You are on page 1of 16

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB

WARGANEGARA DALAM KERAJAAN


DEMOKRASI

SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


ENCIK KAMARUZZAMAN
2009
OpS!!!!LuPa pUlAk!!!PeRsEmBaHaN Ni
HaNyA DaRi KaMi YaNg GLaMoR!!!
SEBAGAI RAKYAT YANG
BERTANGGUNGJAWAB,APABILA MEREKA SUDAH
BERUMUR 21 TAHUN KE ATAS,MEREKA MEMPUNYAI
TUGAS UNTUK MENGUNDI DALAM PILIHANRAYA
ANTARA PILIHAN YANG PERLU DIPILIH DAN
DIUNDI IALAH
RaMaI RaKyAt yAnG
BeRtAnGgUnGjAwAb iNi tElaH
MeLAkUkAn tUgAs dAn aMAnAh
dEnGaN Baik…
M E N GH A R G A I
, K I TA H A RU S
SELAIN ITU H A N Y A N G K ITA
B AG AI K E M U DA
PEL E LE S AA N H I D U P
H U N T U K K E S
PEROLE
INI
WARGANEGARA MALAYSIA JUGA
HARUSLAH MELIBATKAN DIRI DALAM
RANCANGAN KERAJAAN….
CONTOH KEMPEN YANG TELAH
DIADAKAN OLEH KERAJAAN
MEMBERIKAN PENDAPAT JUGA TIDAK SALAH BAGI
MENYUARAKAN PENDAPAT SERTA KEHENDAK YANG
INGIN KITA KONGSI BERSAMA TETAPI PENDAPAT
YANG DIBERIKAN HARUSLAH MELALUI SALURAN
YANG BETUL.
TIDAK LUPA JUGA,KITA SEBAGAI RAKYAT
MALAYSIA HARUSLAH MENJAGA NAMA BAIK SERTA
MENGHARUMKAN NAMA MALAYSIA YANG DICINTAI
INI,,,
GAMBAR INI MENUNJUKKAN KEJAYAAN YANG TELAH
DIPEROLEH DAN SECARA TIDAK LANGSUNG TELAH
MENGHARUMKAN NAMA BAIK MALAYSIA
SELAIN DARIPADA MENJAGA NAMA BAIK
NEGARA,TIDAK KETINGGALAN JUGA KITA
HARUSLAH MENJAGA KEAMANAN NEGARA JUGA…
T ER IM A K AS IH T ID A K HARUS
AMALAN BE R
HA RU S L AH D ITE R A P DALAM
DILUPUTKAN MALA H
G HID U P D IM UK A B UMI INI..
DIRI SETIAP INSAN YAN
TIDAK LUPA JUGA,KITA SEBAGAI RAKYAT
MALAYSIA YANG HIDUP DI ATAS MUKA BUMI
PINJAMAN INI HARUSLAH SEDAR AKAN KERAAN
YANG TELAH BANYAK MEMBANTU KITA..
 Kerajaan telah membantu kita dalam
pelbagai aspek,antaranya adalah dari segi
kemudahan awam,,,
 Seperti:
 Bantuan hospital
 Pendidikan iaitu sekolah
 Pengangkutan
SETAKAT INI SAHAJA DARIPADA
KAMI,,
KALAU TAK SUKA DENGAN
PERSEMBAHAN KAMI,,BUNUH
DIRI JE LA,,,
HOPES YOU ALL DAPAT TERAPKAN
NILAI POSITIF DALAM DIRI K???
E NAT
D AH P
YAN G  
A H 
LE L

You might also like