You are on page 1of 16

Terapi Bercerita

Bimbingan & Kaunseling

Disediakan Oleh : Allven Attna Steven Molly Peter Elorine Kait Zubair Shuhaimie .

. terapi dapat didefinisikan sebagai kaedah untuk membantu seseorang individu untuk bergerak-balas terhadap sesuatu aktiviti dan kemahiran. • Dalam konteks pendidikan pula.Definisi Terapi • Terapi berasal daripada perkataan Greek iaitu "Therapeia" yang bermaksud satu perkhidmatan(pesakit).

persoalan dan nilai-nilai murni. watak-watak serta pandangan . . • Plot.Terapi Bercerita • Aktiviti yang digunakan untuk menyampaikan peristiwa dengan perkataan. imej dan suara.

. • Oleh itu.Bercerita untuk Terapi • Tujuan bercerita yang lain juga ialah untuk menerapkan nilai murni. pengajaran dan unsur-unsur teladan yang baik kepada murid. seorang pencerita hendaklah bijak membuat pemilihan jalan cerita supaya kanak-kanak dapat dipupuk dengan nilai-nilai yang positif.

kreatif dan cergas sewaktu menghadapi masalah harian .Fungsi cerita untuk Terapi • 1. Cerita menggambarkan hidup emosi dalaman • Cerita merangkumi pengalaman emosi • Mereka memberi kanak-kanak perkataan yang diperlukan dan suatu konteks untuk menolong mereka memahami perasaan tersebut. • Kanak-kanak menjadi lebih yakin .

• Kesannya. Mendengar cerita menyediakan pengalaman hadapan • Bercerita dengan teknik yang berkesan atau melibatkan secara keseluruhan minda. deria dan emosi pendengar. pendengar lebih bersedia untuk menghadapi situasi yang serupa dalam kehidupannya. seakan-akan hidup sering dengan dunia cerita itu.2. .

. cerita mengandungi masalah atau konflik yang harus diselesaikan. pintar akal dan tabah. Cerita mengajar penyelesaian masalah secara kreatif • Lazimnya. • Cerita membawa pendengar menghayati setiap langkah untuk menyelesaikan masalah konflik tersebut. • Cara ini mengajar kanak-kanak lebih kreatif.3.

• Ini memberi tunjuk ajar kepada kanak-kanak untuk membuat keputusan positif pada masa kelak. Cerita juga menunjukkan tindakan dan akibat • Cerita memberi contoh kegagalan dan kejayaan.4. . sama ada positif atau negatif. • Mereka mencerminkan akibat setiap keputusan watak. kesedihan dan kegembiraan.

cerita memberi persepsi dalam emosi pendengar dan pengalamannya. semua manusia menghadapi rintangan hidup yang sama.5. . dan mengingatkan pendengar walaupun wujud perbezaan antara satu sama lain. Cerita juga mencerminkan keadaan manusia yang universal • Melalui peristiwa yang distruktur secara emosi.

Teknik terapi cerita Harus Sensitif Harus positif Harus Kreatif Menggalakkan Kanak-kanak bercerita .

Guru harus menghafal isi-isi penting yang terkandung dalam cerita tersebut ABM-Kad perkataan. boneka atau gambar-untuk menarik perhatian .Prinsip-prinsip panduan penguasaan KEMAHIRAN BERCERITA > Guru haruslah memilih cerita yang sesuai dengan minat dan kebolehan.mumur dan pengalaman murid serta objektif pelajaran.

Pastikan murid bersedia untuk mendengar cerita Guru boleh berdiri atau dudukselagi murid boleh nampak wajah dan ekspresi Mulakan cerita dengan suara yang menarik dan penuh dengan emosi .

Pandangan terus ke muka murid secara bergilir-gilir Suara jelas dan lantang –Nada suara dan intonasi haruslah berubah-ubah mengikut watak dan situasi Kad perkataan dan gambar harus digunakan agar murid lebih jelas tentang isi cerita .

nilai murni) -Topeng-Aktiviti berlakon .Mengemukakan soalan semasa sesi bercerita bagi perkembangan daya imaginasi. Perkataan dan ayat mudah difahami. Isi cerita harus disampaikan kepada murid dengan gerak-geri secara semula jadi. Mengadakan aktiviti susulan selepas berceritasoal jawab(Tema.

Perancangan dan pengurusan sesi bercerita Tiga peringkat aktiviti bercerita : Perancangan dan persediaan Sesi Bercerita Penutup .