BMM3108 PENGANTAR LINGUISTIK

NAMA AHLI KUMPULAN : Al Hafiz bin Sapuan Abdul Muhaimin bin Zulkifli Nur Afiqah bt Mahat Aimi Hazwani bt Abdul Halim
Terima kasih kerana memuat turun nota ini. Dapatkan koleksi nota lain dari www.NotaMurid.com atau hantarkan email anda kepada admin@notamurid.com untuk mendapatkan nota terkini.

CABANG-CABANG LINGUISTIK

LINGUISTIK PERBANDINGAN
Terima kasih kerana memuat turun nota ini. Dapatkan koleksi nota lain dari www.NotaMurid.com atau hantarkan email anda kepada admin@notamurid.com untuk mendapatkan nota terkini.

• Juga dikenali linguistik komparatif. • Perbandingan antara beberapa bahasa yang difikirkan mempunyai hubungan daripada sudut sejarah. • Kajian aspek sebutan, perkataan dan ayat di antara beberapa bahasa yang dikaji. • Contohnya : Mengkaji bahasa di Nusantara atau di Kepulauan Melayu.

LINGUISTIK SEJARAH

• Linguistik sejarah atau historis ialah pada disiplin linguistik yang bersangkutan dengan perkembangan sesuatu bahasa zaman awal kemunculannya hinggalah ke suatu tahap yang tertentu. • Kajian dilakukan misalnya untuk memperoleh data, maka kajian akan dilakukan secara sinkronik.
Terima kasih kerana memuat turun nota ini. Dapatkan koleksi nota lain dari www.NotaMurid.com atau hantarkan email anda kepada admin@notamurid.com untuk mendapatkan nota terkini.

• Setelah pakar historis berpuas hati dengan dapatan kajian secara sinkronik maka kajian secara diakronik akan dijalankan, iaitu membuat perbandingan antara beberapa zaman untuk melihat perbezaan, menentukan perubahan dan perkembangan yang berlaku dalam bahasa tersebut. • Perbandingan dibuat daripada pelbagai segi seperti fonologi, morfologi, sintaksis, makna, ejaan, sistem tulisan dan sebagainya.

LINGUISTIK TERAPAN

• Juga dikenali sebagai linguistik aplikasi. • Digunakan di dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa dan bahasa kedua. • Oleh itu, disiplin fonologi, fonemik, morfologi dan sintaksis(linguistik deskriptif) sangat penting dalam penerapan ilmu bahasa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful