor exocrine. bronhiilor. relaxarea sfincterelor. metacolina •Alcaloizi: pilocarpina . • efecte nicotinice slabe.

• glaucom (sub forma de colir). creşte si peristaltismul. . bradicardie. • Contraindicaţii: – – – – astm bronsic. este cea mai puternică stimulatoare a secreţiei gastrice. tulburări de conducere.• Carbacol (carbaminoil colina) o Carbacolul nu este scindat de acetilcolinesteraza. – după injectare i. ileus paralitic.v. Are atât acţiune directă cât şi indirectă prin inhibarea acetilcolinesterazei. pareză sau atonii vezicale. • atonii gastro-intestinale. efectele apar imediat şi durează 1-2 minute. Se utilizează în: • retenţie urinară. insuficienţă cardiacă.

intestinale. – Clorhidrat de pilocarpină. predomină efectele muscarinice. nitrat de pilocarpină.• Betanecolum (DCI) se utilizează în ulcere ale gambei. • Pilocarpina: alcaloid din frunzele de Pilocarpus Jaborandi. . – Stimulează secreţiile tuturor glandelor exocrine care primesc inervaţie parasimpatică (salivare. – Se utilizează pentru tratamentul glaucomului şi pe cale sistemică se foloseşte în intoxicaţiile cu atropină. gastrice. lacrimale. bronhice). Nu are efecte nicotinice. digestive şi urinare.

inhibitori sau acetilcolină 2. Enzima are doi centri importanţi de Există 2 izoforme ale colinesterazei: acţiune: 1.în sistemul nervos central.descompune Ach şi alţi esteri ai al acetilcolinei sau al colinei.PARASIMAPATOMIMETICE (II)  PARASIMPATOMIMETICE INDIRECTE • INHIBĂ COLINESTERAZA • După administrarea anticolinesterazicelor datorită blocării enzimei este blocată hidroliza acetilcolinei care se eliberează în mod fiziologic ( se acumulează acetilcolina nemetabolizată  EFECTE MUSCARINICE şi NICOTINICE).în sinapse unde inactivează Ach. .. anionic –un grup carboxil . ACETILCOLINESTERAZĂ SPECIFICĂ 1.în plasma sangvină şi ţesuturi carbon din grupul carbonil . esterazic – o grupare COLINISTERAZA) – esterază donatoare de electroni care formează o legătură nespecifică colvalentă cu atomul de . în care formează o legătură hematii şi în structurile nervoase din ionică cu gruparea –NH2 sganglionii vegetativi şi spinali. inhibitorilor. au cu cea de –NH4+ din . PSEUDOCOLINESTERAZA (BUTIRIL2. • compuşii lipofili au şi efecte CENTRALE (traversează bariera hemato-encefalică).

.

paralizia centrului respirator. putând creşte numărul acceselor la epileptici.Neostigmina .Fizostigmina (Ezerină) . . NICOTINICE şi CENTRALE. Utilizări: -ca antidot pe cale sistemică sau sub formă de colir în concentraţia 1/1000 – 1/100.în doze mari creşte excitabilitatea centrilor motori corticali. • compus liposolubil.pătrunde în SNC şi produce greaţă. tulburări psihice. Neoezerină (Miostin) . Conţine azot terţiar deci este un compus liposolubil  EFECTE MUSCARINICE. Fizostigmina (ezerina) .Piridostigmina Fizostigmina . Efecte: • efect marcat asupra musculaturii netede.• a) Inhibitori reversibili ai acetilcolinesterazei . Efectele excitante centrale sunt impiedicate de atropină. tremurături.Edrofoniul Este un alcaloid cu structură de uretan extras din Physostigma venenosum.

