You are on page 1of 55

BAB 3 PEMIKIRAN TAMADUN ISLAM

1

Tajuk2 Pemikiran Tam Islam
KEILMUAN DAN PENDIDIKAN 1. Asas keilmuan 2. Hiraki ilmu 3. Pemikiran pendidikan Rasul POLITIK & PEMERINTAHAN 1. Asas politik Islam 2. Pemikiran Islam & Pemerintahan

EKONOMI
1. Institusi Keewangan (B.mal, Bank) 2. Sistem keewangan Islam 3. Keadilan dalam pengagihan 1.Wanita 2. Kanak2 3. Ibubapa

SOSIAL

2

ILMU DALAM ISLAM
DEFINISI (9.13)  Bahasa: Dari B.Arab "Alima, ya'lamu, ilman (‫علما‬,‫ٌعلم‬, ‫) علم‬ ( pengetahuan/ knowledge/ science)  Istilah: merupakan kump pength yang disusun secara sistematik dg menggunakan metode2 tertentu.  Syed Muhammad Naquib Al-Attas: Ilmu ialah ketibaan maklumat yang benar ke dalam diri insan.

3

SUMBER/ HIRAKI ILMU ISLAM (9.11/ 10.12/ 9.13)
1. WAHYU 2. INTUISI

3. AKAL

4. PANCAINDERA

5. PENGALAMAN

8

Matlamat Ilmu Islam
a. Membuktikan kekuasaan Allah b. Pengabdian diri c. Untuk kesejahteraan sejagat d. Bagi melaksana tugas man sbg khalifah di bumi.
15

Bagaimana Untuk Mendapatkan Ilmu      Ikhlas Bersungguh2 Sabar/ tekun Menghormati guru Tidak berputus asa/ bosan 16 .

Klasifikasi/ Jenis2 Ilmu dalam Islam (9.11) fardhu ain & fardhu kifayah Ilmu yang harus & Ilmu yang dicela. Ilmu ‘Aqliyyah & Ilmu Naqliyyah Ilmu dunia & Ilmu akhirat 17 .

Toha: 114 ْ‫ز‬ ً ‫ع ْل‬ ‫ما‬ ِ ً‫ن‬ ِ‫د‬ َ ِ ِّ‫وقُل رَّ ب‬ 2) Wahyu pertama diturunkan ‘membaca’.Martabat/ Kedudukan Ilmu Dalam Islam 1) Islam meninggikan kedudukan ilmu. ْ‫ر‬ ْ َ‫خ‬ َ ‫ذي‬ َ ‫ل‬ ْ‫اس‬ Al-’Alaq ayat 1 : ‫ق‬ ‫ب‬ ‫أ‬ ‫ق‬ ِ َّ‫ِّك ال‬ َ ‫رب‬ َ ‫م‬ َ ِ ِ ‫ا‬ 18 .

Az-Zumar 9. Tirmidzi. Ibnu Majah & Ibnu Hibban: ‫العلماء ورثة األنبٌاء‬ 19 . Hadith dari Abu Daud.3) Darjat org berilmu lebih tinggi. َ ْ‫َل ٌَع‬ َ ‫ٌن‬ َ ْ‫ٌن ٌَع‬ ْ ‫ه‬ ْ ُ‫) ق‬ (‫ُون‬ ِ َّ‫وال‬ ِ َّ‫وي ال‬ َ ‫لم‬ َ ‫ذ‬ َ ‫ُون‬ َ ‫لم‬ َ ‫ذ‬ َ ‫ل‬ ِ ‫ل ٌَسْ َت‬ 4) Perubahan kp lebih baik. Hadis Bukhari dan Muslim: (‫) من ٌرد هللا به خٌرا ٌفقهه فى الدٌن‬ 5) Pewaris para Nabi.

13) • • • • • • • • Asas ketakwaan kepada Allah s.Kepentingan ilmu (3.t Asas kebahagiaan dunia dan akhirat. Dapat mengeratkan tali silaturrahim sesama manusia. Melahirkan ummah yg seimbang & harmonis dlm kehidupan Melahirkan ummah yang berakhlak mulia Melahirkan ummah & Negara yg bertamadun tinggi Ilmu yang membezakan di antara manusia & haiwan Membezakan darjat seseorang individu / masyarakat. 20 .w.

Aqidah. 21 . menyelaras permasalahan dalam kehidupan. dan menganalisis  Mencipta identiti tersendiri dan menyuntik nilai-nilai Islam dalam perkembangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat.  Menilai pendidikan. Syariat dan Akhlak. jasmani dan mental bagi mencapai 2 fungsi: hamba & khalifah.FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM  Pendidikan seumur hidup  Pendidikan bersepadu dari segi rohani.

 Menyeimbangkan antara spritual dgn kemahiran fizikal.MATLAMAT PENDIDIKAN ISLAM  Membentuk akhlak Islamiyah dalam diri manusia.  Menyediakan persiapan utk manusia hidup di dunia & dapat menguasai ilmu dalam setiap bidang.  Menjaga kemanfaatan individu secara kolektif. 22 .

LANGKAH2 PENDIDIKAN RASULULLAH SAW 1) Menanam jiwa Tauhid/ aqidah yg benar.13th di Mekah 2) Rindukan syurga Allah/ Tabsyir 3) Gerunkan dg Neraka dan azab ALLAH/ Tanzir 23 .

Cerita umat/ Nabi2 dulu sbg contoh. Qarun. Haman. Namrud. Hukum jenayah. al-Isra’ ayat 9: ْ ‫ر‬ ْ ‫ذا‬ َ ‫ه ٰـ‬ ْ َ‫ً أ‬ ِّ ‫ٌ َب‬ ْ ‫الم‬ ْ ٌَ ‫آن‬ ‫ٌن‬ ُ‫ش‬ ُ‫و‬ ِ َّ‫ٌن ال‬ ِ‫م‬ ِ ‫ُؤ‬ ِ ً‫ت‬ ِ َّ‫دي لِل‬ ِ‫ه‬ َ ‫ذ‬ َ ‫ن‬ َ ‫م‬ َ‫ق‬ َ ‫ه‬ َ ْ‫القُر‬ َ َّ‫إِن‬ ُ‫و‬ َ َ َ َ ً‫ر‬ ْ‫ج‬ ‫بٌرً ا‬ ‫ك‬ ‫ا‬ ‫أ‬ ‫م‬ ‫ه‬ ُ ‫ل‬ ‫تأ‬ َّ‫ن‬ ِ ‫حا‬ َ ِ‫ون الصَّال‬ َ ُ ‫مل‬ َ ْ‫ٌَع‬ ْ ِ 24 . dll. muamalat 7) Menyedarkan kepentingan ilmu. 5) Menghindari sifat-sifat jahat . ceritakan perihal orang2 jahat. 6) Mendidik dengan hukum hakam dan syariat.4) Galakan dg amal soleh/ akhlak mulia. Firaun.

ibadah beramai-ramai. dakwah terbuka. perang 25 . tahannus/ I’tikaf.12) 1) Secara sembunyi . ibadah sendirian 2) Secara terangan. keluarga terdekat.PENDEKATAN PENDIDIKAN/ DAKWAH RASULULLAH SAW (10.

Pemikiran Islam & Pemerintahan OBJEKTIF Membangunkan sebuah sistem pemerintahan & kenegaraan yg tegak atas dasar melaksanakan seluruh syariat Islam. 28 . Asas politik Islam 2.POLITIK & PEMERINTAHAN 1.

‫‪PENGERTIAN POLITIK MENURUT ISLAM‬‬ ‫‪ Politik adalah ilmu pemerintahan/ ilmu siyasah/ ilmu tata‬‬ ‫‪negara bagi menangani sesuatu masalah yang mendatang‬‬ ‫إقامة الدٌن‪ ،‬وسٌاسة الدنٌا بالدٌن ‪ Istilah (Mawardi):‬‬ ‫‪ Politik Islam ada dalam Quran:‬‬ ‫‪ Hud 113:‬‬ ‫‪ Maidah 57 :‬‬ ‫ٌن َ‬ ‫سُ‬ ‫كُ‬ ‫م ٱل َّ‬ ‫وَ‬ ‫َل َت ۡ‬ ‫ظلَمُو ْا َ‬ ‫رَ‬ ‫نار‬ ‫م َّ‬ ‫و ْا إِلَى ٱلَّ ِ‬ ‫ف َت َ‬ ‫ذ َ‬ ‫َ‬ ‫نٓ‬ ‫كُ‬ ‫خُ‬ ‫خُ‬ ‫هُ‬ ‫دٌ َن ُ‬ ‫مُ‬ ‫ٌن ٱ َّ‬ ‫َل َت َّ‬ ‫نو ْا َ‬ ‫ت َ‬ ‫ع ً۬ ً‬ ‫ز ً۬ ً‬ ‫با‬ ‫كمۡ ُ‬ ‫ٌَ ٰـٓأ َ ُّ‬ ‫ولَ ِ‬ ‫ذو ْا ِ‬ ‫ذو ْا ٱلَّ ِ‬ ‫ت ِ‬ ‫ہا ٱلَّ ِ‬ ‫وا َ‬ ‫ذ َ‬ ‫ءا َ‬ ‫ٌن َ‬ ‫ذ َ‬ ‫ٌَ‬ ‫وۡ‬ ‫تو ْا ۡ‬ ‫كن ُ‬ ‫ٱَّلل إِن ُ‬ ‫ٱل ُ‬ ‫ق ۡبلِ ُ‬ ‫ٌن أُو ُ‬ ‫وٱ َّ‬ ‫ك َّ‬ ‫من َ‬ ‫نٌن‬ ‫ار أَ ۡولِ ٌَآ َ ۚ‬ ‫مِ‬ ‫تم م ُّۡؤ ِ‬ ‫ب ِ‬ ‫ٱل ِ‬ ‫ِّن ٱلَّ ِ‬ ‫ء َ‬ ‫ف َ‬ ‫كمۡ َ‬ ‫ك َت ٰـ َ‬ ‫ذ َ‬ ‫مَ‬ ‫تقُو ْا َّ َ‬ ‫‪ Maidah 44 :‬‬ ‫ل َّ‬ ‫م ْ‬ ‫م ٌَحْ ُ‬ ‫ال َ‬ ‫هللا ُ َ‬ ‫ما أَ ْن َ‬ ‫ُون‬ ‫ك ُ‬ ‫فأُولَ ِ‬ ‫كافِر َ‬ ‫ئ َ‬ ‫ز َ‬ ‫بَ‬ ‫وَ‬ ‫َ‬ ‫كْ‬ ‫منْ لَ ْ‬ ‫هُ‬ ‫م ِ‬ ‫‪29‬‬ .

U2 sama.13) 1 Rabbaniyyah/ ‫الربانية‬ 2 Amanah/ ‫األمانة‬ 3 Musyawarah / ‫المشاورة‬ Pemilihan ketua Negara & kaedah melaksanakan U2 Allah swt 4 Keadilan / ‫( العدالة‬9.13) 5 Kebebasan/ ‫ الحرية‬kebebasan berteraskan kp ma'ruf dan kebajikan & menepati kehendak syara’. memikul tanggungjawab .13) Persamaan menuntut hak. 6 Persamaan / ‫( المساوة‬9.13/ 9. 7 Hisbah /‫ الحسبة‬Hak rakyat menegur pemimpin 32 .PRINSIP PRINSIP UTAMA/ ASAS SISTEM POLITIK ISLAM (3.

Mengamalkan syura c.CIRI KEPIMPINAN RASULULLAH SAW (10. Menolak kronisme d. Kepimpinan melalui teladan b. Tegakkan keadilan 33 .12) a.

Memelihara keimanan b. Mengendalikan urusan pengutipan cukai/ zkt g. Mengangkat pegawai2 yang cekap dan jujur 34 .TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH a. Mengatur anggaran belanjawan & perbelanjaan h. Melaksanakan proses pengadilan c. Melancarkan jihad terhadap gol yg anti Islam f. Menjaga keamanan dlm ng d. Menjaga perbatasan negara e.

Menjelaskan cukai f. Menjaga perpaduan keharmonian kaum d. Menyokong kempen yg dibuat 35 . Taati pemerintah selagi tidak menentang agama b. Bersikap petriotik pertahankan negara c.TANGGUNGJAWAB RAKYAT a.jawab mengundi e. T.

Kanak2 3.Wanita 2.SISTEM SOSIAL 1. Ibubapa 36 .

boleh dijual beli. 37 .  Rom: wanita dikongkong penjaganya (bapa/ datok). x ada hak tuk membantah. boleh menghalau wanita keluar rumah/ menjualnya. dihina.  U2 Inggeris sehingga 1805. dianggap khadam yg najis.WANITA MENURUT PERSPEKTIF ISLAM  Islam telah mengubah persepsi masy terhadap wanita. U2 menetapkan harga minima bagi seorang wanita ialah 6 pence/ perak. suami boleh menjual isterinya. Cuma diberi m/minum.  Greek: wanita x d beri peluang bljr. tempat tinggal & pakaian.

، ‫ فالزمها‬: ‫ قال‬، ‫ نعم‬:‫ هل لك من أم ؟ قال‬: ‫رواه النسائً بلفظ‬ ‫فإن الجنة تحت رجلٌها‬ • Apabila 2 orang ibu bapamu memanggilmu.• Hadis : “Dunia & seluruh isinya adalah perhiasan. (Riwayat Muslim) 38 . • Hadis: Sesungguhnya terhadap Tuahan kamu ada hak. dan dijadikan penyejuk dalam pandanganku adalah solat.” (HR Ahmad dan Muslim) • Hadis: “Dijadikan kecintaan bagiku dari dunia adalah wanita & wangian. maka jawablah panggilan ibumu dahulu.” (HR Ahmad dan AnNasa’i). dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solehah. maka tunaikanlah hak-hak tersebut kepada yang berhak. terhadap diri kamu ada hak dan terhadap ahli keluarga kamu juga ada hak.

Hak Dalam Poligami.12. Boleh berpoligami apabila isteri pertama uzur. c. bagi membatalkan ikatan perkahwinan dengan sebab2 yang munasabah & telah d sah mahkamah e. Hak Terhadap Mas Kahwin. Hak takliq.jawab pilih psgn sesuai. suami mampu & berlaku adil d. 3.HAK WANITA MENURUT ISLAM (03. 39 . Jika berhutang suami wajib bayar.13) a. Hak Untuk Berkahwin. Hak Khulu’/ tebus talak. Minta dicerai bila suami tidak memberi nafkah (3 bln) & mengabaikannya tanpa sebab (1th). Ibubapa bert. tidak boleh digugurkan atas alasan perceraian. hak mendapat perlindungan dp suami yang berpoligami. b.

Hak terhadap nafkah eddah i. undang2 Islam tidak membezakan antara wanita dan lelaki. Hak untuk mendapatkan tempat tinggal. Ada peranan masing2 & balasan yang sama. • Hak kerohanian. Zaman jahiliah wanita tiada hak. Hak terhadap harta sepencarian: dibahagi 2 h. pendidikan. jika terdapat satu/ lebih dp alasan2 mnsbh. Hak fasakh. j. g.f. keilmuan. 40 . perlindungan & kprluan. malah mrk boleh diwarisi. Hak untuk mendapat harta Pusaka. Kadar ikut faraid.

x haram.SYARAT WANITA YANG BEKERJA  Kerjaya yg dibenarkan oleh syarak .  Tidak mencuaikan t.  Menghindari pergaulan yang membawa kepada maksiat/ fitnah spt berdua2an bukan mahram. 41 .jawab terhadap suaminya/ tugas ibu terhadap anaknya.  Mendapat keizinan dp suami/ bapa (x kawin)  Menjaga diri & menutup aurat.

