You are on page 1of 6

URADILI:Boli Suad & Hadzic Hamza PREDMET: Mikroracunari PROFESOR: TRAKO NELDIN

Pomou jednog FLIP-FLOPA moe se pamtiti 1 bit informacije. Povezivanjem vie FLIP-FLOPA u zajedniki sklop moe se pamtiti podatak od onoliko bitova koliko ima FLIP-FLOPA u sklopu za pamenje. Takav sklop naziva se registar. Registri slue za pamenje viebitnih podataka veliine 4, 8, 16, 32 ili 64 bita. Slika 4.15 prikazuje registar duine 4 bita, u kojega se mogu upisivati pojedini bitovi i iz kojega se moe proitati pohranjeni podatak.

Kod stacionarnog registra upisana informacija u odredenim memorijskim elementima (FLIPFLOPOVIMA) ista je neprekidno u njima sve do konacnog brisanja.Kod pomjerackih registara memorisana informacija se krece od jednog do drugog memorijskog elementa pri upisivanju i pri serijskom ocitavanju.To znaci da se informaciju u dinamickom registru nalazi samo pri upisu i ocitavanju u dinamickom stanju,a u ostalom preiodu je u stacionarnom stanju.Za razliku od proteklih memorisanja informacija u kruznim registrima je stalno u pokretu.U ovom slucaju informacija neprekidno kruzi od ulaza ka izlazu ,ponovo se vraca na ulaz i cirkulise ka izlazu.Kazemo da se podatciu ovim registrima respektivno ponavljaju na izlazu.Blok sema kruznog registra prikazana je na sljedecoj slici.

Registri su sklopovi koji sluze za privremeno memorisanje odnosno pamcenje podataka pa se zato nazivaju i privremene memorije.Osnovna uloga registra je da prihvati konacne ili djelimicne rezultate u procesu obrade podataka.Osim toga registri se koriste tamo gdje je potrebno ostvariti vezu izmeu blokova sa razlicitim (razdovjeni registri).Ponekad se registri koriste za izvodjenje odreenih aritmetickih operacija kao sto su komplementiranje,akomuliranje adresovanje specijalni slucajevi mnozenja i djeljena itd.Registarsu mrezu sacinjava skup memorijskih elemenata najcesce flip flopova. Broj FF-ova u registru zavisi od predvidzenog kapaciteta registra. Kapacitet registra je impulsna kolicina ifnormacije koja se moze smjestiti u memorijski sistem.To znaci da kapacitet registra odreduje i broj FF-ova u registru jer za svaki bit informacije potreba i jedan FLIP FLOP.Registri imaju kapacitet od 1-10 bita pa do n*k bita.

Pomjeracki registri predstavljaju skup memorijskih elemenata (najcesce FF-ovi) koji su povezani kako se memorisani podatak pomjera od jednog do drugog stepena. Zahvaljujuci tome upisivanje ucitavanje podataka vrsi se serijski sinhronovano sa takt impulsom.U zavisnosti od redosljeda upisivanja i ocitavanja informacije najcesce se realizuju dvije vrste pomjerackih registara: 1)FIFO registri (first in,first out)to su registri kod kojih se prvo ocitava podatak koji je prvi upisan 2)LIFO registri(last in,first out)to su registri kod kojih se prvo ocitava podatak koji je posljednji upisan

Sadrze skup meusobno memorisjkih elemenata.Broj memorijskih elemenata zavisi od kapaciteta registra.Pristup memorijskim elementima pri upisu i ocitavanju informacije moze biti izveden serijski i paralelno.Na sljedecoj slici data je ema registra sa 3 biti informacije sa serijskim ulazom i paralelnim izlazom