You are on page 1of 3

a) Pecahan sebahagian daripada satu keseluruhan b) Pecahan sebagai sebahagian daripada satu kumpulan benda; c) Tatatanda pecahan

Pecahan sebagai sebahagian daripada keseluruhan


Apabila satu benda dibahagikan kepada 4 bahagian yang sama, 1 bahagian daripada 1 keseluruhan benda ialah
4

Pecahan sebagai sebahagian daripada keseluruhan


Konsep sebahagian daripada satu keseluruhan bagi satu kumpulan objek melibatkan perkaitan antara sebahagian kumpulan asalnya