boala Parkinson. Se leagă de ambii centri ai enzimei Efecte: predomină efectele periferice (MUSCARINICE şi NICOTINICE). •pregătirea pentru urografie. postoperator în atonia vezicală pentru că contractă muşchiul detrusor al vezicii urinare. Neostigmina (neoezerina) .5 mg în ileus paralitic.Neostigmina Conţine azot cuaternar deci pătrunde mai puţin în SNC. oral 15 – 30 mg (miastenia gravis). Contraindicaţii: astm. Utilizări: •acţionează asupra aparatului digestiv: în atonia intestinală postoperatorie. 0. la gravide.c. Doze: s. constipaţia atonă. •anticurarizant pentru antagonizarea efectelor curarizantelor antidepolarizante.v. •în miastenia gravă.25 – 0. sau i..

anticolinesterazic. DONEPEZIL .Piridostigmina Are efecte predominant la nivelul muşchilor scheletici. Ambenoniu Se utilizează ca antimiastenic având avantajul unei acţiuni de durată mai lungă (4 – 8 ore). Demecariu Utilizat ca antiglaucomatos cu acţiune de 6 – 8 ore. Stimulează placa neuromusculară neinfluenţând receptorii muscarinici. METRIFONAT. RIVASTIGMINA. INHIBITORI DE COLINESTEAZĂ CEREBRALĂ • inhibitori de colinesterază cerebrală   disponibilul de Ach la nivelul neuronilor colinergici restanţi. Se utilizează în stabilirea diagnosticului de miastenie. Utilizări: •miastenia gravă. • reprezentanţi: FIZOSTIGMINA. TACRIN. inimii. tubului digestiv. •constipaţie atonă. GALANTAMINA. Antagonizează efectul curarizantelor antidepolarizante prin efect direct asupra placii motorii şi prin facilitarea transmisiei neuromusculare. Are o latenţă şi o durată de acţiune mai mică decât neostigmina. Piridostigmina Edrofoniu (Tensilon) Acţionează asupra muşchilor striaţi prin mecanism direct şi indirect. •atonie intestinală.

Anticolinesterazice ireversibile • Din punct de vedere chimic sunt: – derivaţi organo-fosforici. . – STL (substanţe toxice de luptă): gaz sarin. iar cea din creier în 50 zile. Datorită blocării colinesterazelor derivaţii organo-fosforici produc: – efecte muscarinice blocate de atropină. cea din hematii în 120 zile. – Colinesteraza serică se reface în 10 – 20 zile. blocându-l ireversibil. • Compuşii organo-fosforici – Se fixează pe centrul esterazic al colinesterazelor prin legături covalente. Reacţia derivaţilor organofosforici cu colinesteraza poate fi reversibilă în prezenţa unor substanţe cu structură de oxime sau acizi hidroxamici denumite şi reactivatori de colinesteraze. Este necesară sinteza unor noi cantităţi de colinesterază pentru a relua funcţiile enzimei blocate. – În principiu toate efectele lor pot fi înlăturate prin reactivatori ai colinesterazei. – Alchilfosfaţi. – efecte nicotinice reduse sau suprimate de magneziu şi – efecte centrale diminuate de atropină. sabun. de aceea durata acţiunii este lungă. Complexul format reacţionează foarte lent cu apa fiind practic ireversibil.

oftalmică.  Reactivatori de colinesterază: OBIDOXIMA (Toxogonin) i. Durata efectului de scădere a presiunii oculare 1 săptămână.v. • Efecte adverse: cataractă specifică după un tratament îndelungat. • Prezentare: unguent. sol. 2 → 4 fiole. PRALIDOXINA • Utilizări terapeutice: •  exclusiv local în glaucom datorită toxicităţii crescute. .03 . • Fluostigmina • Are proprietăţi asemănătoare ecotiopatului.0. cu doze mari..2 x /zi.25% de 1 .2 săptămâni.• • • • Tratamentul intoxicaţiei cu compuşi organofosforici Se utilizează ca antidot:  Atropina i. • Prezentare: colir 0. • Ecotiopatul • Are efect de scădere a presiunii oculare intens şi durabil cu o durată de 1 .v.