You are on page 1of 11

DISEDIAKAN OLEH:

•NURUL ATIQAH BT ISMAIL


•ANIS NADZIRAH BT MOHD AZAM
•IMAN EZANIZ BT MOHD NIZAM
•AFIQAH BT KAMARUDIN
•SEMUA NEGERI DI MALAYSIA
BERSETUJU DENGAN KONSEP
PENUBUHAN NEGARA MALAYSIA.
MALAYSIA MEMPUNYAI DUA CIRI
KERAJAAN IAITU KERAJAAN PUSAT
DAN KERAJAAN NEGERI.
DI PERINGKAT
PERSEKUTUAN, HAL
PERUNDANGAN
DISERAHKAN KEPADA
PARLIMEN
Dalam pilihan raya
kerajaann tidak
masuk campur kerana
adanya Suruhanjaya
Pilihan Negeri.
 Pilihan raya penting dari segi  Suruhanjaya terdiri
amalan demokrasi , dan juga daripada seorang
penting dalam menentukan PENGERUSI dan EMPAT
kerajaan yang memerintah.
ORANG AHLI . Mereka
 Tiga pihak yang terlibat dalam
sebernanya dilantik oleh
perlaksanaan pilihan raya:
YANG DI-PERTUAN AGONG.
-Suruhanjaya Pilihan Negeri
-Pengundi
_calon
 SETIAP NEGERI MEMPUNYAI DEWAN UNDANGAN NEGRI
MASING-MASING (DUN).
 DIWAKILI OLEH WAKIL RAKYAT YANG DIPILIH DALAM
PILIHAN RAYA.
 MENTERI BESAR DAN KETUA MENTERI AKAN DILANTIK
OLEH RAJA ATAU YANG DIPERTUA NEGERI.
 MENTERI BESAR ADALAH MENTERI KEPADA NEGERI
YANG BERAJA.
 KETU MENTERI ADALAH MENTERI KEPADA NEGERI YANG
TIDAK BERAJA.
 KETUA EKSEKUTIF DI PERINGKAT NEGERI TERLETAK
KEPADA RAJA ATAU YANG DIPERTUA NEGERIKUASA INI
AKAN DILAKSANAKAN OLEH MAJLIS MESYUARAT
KERAJAAN (EXCO) ATAS NAMA RAJA DAN PEMBESAR.
 MAJLIS INI DIKETUAI OLEH MENTERI BESAR ATAU KETUA MENTERI.
 BAGI PULAU PINANG DAN MELAKA MAJLIS INI LEBIH DIKENALI
SEBAGAI MAJLIS MESYUARAT NEGERI.
 DI SARAWAK IA DIKENALI SEBAGAI MAJLIS TERTINGGI.MANAKALA
DI SABAH, IA DIKENALI SEBAGAI JEMAAH MENTERI
 JUMLAH MEREKA TIDAK KURANG DARIPADA 4 ORANG DAN TIDAK
LEBIH DARIPADA 8 ORANG MENGIKUT PERLEMBAGAAN NEGERI
MASING-MASING.
 MEREKA BERSAMA-SAMA DENGAN AHLI DEWAN UNDANGAN
NEGERI ,TOKOH POLITIK DAN PEGAWAI AWAM NEGERI.
 TUGAS-TUGAS PENTADBIRAN HARIAN NEGERI AKAN
DISELARASKAN OLEH JABATAN,PEJABAT DAERAH,KERAJAAN
TEMPATAN DAN PERBADANAN AWAM.