You are on page 1of 32

Interzicerea torturii

Art. 3

Art. 3 CEDO

Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante

Scopul

  

Apărarea integrităţii fizice şi morale a persoanei Protejarea demnităţii umane Interdicţie absolută Răspundere obiectivă a statului pt.conduita agenţilor lor

15 Aplicabil    Oricărei persoane Oricând Oriunde .Natura juridică     Drept intangibil Atribut inalienabil al fiinţei umane Nu poate fi restrâns în baza art.

intensitate  .   Tortura Pedepsele sau tratamentele inumane Pedepsele sau tratamentele degradante Distincţia .

Criterii de delimitare  Ansamblul elementelor cauzei      Durata aplicării Efectele fizice sau mentale produse asupra victimei Sexul Vârsta Starea de sănătate .

inumane sau degradante Interpretare evolutivă  Anumite acte calificate ca tratament inuman şi degradant pot fi interpretate ca acte de tortură .Tortura    Tratament inuman aplicat în mod deliberat şi care provoacă suferinţe deosebit de puternice Convenţia împotriva torturii şi a altor pedepse. tratamente crude.

trăsături     Să existe o suferinţă fizică sau morală gravă Actele de tortură să fie săvârşite de un agent al statului sau la îndemnul acestuia (tortura oficială) Să existe un scop determinat al actului de tortură (pedepsirea victimei.Tortură . obţinerea de mărturisiri) Elementul intenţional .

Tortură .exemple    Spânzurătoarea palestiniană (Aksoy Turciei) Lovirea repetată în timpul interogatoriului Violul săvârșit asupra unei persoane în timpul detenției .

tratamente crude. inumane sau degradante .Tratamentele inumane   Tratament de natură să provoace în mod voluntar grave suferinţe mentale sau fizice şi care nu se pot justifica (Irlanda/Marii Britanii) Convenţia împotriva torturii şi a altor pedepse.

Tratamente inumane .exemple      Violenţele exercitate de poliţişti în timpul anchetei sau de gardieni în timpul detenţiei Menţinerea unei persoane în închisoare deşi starea de sănătate era extrem de gravă şi neacordarea tratamentului medical adecvat Efectuarea de tratamente medicale experimentale fără consimţământul persoanei Suferința produsă de dispariția unor membri de familie ca urmare a unei intervenții militare coroborată cu atitudinea autorităților Pedeapsa capitală (Ocalan/Turciei) .

de îngrijorare în stare să o umilească. să o înjosească atât faţă de el însuşi cât şi faţă de alte persoane. şi să-i înfrângă eventual rezistenţa fizică şi morală Intenția poate exista sau nu .Tratamentul degradant   Tratament de natură să producă victimei sentimente de teamă.

exemple      Aplicarea de către un agent al statului de lovituri uşoare producând leziuni minore Discriminarea pe motive rasiale Tratament diferenţiat bazat pe anumite prejudecăţi ale unei majorităţi heterosexuale Încătuşarea unei persoane în situaţii care nu impun această măsură sau expunerea sa în public Aplicarea unor pedepse corporale într-o școală .Tratamente degradante .

Pedepse degradante sau inumane  Este necesar ca sentimentul de umilire creat urmare a executării ei să depăşească nivelul de umilire pe care îl presupune orice pedeapsă penală .

Distincție între pedepse/tratamente inumane sau degradante   Tratamentele sunt rezultatul unor situații de fapt concretizate în producerea unor suferințe fizice și psihice Pedepsele sunt rezultatul existenței unui act instituționalizat statal. dat de lege sau de cutumă și fac parte din arsenalul statului respectiv .

exemple   Condamnarea unui tânăr la pedeapsa detenţiunii pe viaţă fără posibilitatea comutării ei Aplicarea unor sancțiuni excesive unor persoane private de libertate .Pedepse degradante sau inumane .

Obligaţiile statului  Obligaţia negativă  Interdicţia de a practica tortura şi de a aplica tratamente inumane şi degradante Protejarea oricărei persoane aflate sub jurisdicţia sa contra unei situaţii iremediabile de pericol de a fi supusă la rele tratamente  Obligaţia pozitivă     Tratamente efectiv aplicate Riscul de a se produce acte contrare Real şi imediat (Soering/Marii Britanii) .

arestaţi preventiv. se consideră că există legătură de cauzalitate între acestea şi pretinsele rele tratamente din partea agenţilor statului .Interdicţia de a practica tortura şi de a aplica tratamente inumane şi degradante  Statele au obligaţia de a nu supune persoanele aflate sub jurisdicţia lor la tratamente contrare art. după care prezintă o serie de leziuni. deţinuţi) Prezumţie Dacă o persoană a intrat în custodia autorităţilor în stare bună de sănătate.3   Persoane aflate în situaţii de vulnerabilitate (reţinuţi.