42 . Kanak2= budak lelaki/ prmpn yang masih kecil/ belum mumayyiz/ belum baligh.KANAK-KANAK DALAM ISLAM Kamus Dewan. Anak adalah nikmat Allah yg perlu disyukuri & dijaga.

Jahiliah/ Cina anggap anak perempuan bawa bala. Islam melarang zina. Ikatan perkahwinan s/isteri yang sah. 4.HAK KANAK-KANAK SEBELUM DILAHIRKAN 1. nafkah (material dan kerohanian). Ibubapa perlu menyediakan persiapan untuk kanak2 yang bakal lahir. 3. Jaga keturunan. Dari segi didikan. Dilarang membunuh kanak2 & membenci anak perempuan. 2. Akidah ibubapa yang sama. 43 .

44 . mencukur rambut dan aqiqah. Dilakukan oleh orang soleh disertai doa keberkatan utk bayi 3. mengajarkannya al-Quran apabila ia matang dan mengahwinkannya apabila ia baligh". Memberi nama yang baik.HAK KANAK2 SELEPAS LAHIR KE DUNIA (03.12) 1. Sabda Nabi SAW: "Di antara hak anak yang mesti ditunaikan oleh bapa tiga perkara: mengelokkan namanya bila ia lahir. Melakukan Tahnik. Azan di telinga kanan & iqamat di telinga kiri Agar kalimah tauhid pertama didengari & halau syaitan 2.

jasmani.Berkhatan adalah satu amalan fitrah. dua tahun pertama. solat. Firman Allah SWT al-baqarah 233: ْ‫و‬ َ ‫اع‬ َ ‫ن أَ ْو‬ ُ ‫والِد‬ َ ‫ْن‬ ‫ة‬ ُ ‫د أَن‬ َ ‫را‬ َ ‫َل‬ ٌِ ِ ‫كا‬ ِ ْ‫َات ٌُر‬ َ ‫ض‬ َ َّ‫م الر‬ َ َ‫منْ أ‬ َ ِ‫ْن ۖ ل‬ َ َّ‫دهُن‬ َ ْ‫ضع‬ َ ‫ال‬ َ َّ ‫ت‬ ِ ٌَ‫مل‬ ِ ٌَ‫ح ْول‬ 5. 45 . Mengkhatannya. Quran. akhlak. mendidik anak2 dg pendidikan agama supaya anak2 tersebut menjadi anak yang soleh. Memberi Pendidikan & Ilmu Pengetahuan. ilmu pengtahuan. Penekanan kp: kenal Allah. Ibubapa bert. Hak Menyusu.jawab menyusukan anaknya. mengunting misai.4. cinta Rasul.Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud :"Amalan fitrah ada lima perkara: mencukur bulu ari-ari. berkhatan. 6. mencabut bulu ketiak & mengerat kuku.

ISU KANAK.KANAK Pengguguran Bayi/ Buang Bayi Mazhab shafie sepakat. Sepakat ulama. pengguguran kandungan janin adalah diharamkan apabila janin itu telah ditiupkan roh. selepas 120 hari (4 bulan). Harus sebelum ditiupkan roh dg alasan kukuh & pengesahan doktor. bayi sempurna yg telah dilahirkan hukumnya haram dibuang & dianggap dosa besar 47 .

memberi perlindungan & pengajaran. Firman ْ ‫فأَمَّا‬ ْ ‫َل َت‬ َ‫ف‬ َ ‫م‬ َ Allah SWT (al-Dhuha 9): ْ‫هر‬ ِ ٌَ ‫ال‬ َ‫ق‬ َ ٌ‫ت‬ Islam juga menegah makan harta anak yatim dg cara zalim spt yang dinyatakan oleh Allah dalam surah alْ‫َل َتأ‬ ُ ً ُ َ‫و‬ ْ‫س‬ Nisa': 6 ‫بدَ ارً ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫إ‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ك‬ َ َ َ َ (Melampau. anak yang kematian ibubapa/ ayahnya semasa ia kecil/ belum baligh. Islam mewasiatkan kepada umat manusia supaya melakukan hubungan baik dg anak yatim.Anak Yatim Anak yatim. terburu2) ِ ِ 48 . beri hak2 mereka.

ibu bapa. k’ga terdekat. badan2 dakwah . anak ikan & buang bayi harus dibendung. buruh paksa. Ia memerlukan peranan seluruh masy. badan2 sukarelawan. dijadikan pelacur. 49 . lari dari rumah.Penganiayaan kanak-kanak Gejala yang berlaku spt penderaan kanak2. seks bebas dikalangan remaja. pertubuhan2 NGO & pihak pemerintah bagi mengatasi perkara ini.

Menyediakan keperluan dari kecil hingga dewasa. Hadis: ُ ُ‫م أَ ْب َناؤ‬ ُ ُّ‫ُبر‬ ‫م‬ ْ‫ك‬ ْ‫ك‬ ِ ٌ ‫بروا اباءكم‬  Hukum berbakti kepada kedua ibubapa. Membesar.IBUBAPA  Insan yang . Melahirkan. Wajib ْ ‫ك‬ ْ ‫ب‬ َّ ِ‫دوا إ‬ َّ َ‫ك أ‬ ً ‫سا‬ َ‫ك‬ َ‫و‬ ٰ‫ض‬ ُ‫ح‬ ُ‫ب‬ َ ُ‫نا إِمَّا ٌَ ْبل‬ ‫ما‬ ُ ‫َل‬ ُ‫د‬ ُ ْ‫َل َتع‬ َ ‫عن‬ َ ِ ‫وال‬ ُّ ‫ر‬ ِ ‫ما أَ ْو‬ ِ ‫ال‬ ِ َّ‫غن‬ َ‫ه‬ َ‫ه‬ َ َ‫ر أ‬ َ ‫ك َب‬ َ ‫د‬ َ ْ‫ْن إِح‬ َ ‫ال‬ َ ُ‫َل إٌَِّاه‬ َ ‫ب‬ َ ‫ى‬ َ ‫ق‬ َ ِ ٌ‫د‬ ِ‫و‬ ً ‫ق ْو‬ َ‫و‬ َ‫ف‬ َ ‫َل‬ َ ‫ما‬ َ ﴾٢٣ :‫رٌمًا ﴿اإلسراء‬ ُ َّ‫وقُل ل‬ ُ ْ‫هر‬ ُ َّ‫َل َتقُل ل‬ َ‫ه‬ َ ‫ما‬ َ‫ه‬ َ ‫َل َت ْن‬ َ ٍّ‫ما أُف‬ َ‫ه‬ ِ‫ك‬ 51 . sanggup berkorban demi kebaikan & keselamatan anak2nya.  Insan paling istimewa bagi setiap manusia.  Tanpa ibubapa kita tidak mungkin hidup di dunia. Mengasuh. Mendidik. membesar dg sihat & menjadi manusia.

jika tinggal berjauhan v. Melakukan perkara2 yang menyenangkan hati mereka. Menziarahi mereka. Mendoakan mereka. Memuliakan mereka & memberi bantuan ketika mereka memerlukan. Menjaga kehormatan & harta mereka ii. ‫غٌرً ا‬ ُ ْ‫حم‬ ُ َّ‫الل‬ َّ ‫ر‬ ِ‫ص‬ ِ ‫اغ‬ َ ًِ‫ب ٌَان‬ َ ‫ما‬ َ‫ك‬ َ‫ه‬ َ ْ‫ وار‬، َّ‫ِوالِدَ ي‬ َ ‫ول‬ َ ًِ‫فرْ ل‬ َّ ‫ه‬ vii. 52 .TANGGUNGJAWAB ANAK TERHADAP IBUBAPA BERBAKTI KETIKA HAYAT MEREKA i. Menjaga mereka semasa tua iii. Merawat mereka semasa sakit ْ ‫م‬ َ ‫ما‬ vi. iv.

Mengerjakan haji &upah haji jika mereka belum sempat menunaikannya. Melaksanakan wasiat mereka dengan sempurna. 53 . Membayar hutang mereka kp manusia & kepada Allah.Sembahyang jenazah untuk mereka & jika anak lelaki . ii. vi. iv.diutamakan ia mengimani solat tersebut. Meminta maaf kepada manusia bagi pihak mereka.TANGGUNGJAWAB ANAK TERHADAP IBUBAPA BERBAKTI SELEPAS MATI i. iii. v. Memohon keampunan diatas dosa mereka dari Allah. Berbuat baik kepada sahabat mereka. vii.

AKIBAT ANAK DERHAKA  Mendapat azab yang pedih diakhirat kelak.  Segala amal ibadat akan menjadi sia-sia  Dibenci dan dipandang hina oleh masyarakat  Hidup tidak tenteram didunia dan akhirat  Kematian yang menyiksakan 54 .

PPZ) 55 .mal.ISLAM DALAM SISTEM EKONOMI 1. Keadilan dalam pengagihan 3. Institusi Kewangan (B. Sistem ekonomi Islam 2. Bank(BIMB).

Pengertian Ekonomi Islam Segala kegiatan yang berkaitan dg usaha2 yang bertujuan utk memenuhi segala keperluan hidup manusia. selaras dg tuntutan syara’ 56 .

• Ketidaksamaan ekonomi.Jenis sistem Ekonomi Ekonomi kapitalis adalah: • Kebebasan miliki harta secara persendirian. Ekonomi komunis adalah: • Hak milik atas alat-alat produksi oleh negara. Ekonomi sosialis adalah: • Hak milik alat2 produksi oleh koperasi syarikat pekerja. • Persaingan bebas. • Proses ekonomi berjalan atas dasar mekanisme pasar. 57 . • Berjalan atas dasar yang telah dibuat. badan2 tertentu. Pemerintah menguasai alat-alat produk yang penting. • Perencanaan ekonomi oleh negara.

Menjaga hubungan manusia dengan Tuhan.  Tazkiyah – menyucikan harta melalui zakat. 58 . sesama manusia dan alam. sedekah.PRINSIP ASAS EKONOMI ISLAM  Tauhid . Takut hanya pd Allah SWT  Rububiyah – Allah sbg penguasa yg mencipta peraturan utk meningkatkan Q hidup dunia & akhirat. hibah dan sebagainya.

Khalifah mestilah bersifat adil & tidak membuat kerosakan. tindas  Al-Falah.  Persaudaraan –menghindarkan tindakan menindas & eksploitasi sesama manusia. Ubudiyah – Iaitu manusia sbg khalifah yg patuh kp Allah & pemegang amanah.Kejar kejayaan samada didunia / akhirat 59 .

sekalipun nafkah yang kamu berikan untuk isterimu. Menegakkan keadilan sosial & ekonomi dlm masy ُ ‫خب‬ َ ٌْ ‫ش‬ َّ ِ‫ُون إ‬ ُ ْ‫ٌن ٌَأ‬ َّ ‫ه ال‬ َ ‫ون الرِّ َبا‬ َ ‫ذي ٌَ َت‬ َ ‫َل‬ ُ ‫َّط‬ ‫ن‬ ِ ُ‫طان‬ ِ َّ‫م ال‬ ِ َّ‫ال‬ َ‫م‬ َ‫ك‬ َ ‫َل ٌَقُوم‬ َ ُ ‫كل‬ َ ‫ذ‬ ُ ‫ما ٌَقُو‬ ٰ ْ َ َ ْ ْ ْ ُ َ َّ َّ َّ َ ْ ُ ِّ‫الر‬ ُ ُ ُ ‫م الرِّ َبا‬ ‫ح‬ ‫و‬ ‫ْع‬ ٌ ‫ب‬ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫ح‬ ‫أ‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ث‬ ‫م‬ ‫ع‬ ٌ ‫ب‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫إ‬ ‫وا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ب‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫ذ‬ َّ‫ر‬ َّ ِ ِ َ َ َ َ َ ِ َ ‫ال‬ ْ ِ َ ِّ‫مس‬ َ َ َ َ َ ٌ‫ظ‬ َ ‫ع‬ َ ‫ى‬ َ ‫ه‬ َ ٰ‫ه‬ ُ ْ‫وأَم‬ ُ َ‫فل‬ ِّ َّ‫ة مِّن ر‬ ‫د‬ َ ‫عا‬ ِ ‫رهُ إِلَى اللَّـ‬ ِ‫ب‬ ِ ‫م ْو‬ َ ْ‫من‬ َ‫و‬ َ ‫ه‬ َ ‫ف‬ َ َ‫سل‬ َ ‫ما‬ َ ‫ه‬ َ ‫فان َت‬ َ ُ ‫ءه‬ َ ‫جا‬ َ ‫من‬ َ‫ف‬ ُ ‫فأ‬ َ‫ك أ‬ َّ َ َ ‫ها‬ َ ُ ِ‫خال‬ ْ‫ص‬ ُ ‫ار‬ ُ‫اب‬ ﴾٢٧٥ :‫ون ﴿البقرة‬ ‫ن‬ ‫ال‬ ‫ح‬ ‫ئ‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫و‬ ِ َ ‫د‬ َ ٌِ‫م ف‬ َ َ ْ‫ه‬ ٰ ِ 60 .TUJUAN/ KEPENTINGAN EKONOMI ISLAM (9. Muslim) 2.13) 1. Menunaikan tuntutan ibadah Sabda Nabi SAW: “Sesungguhnya kamu tidak keluarkan satu nafkah pun yang kamu cari di jalan Allah melainkan kamu diberi pahala kerananya.” (Bukhari.

Mewujudkan keharmonian hubungan antarabangsa Keharmonian kerjasama sosial dan ekonomi. 61 . Mewujudkan kestabilan barangan sejajar dengan nilai matawang/ elak inflasi.3. bukan di atas penindasan. Mewujudkan peluang pekerjaan & mengekalkan kadar pertumbuhan yang optimum utk msykt. Jenayah ekonomi muncul bila pengagihan ekonomi X seimbang. DD dan SS yg seimbang. 6. Mengurangkan kemiskinan. 5. jauhi inflasi. Elak sorok. Mengekalkan keamanan & kepatuhan terhadap undang2. 4.

Istilah Dalam Ekonomi Islam Bai‘= Jual beli Bai’ Bithaman Ajil = jualbeli secara ansuran Ijarah = sewa Ju'alah = Upah/ Fee Kafalah = jaminan/ insuran Mudharabah = ushasama pemodal & pengusaha Murabahah = keuntungan yg diberi/ laba Musyarakah = usahasama untung dan rugi Qard Hasan = beri pinjam tanpa faedah Rahn‘ = gadaian Wakalah = beri kuasa Wadiah = simpanan yg dijaga 62 .

2.Keadilan Ekonomi Islam ْ ‫ما‬ ْ ِ‫ون إ‬ ُ‫م‬ َّ ِ‫إ‬ ٌ‫وة‬ ْ ‫الم‬ AL-Hujurat (10) : ِ ‫ُؤ‬ َ‫خ‬ َ ‫ن‬ َ‫ن‬ Konsep Islam tentang persaudaraan. menganggur adalah tercela. Membantu kaum lemah. 4. Al-Mulk (67:15) : ً ُ ‫ذل‬ ْ ‫م‬ َ ