You are on page 1of 25

Unit 10

Bekerja
sama d
bersatu an
dalam p a du
mengh
pelbag adapi
• -serantau- ai cab
• -dunia-
a ran .
Pentingnya hubungan dan
kerjasama dengan negara
luar.
Negara turut bekerjasama
• Negara-negara dunia dengan:
menerusi organisasi dan gabungan yang
besar seperti:
• -Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu(PBB)
-Kumpulan 77 Negara(G-77)

-World Trade Organization(WTO)


-Komanwel

-Pertubuhan Negara-negara Islam(OIC)


-Pergerakkan Negara-
negara Berkecuali(NAM)
• Kerjasama ini diwujudkan bagi mencapai pendirian bersama
dalam usaha menentang amalan negatif serta menangani isi-
isu global yang memberikan kesan kepada negara-negara
membangun
DASAR LUAR NEGARA.
Malaysia dan ASEAN
Tujuan penubuhan
ASEANEAN adalah
b u h a n AS au
a p e n u a s e r a n t
ju a n u t am k e r ja s a m a n
• Tu e n g al a k k a n
o m i,s o s i al, d
unt u k m li ti k ,e k o n
a a ng p o
b i d
dalam n . n s era n t au
d a y a a ke s t a b i l a
kebu a n a n d a n
it u , ke a m
• Se l a i n m p u a n .
e n j a di t u s ia
tu r u t m s a ,M a l a y ta ra
e s e m a s a m a a n
em a s a k an k e r ja
D a r i s i a t an d

a k a n k eg E A N .
meng a d g g o ta A S
e g a ra a n
negar a -n
Beberapa bentuk kerjasama yang
wujud di kalangan negara anggota
ASEAN
• A} Mewu
judkan s
aman,be uatu kaw
bas dan asan yan
• B}Menu berkecu g
buhkan a li.
ilmu sain sebuah p
s dan m usat ser
• C}Memb atematik antau un
(R E C S tuk
enarkan AM )
melawat w arganeg
ke nega ara ASEA
• D}Meng ra-negar N
amalkan a ASEAN t
mewujud dasar be anpa vis
kan pers rkecuali a.
ideologi. ahabata dan
n t a n pa
mengira
Manifesto negara
Peranan
malaysia
dan
keamanan
Malaysia sentiasa menyokong usaha
pertubuhan bangsa-bangsa bersatu
dalam mengamalkan keamanan dunia.
Dasar berkecuali yang tidak memihak
kepada mana-mana negara kecil ayau
negara-negara besar .
Ini menjadikan malaysia dihormati oleh
negara-negara lain.
• Hu
bung
men an b
j a m a ik
kese in k e yang
• Ju j ah te a ma d ijalin
steru r a an b n a n se kan
men ,neg ersa jaga
g a r a m a . t d a n
sera a n ggot k it a t
nt a u a i b elah
• Se d a n e b erap
baga d unia a pe
angg i con . rtub
o t o uhan
bers ta pert h,mala
a t u y
N AM u ( PBB) b u han sia ada
,dan ,ASE bang la h
OIC. AN , K
oma sa-bang
nwe sa
l,
Antara
sumbangan
Malaysia dalam
usaha
memelihara
keamanan
• Menjadi anggota PBB
*mengutuk pencerobohan kuasa
besar terhadap negara kecil yang berdaulat.

• Menyuarakan bantahan terhadap puak.


*puak Serb terhadap rakyat
Bosnia dalam perhimpunan agung PBB.
• Menghantar anggota tentera membantu PBB
dalam “misi keamanan”.
*contohnya:Congo,Namibia,Kampuchea dan
Bosnia-Herzegovina
• Memberi saranan.
*menyarankan agar segala
konflik diselesaikan di meja rundingan
bukannya melalui peperangan.
Kata-kata hikmat
pemimpin negara
dan serantau dalam
pentadbiran negara.
RAHMAN PUTRA Al-
HAJ
{Perdana menteri pertama
“Kata-kata sahaja tidak membawa apa-
negara}
apa erti kalau tidak diiringi dengan
perbuatan yang setimpal.kejujuran
sebenarnya mestilah dijadikan benar
serta kelihatan benar dan memberikan
manfaat kepada semua pihak secara
keseluruhannya.”
TUN ABDUL RAZAK
BIN DATO’HUSSEIN
{Perdana menteri kedua}
“Belajar dahulu menurut
perintah,kemudian barulah
tahu memberi perintah”.
TUN HUSSEIN BIN
DATO’ ONN
{Perdana menteri ketiga}

“Tiap-tiap hal yang tidak


disertakan
tanggungjawab tidak
akan mutlak dari segi
hakikat”
TUN DR.MAHATHIR BIN
MOHAMAD
{Perdana menteri keempat}
“Pemerintahan yang
bersih,cekap,dan amanah akan
melicinkan pentadbiran dan
urusan kerajaan,meningkatkan
daya pengeluaran serta
menjadikan negara stabil,kukuh
dan kuat”.
DATUK SERI
ABDULLAH BIN
AHMAD BADAWI
{Perdana menteri kelima}
“Jangan bekerja untuk
saya .Bekerjalah
bersama-sama saya”.
REN
UN GK A
N
Bangsa yang tidak
percaya kepada
kekuatan dirinya
sebagai sesuatu
bangsa tidak dapat
berdiri sebagai
suatu bangsa
merdeka.
Rakyat itu akar
bangsa.Jika
akarnya sihat
pokoknya juga
sihat.
-Beng Tju-
Saya tiada formula untuk
menyingkirkan diktator atau
menegakkan demokrasi.yang
dapat saya sarankan ialah
lupakan kepentingan diri dan
pentingkan kepentingan
rakyat.Lazimnya,rakyatlah
yang memungkinkan sesuatu
berlaku.
-Corazon Aquino-
Disediakan:
• Siti Aisyah binti Kamaruzzaman.

• Nordiana Nadia binti Kamarudin.

• Siti Suria binti Abdul Kadir

• NorAliea binti Zainun.


Sekian:
terima kasih