Sarcina probei       Reclamantul Răsturnarea sarcinii probei Criteriul probei apte să elimine orice îndoială rezonabilă ansamblu de indicii sau de prezumţii suficient de grave. precise şi concordante ansamblul circumstanţelor cauzei folosirea forţei nu poate depăşi nivelul strict necesar .

Protejarea oricărei persoane aflate sub jurisdicţia sa contra unei situaţii iremediabile de pericol de a fi supusă la rele tratamente   Obligaţia de a lua măsuri preventive pentru asigurarea integrităţii corporale şi morale ale persoanelor private de libertate Raporturile dintre particulari .

Persoanele private de libertate    măsuri pentru evitarea riscului supunerii la rele tratamente asigurarea unor condiţii de detenţie minime asigurarea unui tratament medical adecvat .

Măsuri pentru evitarea riscului supunerii la rele tratamente   autorităţilor statale le revine obligaţia de a lua măsuri efective pentru asigurarea protecţiei integrităţii corporale şi sănătăţii persoanelor private de libertate această obligaţie nu trebuie interpretată de manieră să impună statelor o sarcină excesivă sau imposibil de realizat .

izolarea prelungită pot ridica probleme izolarea completă – tratament inuman . personalitatea.Asigurarea unor condiţii de detenţie optime     obligatia de a asigura conditii de detentie la aumite standarde (Kudla) izolarea deţinuţilor nu e în principiu interzisă condiţiile concrete de izolare. durata. starea de sănătate a deţinutului.

Asigurarea unui tratament medical adecvat   obligaţia de a acorda tratament medical adecvat persoanelor private de libertate tratamentul medical acordat împotriva voinţei deţinutului. în măsura în care corespunde principiilor de tratament general acceptate şi a fost aplicat pentru prezervarea stării de sănătate fizică şi mentală a acestuia .

3 de către particulari  autorităţile să facă ceea ce în mod rezonabil era de aşteptat pentru a putea împiedica materializarea unui risc real şi imediat pentru integritatea fizică a reclamantului .Măsuri preventive de natură să împiedice exercitarea relelor tratamente de către particulari  obligaţie generală a statelor contractante de a garanta oricărei persoane respectarea drepturilor recunoscute de Convenţie  luarea de măsuri apte să împiedice ca persoanele aflate sub jurisdicţia sa să fie supuse la tratamente contrare art.

aveau sau trebuiau să aibă cunoştinţă ansamblul circumstanţelor cauzei protecţie eficientă în special copiilor şi altor persoane vulnerabile măsuri rezonabile pentru prevenirea unor rele tratamente de a căror iminentă producere autorităţile aveau cunoştinţă sau trebuiau să aibă cunoştinţă .    riscul.

Obligaţia procedurală pozitivă  Realizarea unei anchete oficiale. efective şi aprofundate (Assenov/Bulgariei) .

2. dar şi elemente diferite caracterul oficial (tortură.Trăsături     să poată duce la identificarea şi pedepsirea persoanelor responsabile  Nu presupune obligatoriu și sancționarea cu orice preț a unor funcționari ai statului caractere comune cu ancheta ce decurge din art. rele tratamente) independenţa organului .

v. p.Trăsături     autorităţile trebuie să ia măsurile rezonabile pentru obţinerea probatoriului referitor la cauzele respective (declaraţii. martori. certficate medicolegale) celeritate şi diligenţă rezonabilă controlul public al anchetei sau al rezultatelor sale accesul victimei la procedura anchetei . expertize..

3 Existența riscului – circumstanțele pe care statul ar trebui să le cunoască Analiză în concret .Extrădarea/Expulzarea străinilor     Protecție extrateritorială Dacă există temeri serioase că va fi supusă în statul unde va fi trimisă unor măsuri contrare art.

probat  Condamnarea la moarte (Soering) .Exemple   Amenințarea cu tortura Riscă să sufere pedepse inumane sau degradante din partea   statului Particularilor – tb.

Ciupercescu. Brânduşe. Ogică.Cauze privind România     Pantea Bursuc Barbu Anghelescu condiţii detenţie (Bragadireanu. Iacov Stanciu) .