You are on page 1of 82

Logisztikai Rendszerek Szervezése

Dr. Michelberger Pál ÓE, KGK, Szervezési és Vezetési Intézet
michelberger.pal@kgk.uni-obuda.hu

Tematika
A logisztika fogalma, alapjai A vállalati logisztika elemei Ellátási-, termelési-, elosztási- és hulladékkezelési logisztika Logisztikai teljesítmény mérése Készletgazdálkodás Ellátási láncok és klaszterek Vállalati logisztikai „filozófiák” Logisztikai rendszer tervezése City logisztika

Felhasznált és ajánlott szakirodalom:
• Chikán Attila – Demeter Krisztina (szerk.): Az értékteremtő folyamatok menedzsmentje (Termelés, szolgáltatás, logisztika). Aula, 2001. • Kulcsár Béla: Ipari logisztika. LSI Oktatóközpont, 1998. • Némon Zoltán – Sebestyén László – Vörösmarty Gyöngyi: Logisztika. KIT Kft., 2006. • Halászné Sípos Erzsébet: Logisztika (Szolgáltatások, versenyképesség). Logisztikai Fejlesztési Központ, Magyar Világ Kiadó, 1998. • Prezenszki József (szerk.): Logisztika I. (Bevezető fejezetek). BME Mérnöktovábbképző Intézet, 2001. • Prezenszki József (szerk.): Logisztika II. (Módszerek, eljárások). Logisztikai Fejlesztési Központ, 2000. • Kovács Zoltán: Logisztika. Veszprémi Egyetemi Kiadó, 1988. • Gelei Andrea – Kétszeri Dávid: Logisztikai információs rendszerek felépítése és fejlődési tendenciái. Műhelytanulmány, Corvinus Egyetem, 2007.

Logisztika fogalma:
„A logisztika alapanyagok, félkész- és késztermékek, valamint a kapcsolódó információk származási helytől felhasználási helyre történő hatásos és költség-hatékony áramlásának tervezési, megvalósítási és irányítási folyamata, a vevői elvárásoknak történő megfelelés szándékával.”
(Council of Logistics Management)

információ és értékáramlás optimális biztosítását szolgáló.Logisztika fogalma 2.” (Svájci Szövetségi Gazdaságkutató Intézet (BWI)) . a vállalati célokra támaszkodó. területeken átnyúló feladatok és az azokból származó intézkedések összessége.: „A vállalati logisztika a vállalat átalakítási folyamatában résztvevő anyag.

átalakítani v.(Logisztikai) menedzsment elemei • Tervezés (kigondolni valamit) – JÖVŐ • Szervezés (létrehozni. megszüntetni valamit) – JELEN • Vezetés (a szervezet tagjainak befolyásolása a közös célok érdekében) • Irányítás (meglévő rendszer működtetése) – PILLANATNYI HELYZET • Ellenőrzés .

Porter féle értéklánc (1986) .M.

A Porter féle értéklánc koncepció…(value chain concept)
Termék-központúság helyett folyamat központúság… Vállalati erőforrások mozgósítása a termék/szolgáltatás értékének növelésére

Alap- és támogató tevékenységek…

Logisztika - 7M
• • • • • • • megfelelő anyag (áru, termék), megfelelő mennyiség, megfelelő minőség (állapot), megfelelő hely, megfelelő időpont, megfelelő partner (ügyfél), megfelelő költség.

A vállalati (beszerzési-, termelési- és marketing-) logisztika elemei:
• • • • • • • • • • • • • • szállítás raktározás és tárolás csomagolás anyagkezelés készletgazdálkodás megrendelések feldolgozása vevőszolgálat igény előrejelzés beszerzés elosztás üzem- és raktárelhelyezés visszáru kezelés selejtezés újrahasznosítás stb.

Vállalati logisztika „működési területe”
Vállalkozás Tárgyi eszközök Beszállítók Beszerzés Alapanyagok Befejezetlen és félkész áru Termékek Készletezés, raktározás, tárolás A szükségletekre vonatkozó információ Termelés Elosztás Felhasználók vevők fogyasztók viszonteladók

újrahasznosítási) logisztika .Vállalati logisztika részei (strukturáltan) • • • • Ellátási (beszerzési) logisztika Termelési (gyártási) logisztika Elosztási (értékesítési) logisztika Hulladékkezelési (gyűjtési.

Termelő vállalatok teljesítőképességének elemei: Szállítókészség (delivery capability) Rendelések Készletszint (stock) Kapacitások kihasználtsága (capacity) .

Ellátási logisztika 1. irányítása és ellenőrzése. szervezése. alkatrészek biztosítása. külső forrásból beszerzendő alap-. A termeléshez szükséges. segéd. .és információáramlás (beszállítás és tárolás) tervezése. A beszállítóktól a termelés előtti kapcsolódási pontig terjedő anyag.és üzemanyagok.

. folyamata:  készletgazdálkodás és raktározás (ha szükséges…).  tranzakció ellenőrzés.  az áru ellenértékének kifizetése. feldolgozása. nyomon-követés. ún. minőségének és a beérkezés időbeli ütemezésének meghatározása (diszpozíció). alkatrészek mennyiségének. bevételezés (mennyiségi és minőségi átvétel).  szállítmány fogadása.  ajánlatok bekérése.  a szállítóval szembeni követelmények meghatározása.Ellátási logisztika 2. ill.  a beszerzési források (beszállítók) kiválasztása (megfelelő ár-minőségmegbízhatóság kombináció). A beszerzés feladatai.  rendelés feladása.  a beszerzendő anyagok.

tárolás… • technológiai (munka)helyek kiszolgálása… • termelési készletekkel történő gazdálkodás… . • technológiai műveletek közötti mozgatás.Termelési logisztika A raktáraktól vagy a termelés előtti kapcsolódási ponttól a termelési folyamat lépésein át a késztermék elkészültéig biztosítja a megfelelő anyagés információáramlást. Együttműködik a termelés-tervezéssel és -irányítással.

Egy kis termelésmenedzsment… .

azonos alkatrészek többféle termékhez készülnek. jól képzett munkaerő… (univerzális anyagmozgató eszközök) Sorozatgyártás Sorozatok indítása időszakonként ismétlődik. vissza nem térő v. konstrukcióigényes gyártmányok. specializált anyagmozgatás) Tömeggyártás Kevés gyártmány tartósan nagy mennyiségben és hosszú időn át megszakítás nélkül. rendszertelen ismétlődések.Gyártási típusok Egyedi gyártás Vegyes gyártmány profil. teljes leterheltség mellett (stabil kötöttpályás eszközök alkalmazása…) . gyártás és szerelés időben és térben eltérnek egymástól… (egységrakomány képzés. kis darabszám. rugalmas géppark.

x technológia. kis tömegszerűség. hajógyártás)… . csoporttechnológiai elrendezés. 1 technológia. igényes termelésprogramozás… Csoportos gyártás 1 üzem. x alkatrész. érzéketlen zavarokra. rugalmasság. jó térkihasználás. egyszerű termelésirányítás. rövidebb átfutási idő. sokféle művelet. érzékenység a mennyiségi változásokra Folyamatrendszerű (FLOW-SHOP) az anyagmozgatás szabályozza a gyártást. kevésbé monoton munka. a technológiai berendezés és a munkaerő cserélődik (pl. a termék utazik a művelettervnek megfelelően.Gyártási rendszerek Műhelyrendszerű (JOB-SHOP) 1 üzem. „1” alkatrész. hasonló termékek számos műveletét egy helyen lehessen elvégezni. munkaigényes. univerzális géppark. a műveletek térben és időben összehangoltak (azonos időtartamú műveletek)… Projektrendszerű a termék általában „rögzített”.

A gyártás típusainak és rendszereinek „harmóniája” Termelés a tömegszerűség szempontjából lehet: • tömeggyártás • sorozatgyártás • egyedi gyártás Termelés a gyártási rendszer jellege szerint lehet: • folyamatrendszerű • csoportos gyártás • műhelyrendszerű gyártás • projektrendszerű .

elosztás. Az előállított késztermék vevők. szállítás) és információáramlás tervezése. szervezése.Elosztási logisztika 1 (disztribúció). felhasználók számára történő biztosítása 7M szerint… Az értékesítési csatornákon keresztül történő „áru-” (raktározás. irányítása és ellenőrzése… .

 készáru-raktár készletgazdálkodása.  határidők kezelése.  rendelés-nyilvántartás.  csomagolás. .  komissiózás.  ajánlatkészítés.Elosztási logisztika 2.  kiszállítás.  szállítmány. Értékesítés feladatai:  marketing területről származó információk fogadása.  kiszállítás.és fuvarszervezés.

gyűjtőhelyek tervezése.Hulladékkezelési logisztika Az értékesítéstől a beszerzésig (fordított irányban) tervezi.. hibás termékek és hulladékok áramlását… Dominánsak a környezetvédelmi és gazdasági szempontok (pl. . csomagolóeszközök.. Kiemelt cél a hulladékok minél nagyobb arányban történő újrahasznosítása. irányítja és ellenőrzi a göngyölegek. kijelölése). szervezi.

• a részrendszerek kommunikációja. • teljes rendszert optimalizál. információcseréje kulcsfontosságú. ICT…). árképzés. csomagolás. • csúcstechnológiát alkalmaz (szállítás. szállítás.Logisztikai „gondolkodásmód”… • vállalaton (rendszerhatáron) átnyúló folyamatkezelés. (termékportfolió. • figyelembe veszi az ellátási/elosztási lánc tagjainak egymásra hatását. szinergiáját. termeléstervezés…) .

A logisztikai teljesítmény „mérése” Rendelkezésre állás: a jelentkező igények milyen arányban elégíthetők ki… Kiszolgálási idő: az igény jelentkezése és annak kielégítése között eltelt idő (reakcióidő) Kiszolgálás minősége: a felmerülő problémákra adott válasz megfelelősége (reklamációk száma/összes kielégített igény…) .

rendelésfeladás.Költség-hatékony logisztika (?) Beszerzés költségei (Szállítási díj. speciális körülmények biztosítása) A hiány költségei (elmaradt nyereség. minőségellenőrzés. értékcsökkenés. adminisztráció. good-will csökkenés. állásidőre adott bér. rendkívüli beszerzés többletköltsége) MIN (Cbeszerzés + Ckészletezés + Chiány) . biztosítás. szállítási veszteség…) Készletezés költségei (raktárfenntartás. leltározás. anyagmozgatás. tárolási veszteség. ügyvitel. adminisztrációs többletköltségek. rakodás. késedelmi kötbér. átvétel.

2001 alapján) Beszerzés Keretek beszállítók száma megrendelés átvételének átlagos időigénye Anyagmozgatás és szállítás műszakonként szállítandó anyagmennyiség Raktározás.Vállalati logisztikai mutatószámrendszer (példák – Prezenszki. komissiózás raktározási költségek raktárak átlagos térkihasználási foka Elosztás vevők száma Termelékenység Gazdaságosság anyagmozgató gépek átlagos időbeli kihasználtsága egy megrendelés beszerzési egy tonnakilométerre eső költsége szállítási költség hiányos beszállítások aránya áru sérülések előfordulási gyakorisága Minőség egy dolgozó által naponta feldolgozott megrendelések száma termékegységre eső egy megrendelésre eső raktározási költség kiszállítási költség szállítás "pontossága" szállítási készség (teljesített (határidőre teljesített megrendelés / összes megrendelés / összes megrendelés) megrendelés) .

q. Nettó anyagszükséglet (≠ nettó anyagnorma): a bruttó anyagszükségletből levonva a szabad felhasználású raktáron és úton lévő készleteket . órák számával. amennyi időre elegendő a megállapított készlet • mennyiségben (készletmennyiség természetes mértékegységgel megadva (fm. db…) • értékben (a készletben lekötött pénzeszköz megadásával). Bruttó anyagszükséglet: a gyártandó termékmennyiség előállításához szükséges anyagmennyiség. m3.Készletek és anyagszükséglet megadása Készletek megadhatók: • időben (azon napok.

Mennyit rendeljünk? • mindig ugyanannyit • a készlet egy adott szintet érjen el vagy • annyit amennyire pontosan szükség van… vagy • múltbéli adatokból számított prognózis alapján… Engedünk-e hiányt? .Készletgazdálkodás alapkérdései Mikor rendeljünk? • egyenlő időközökben • amikor a készlet egy meghatározott szintre csökken vagy • amikor a konkrét igény felmerül (szükségletvezérelt áruk).

áruk betétdíjas göngyölegek…) és saját termelésű készletek (befejezetlen termékek. állatok).Készletkategóriák. félkész termékek.és fűtőanyagok (energia előállításához) • tartalék alkatrészek (tárgyi eszközökhöz) • egyéb anyagi készletek (pl. katalizátorok. Az anyagkészletek csoportosítása: • alapanyagok (a késztermékek alkotóelemei…) • segédanyagok (segítik a termelési folyamatban a késztermék létrehozását – pl. szerszám. készletfogalmak 1. késztermékek. védőruha) . kenőanyagok) • üzem. Számviteli szempontból a készletek lehetnek: vásárolt készletek (anyagok.

az utolsó kivét dátuma alapján határozzuk meg…) • immobília (régóta nem mozgó készlet. az utolsó bevét és kivét alapján határozzuk meg…) • felesleges készlet (a vállalat belátható időn belül nem tudja hasznosítani. ami iránt régóta nem volt kereslet. készletfogalmak 2. amelyeket komplementer input hiányában nem tudunk hasznosítani…) . szubjektív döntés) • slack (azok a készletek.Készletkategóriák. Készletcsoportosítás „keresettség” alapján: • inkurrencia (az a készlet.

amelynek elérésekor az utánpótlásról gondoskodni kell) • Folyókészlet (az anyagellátást két utánpótlási időpont között biztosító készlet) • Maximális készlet (a minimális. készletfogalmak 3.Készletkategóriák.és a folyókészlet összege. a készlet nem emelkedhet ezen szint fölé) • Átlagkészlet (folyókészlet fele + biztonsági készlet) . ami alá a készletszint nem süllyedhet) • Jelzőkészlet (készletek azon szintje. Készletutánpótlás fogalmai: • Szállítási idő (a rendelés feladástól az áru beérkezéséig eltelt idő) • Rendelési időköz (két rendelésfeladás között eltelt idő) • Rendelési tételnagyság (egy alkalommal rendelt készletmennyiség) • Biztonsági készlet (az a készlet.

„Fűrész diagramm” készlet Kmax Kfolyó Kjelző Kmin Kbiztonsági idő tszállítási trendelési .

Készletek csoportosítása felhasználási jelleg szerint: • Alapkészlet (a termelés normál menetét biztosító készletek) • Technológiai készletek (tényleges felhasználás előtti műveletek miatt tartott készletek – pl. vagy értékesítés szezonális ingadozásai miatt tartott plusz készletek) . termelés. osztályozás) • Szezonális készletek (a beszerzés.Készletkategóriák. szárítás. pihentetés. készletfogalmak 4.

készültségi fok. helyettesíthetőség. emberi élet). eredet.A készletezett termék jellemzése • • • • • • • • • • érték. térfogat. tárolhatóság ideje .romlandóság. mennyiség. biztonság (környezetvédelem. különleges tárolási követelmények. súly. .

Kiszolgálási rendszerek a készletgazdálkodásban • • • • FIFO (first in first out) LIFO (last in first out) PRI (priority) RND (random) .

év) napjainak száma: I N=K/F N=I/s s=F/K s=I/N .A forgóeszköz-gazdálkodás hatékonysága • • • • • Forgóeszközök átlagos állománya: K Forgási idő: N *nap+ Forgási sebességet mutatják… Fordulatok száma: s Egy napra eső forgalom: F Időegység (pl.

Internet…) éles határok nélkül (!). szállítási útvonalés rakomány optimalizáció. • kommunikációs rendszer (automatikus azonosító rendszerek. az információkkal és a működési modellel kiegészítve… szükséglettervezés (alapja a végső fogyasztói igény)  konszenzusos előrejelzés  disztribució. GPS. hardver. logisztikai szimuláció). EDI. hálózatok…) • tranzakció kezelő rendszerek. a felhasználókkal. termelés és beszerzés tagokra lebontott tervei (CPFR folyamatmodell alapján) .Logisztikai információs rendszerek: • alap IT infrastruktúra (operációs rendszerek. értéknövelő hálózatok.. • döntéstámogató és vezetői információs rendszerek (MRP I-II. adatbázis-kezelők.

Forecasting and Replenishment (CPFR) Model from Voluntary Interindustry Commerce Standards .Collaborative Planning.

Beszerzés (alapanyag. felesleges. Visszaszállítás (hibás. Tervezés (termék-előállítás minőségi. • az alapanyagok beszerzésével kezdődik. rendelés feldolgozás. kooperáció) 3. karbantartandó termékek kezelése…) . közös érdekekkel rendelkező vállalatot érint. Kiszállítás (készletezés. alkatrész. Gyártás (alkatrészgyártás és szerelés) 4. • több. Az ellátási láncot meghatározó 5 fő folyamat (SCOR modell alapján) : 1. • a végtermék fogyasztóhoz történő eljuttatásával fejeződik be. • működését a a végső fogyasztók igényei határozzák meg. 2. mennyiségi és időrendi meghatározása). elosztás…) 5. 2005 alapján): • értékteremtő folyamatok és erőforrások összehangolt rendszere.Ellátási láncok menedzsmentje Az ellátási lánc (Chikán – Gelei.

Supply-Chain Operations Reference (SCOR) Model (www.org) Plan Customers Suppliers Source Make / Repair Deliver Return Return .supply-chain.

. 2007 alapján) BESZÁLLÍTÓK (4) BELSŐ ÉRTÉKTEREMTŐ FOLYAMATOK (1) PIACI IGÉNYEK (3) "A" VÁLLALAT ELLENŐRZÉS (2) "B" VÁLLALAT "HÁLÓZAT" (7) KÖRNYEZET (5) SZERVEZET (6) "C" VÁLLALAT A TERMÉKEK FIZIKAI ÁRAMLÁSA INFORMÁCIÓS KAPCSOLAT .Ellátási láncok kockázati tényezői (Smith et al.

Ellátási lánc megbízhatósága Ha egy „n” elemű ellátási lánc minden tagja 90%-os biztonsággal „teljesít”. akkor a teljes lánc megbízhatósága = 0. .9n Egy 7 tagú lánc esetén a teljes rendszer megbízhatósága már kevesebb lesz.. mint 50%..

értékesítési adatok. előrejelzések. szállítási ütemezések. kapacitásadatok.Információ-megosztás az ellátási láncokban Van-e domináns tagja az ellátási láncnak? Üzleti partnerekkel megosztandó adatok köre (készletszintek. termékleírások…) vállalatok „stratégiai” szövetsége  integrált információs rendszer .

egymással kapcsolatban álló gazdasági szereplők és non-profit intézmények. (egy definició…) „A klaszter egyazon iparágban. mind pedig az egész régió versenyképességének növekedéséhez.Klaszterek 1. szakértői háttéren. egyazon értéklánc mentén szerveződő. valamint elosztási csatornákon alapulnak… . földrajzilag koncentráltak.” Grósz. termelési folyamatokon és természeti erőforrás szükségleteken. amely jelentősen hozzájárul mind az abban résztvevő vállalatok. ill. 2000 A klaszterek lokális előnyök kihasználására törekednek. A kapcsolatok közös vagy kiegészitő termékeken. szervezetek olyan területileg koncentrált együttműködési hálózata.

Klaszterek lehetséges tagjai: • Adott iparág. beszállító-. fejlesztő és oktató magán és állami intézmények • Termékértékesítésben résztvevő hálózati partnerek • Önkormányzatok • Tanácsadó cégek Az integráció ellenére meghagyja benne résztvevők önálló „arculatát”. szolgáltató vállalatok • Speciális kutató. régió domináns cégei • Ellátó-. Kialakulásuk nem felülről szervezett… .

bővülés 5.A klaszter kialakítása… 1. Támogató szervezetek létrejötte (szolgáltatás a klaszterhez tartozó vállalatoknak) 4. A klaszter vonzása. Hanyatlás (Merre tovább?) . Első vállalkozások megjelenése 2. Kapcsolati tőke (nem feltétlenül profitorientált…) kialakulása 6. ill. Speciális környezeti háttér kialakulása (háttéripar) 3.

szakképzett kapacitás elérhetősége • Hálózatszerű együttműködés közös célok érdekében… .Klaszterek előnyei • Olcsóbb logisztika (alacsonyabb készletek) • Specializált szolgáltatások • Technológiai tudás és piac egyszerűbb megszerzése • Külső.

hanem egyéb intézmények is szerepelnek benne • Együttműködésen és rivalizáláson alapszik • Társadalmi értékek alapján szerveződik .Klaszter és „ellátási lánc” közötti különbségek • Formális • Szerződéseken alapszik • Az együttműködés haszna mérhető(bb) • A tagvállalatok köre korlátozott és pontosan meghatározott • Közös üzleti célok alapján szerveződik • Nyitottabb • A tagok köre nem állapítható meg • Informális kapcsolatok is vannak • Nemcsak vállalati tagok vannak.

ill. egyéb szolgáltatást nyújtókat is magába foglalja • Egymástól kölcsönösen függő iparágak halmaza • A szereplők általában nem közvetlen versenytársak. beszállítókat. klaszter orientált szemlélet • Hasonló hálózati. beszállítói pozícióban lévő csoportok • Hangsúly a végterméken van • „Nincs” együttműködés a versenytársak között • A kormányzattól támogatást és versenykorlátozást vár • Egymást kiegészítő és eltérő hálózati pozíciójú csoportok • A felhasználókat.Ágazati szemlélet vs. de hozzájárulnak a közös szükségletekhez • Konstruktív párbeszéd a az üzleti szféra és a kormányzat között • Cél a szinergia erősítése .

azaz húzásos rendszerek – pontos szállítás időben.és gyártási erőforrás tervezés (Material Requirements Planning – MRP I.Logisztikai filozófiák Just In Time – „éppen időben” („pull”. azaz toló rendszerek…) Optimalizált termelési technológia (Optimised Production Technology – OPT – szűk keresztmetszetet jelentő erőforrások optimális kihasználása…) . teljes körű minőség-ellenőrzés. egyenletes teljesítmény és értékesítés…) Anyagszükséglet. mennyiségben és minőségben. és Manufacturing Resource Planning – MRP II. „nulla selejt”. − „push”.

A felesleg elfedi a problémákat… A gyártási folyamat határozza meg a vállalat többi tevékenységét. tömeggyártás…. Az átállási időket és a tevékenységek számát igyekeznek csökkenteni. munkaerő. ami több. • dolgozói azonosulás. az többletköltséget okoz. alkatrész.Just in Time (éppen időben…) Bármi. folyamatos fejlesztés… Feltételei: • stabil termelési környezet. mint a termeléshez minimálisan szükséges anyag. Állandó racionalizálás. . munkaidő stb..

KANBAN (a JIT gyakorlati megvalósítása) Input tároló "A" üzemrész Output tároló Input tároló "B" üzemrész Output tároló Input tároló S z e r e l é s Szállítók termelési kártya: szállítási kártya: Szállítók Input tároló .

ill. Ez utóbbiak nem változtathatók. tehát 3 napra előre mindig látják a termelési feladatokat… . Alapelvek: Pontosan időzített termelés (minden termelési fázis az éppen szükséges tételeket készíti el. küldhetők tovább Az egységcsomag csak kártyával készülhet. a gyártást mindig a soron következő művelet igénye miatt indítják…) Automatikus megállítás (zavar esetén az egész termelőrendszer leállhat…) Csak szabványos „egységcsomagok” gyárthatók. amit 10-30 naponként átterveznek → 30 napos alapprogramok és 3 napos finomprogramok készülnek.KANBAN 2. mozoghat… Nagyon jó beszállítói háttér kell… Kapcsolódó termelésprogramozási módszer (Toyota): Nagyvonalú termelési vezérprogram (3-6 hónapra). ill.

– Manufacturing Resource Planning) elemei • Termelési főterv – Master Production Scheduling (MPS) • Anyagszükséglet tervezés – Material Requirements Planning (MRP I.) => venni vagy gyártani…? • Kapacitástervezés – Capacity Requirements Planning (CRP).és gyártástervezés…) • Készletnyilvántartás .Gyártási erőforrás tervezés (MRP II. kooperációs lehetőségek figyelembe vétele is… • Beszerzés • Műhelyszintű irányítás – Shop Floor Control (SFC) • Műszaki adatkezelés (gyártmány.

cikkszám9 Alapanyag II.Vállalatok termelési adatbázisainak kapcsolata Termék cikkszám1 műveletterv1 Részegység I. cikkszám2 műveletterv2 Alkatrész I. cikkszám7 Homogén gépcsoportok Kereskedelmi áru II. cikkszám3 műveletterv3 Részegység III. cikkszám8 Alapanyag I. cikkszám6 műveletterv6 Kereskedelmi áru I. cikkszám5 műveletterv5 Alkatrész II. cikkszám4 műveletterv4 . cikkszám10 Részegység II.

folyamata .MRP II.

a kibocsátás növelése a készletszint és a költségek jelentős emelkedése nélkül… Szabályok: • Csak a feltétlenül szükséges (máshová át nem tehető) feladatokat végezzük el szűk keresztmetszetben lévő munkahelyeken… • Szűk keresztmetszetet jelentő gép. • Törekedni kell a jó minőségre. amire nincs igény… .Optimalizált termelési technológia (Optimised Production Technology) Cél: az ún. ill. „szűk keresztmetszetek” optimális kihasználása. hiszen a selejtpótlás és -javítás csak ront a helyzeten. emberi erőforrás állásidejének minimalizálása (itt akár készletfelhalmozás is elképzelhető…). • Olyan tevékenységet ne végezzünk.

"jobfolyamatos. kevés fajta OPT inkább homogén. gyors . hol használjuk? Az MRP. megbízható műhelyrendszerű. esetleg input ill. zárt termelési csoport szűk keresztmetszet maximális kihasználása szűk keresztmetszetek előtt ingadozhat kis és közepes sorozatgyártás vegyes rendszer nagymértékben használja alacsony költség.Melyiket. output tárolókban csökkentendő tömeggyártás "pull" (húzásos) rendszerű nem feltétlenül szükséges Készletek Átfutási idő Gyártási típus Termelésirányítás Számítógépes támogatás Miben jó? megbízható. rugalmas alacsony költség.és kis sorozatgyártás "push" (tolásos) rendszerű feltétlenül szükséges minimális. "flowshop" shop" ütemezett beszerzés és gyártás nettó pazarlás kiküszöbölése szükséglet alapján munkahelyek előtt rögzített egyedi. JIT és OPT termelési-logisztikai filozófiák összehasonlítása Szempontok Termék jellege Gyártási rendszer Alapelv MRP heterogén. sok fajta JIT homogén. sokfajta műhelyrendszerű v.

Folytonossá kell tenni az értékáramot (eltérítések. veszteségek azonosítása a termék és szolgáltatás előállításában 3. a termék és szolgáltatás vevőhöz történő eljuttatásának időbeli rövidítése… . megállítások →ø) 4. tökéletességre törekvés (ld. húzó rendszer kialakítása (ld.LEAN menedzsment (karcsúsított termelés) – vállalatirányítási filozófia (Toyota) 5 alapelv (James Womack és Daniel Jones 1996) 1. TQM) Cél: A vevői igényekhez igazodó anyagáram. Veszteségek folyamatos felderítése. Csak azt szabad előállítani. JIT) 5. amit a vevő igényel. ún. Hozzáadott értéket tartalmazó tevékenységek fejlesztése 2. Értékáram meghatározása.

LEAN menedzsment egyszerűen… • • • • • költség veszteség átfutási idő beruházások készletszint • készletforgás • minőség • hozzáadott érték .

csoportorientált munkaszervezet • költségorientált komplex folyamatszervezés . kommunikáció) • dolgozók bevonása. szállítási idő.LEAN menedzsment feltételei • stabil működés. mennyiség. kialakult vállalati kultúra… • karbantartási rendszer (állapotfelmérés vagy üzemidő alapján…) • rendezett és logikus elrendezésű munkaterület • megfelelő beszállítói háttér (minőség.

korai termelés várakozás szállítás készletek mozgás gyártás (selejt) utómegmunkálás (javítható selejt) .LEAN menedzsment – veszteségek forrásai 1. 2. ill. túltermelés. 4. 6. 7. 3. 5.

hatékony. a KAIZEN alapja. automatizált működés KAIZEN – folyamatos tökéletesítés és veszteségcsökkentés (ld. fegyelmezett magatartás (sustain…) .LEAN menedzsmenthez kapcsolható fogalmak JIDOKA – hibamentes (0% selejt). képzés. TQM) 5S – gyakorlatilag egy szabályrendszer. Célja: biztonságos. tiszta és rendezett munkakörnyezet fenntartása… SEIRI: szükségtelen dolgok eltávolítása (sort…) SEITON: szükséges dolgok rendezése (set in place & stabilize…) SEISO: szennyeződések megszüntetése (shine…) SEIKETSU: szabványok kialakítása (standardize…) SHITSUKE: személyes példamutatás.

„5S” angolul… .

„5S” előtt… .

Az „5S” eredménye… .

hanem technológiai és termelési kérdés is…) Szállítás (vállalat és környezete között) Tárolás (betárolás. szabadhelyes elhelyezéssel) Üzemek közötti anyagmozgatás (egyszeri v. kitárolás. rendszeres => járatok kialakítása) Munkahelyközi és munkahelyi anyagmozgatás (gépelhelyezési problémák…) .Anyagmozgatás (nemcsak szállítási. átrendezés fix.v.

vevők) igényeinek meghatározása • Részletes tervezés       üzemelrendezés készletezés. szállítás folyamat szabályozás információs rendszer szervezet • Integráció (marketing. tárolás anyagmozgatás.Logisztikai rendszer tervezése • Vállalati stratégia kidolgozása (logisztikai vonatkozások) • Külső érintettek (beszállítók. termelés…) • Logisztikai teljesítmény mérési rendszerének kidolgozása (visszacsatolás) .

Optimális sorozatnagyság Költség Összes költség Eszközlekötési költség Termelési költség Mennyiség .

Optimális vevőkiszolgálás Költség Összes költség Szállítás. készletezés. kiszolgálás Elmaradt haszon Kiszolgálási szint [%] .

költsége Elmaradt haszon Átlagkészlet .Optimális készletszint Költség Összes költség Készletezés.

áru Ostorcsapás effektus (bullwhip effect) Sörgyár Termelési terv információ Nagykereskedő Nagykereskedelmi rendelések Fogyasztó Vásárlói igény Kiskereskedő Kiskereskedelmi rendelések Az ellátási láncban a fogyasztó felé haladva a kereslet egyre jelentősebb kilengéseket mutat. azaz az ellátási láncban a korábbi bizonytalanságok a lánc végén lévő partnereknél halmozottan jelentkeznek… .

áremelkedéstől való „félelem” → készletezés) • Túlzott biztonsági elvárás. „hiánykerülés” (elpártoló vevő…) .Az „ostorcsapás” okai • Keresleti előrejelzések pontatlansága (múltbéli adatok + biztonsági készlet…) • Megrendelések periodikus feladása (nagyobb tételnagyság előnyei…) • Áringadozás (pl.

szállítunk amire nincs igény…) • Csökken a szolgáltatási színvonal • Megjelenhet a „hiány”… .Az „ostorcsapás” következményei • Magas készletszint a lánc szereplőinél • Növekvő logisztikai költségek • Az erőforrások kihasználtsága romlik (olyasmit gyártunk. raktározunk.

EDI. CPFR… • „Közvetlen kapcsolat” a fogyasztó és termelő között… .Az „ostorcsapás” hatásainak csökkentése • Információ megosztás a lánc tagjai között… (Extranet. bizalom. SCOR model …) • Közös „előrejelzési rendszer”. ICT) • Partnerkapcsolat és együttműködés fejlesztése (gyakoribb rendelésfeladás és kisebb tételnagyság.

építkezések kiszolgálása) • • • • • növeli a közutak forgalmát balesetveszély környezetterhelés (zaj. hulladékszállítás. költöztetés.és levegőszennyezés) infrastruktúra terhelés (fokozott útkarbantartási igény) anyagmozgatási és rakodási problémák .Városi áruszállítás feladatai és hatásai • lakosság áruellátása • termeléssel kapcsolatos szállítások • egyéb (pl.

Városi áruszállítás problémáinak megoldása • • • • • • • városi átmenő forgalom korlátozása a forgalom időbeni és térbeli korlátozása terítő és gyűjtőjáratok szervezése járat optimalizálás (rakomány és útvonal…) rakodások gépesítése egységrakományok képzése áruszállítási feltételek figyelembe vétele a városrendezési terveknél. építési engedélyeknél • környezetbarát járművek alkalmazása .

Hagyományos és City-logisztikai koncepció • a fogadó oldal szervezi az anyagáramlást • különböző áruk azonos vagy egymás közelében lévő rendeltetési helyekre • az „együttszállíthatóság” figyelembevétele… • az anyagáramlást a „forrás” határozza meg • azonos áruk különböző helyekre .

szállításszervezés besszállítók. termelők city terminal város .City logisztika .

City logisztika – szállításszervezés feladatai • • • • • • • • azonosítás (áru. elszámolása rendelés nyilvántartás közös diszpozíció . szállító. jármű. fogyasztó…) beszállított tételek kezelése szállítmánykövetés közlekedési információk kezelése járattervezés kiszállított tételek kezelése.

city terminálokban (tárolás.A city logisztika előnyei és hátrányai • együttműködő szállító és szállítmányozó vállalatok • csökkenő járatszám és költség • környezetbarát(abb) megoldások • gyorsabb reagálás a fogyasztói igényekre • alacsonyabb árak a fogyasztók részére • kisebb raktárigény az üzletekben • saját járműpark csökkentése. megszüntetése • többletköltség és időveszteség az ún. fogyasztókkal… Minden városnak egyedi city logisztikára van (lenne) szűksége… . átrakás) • hosszabb szállítási útvonalak a city terminál kötelező érintése miatt… • nagyobb logisztikai rendszer → nagyobb „szervezet” • a beszállítók elveszítik a közvetlen kapcsolatot a vevőkkel.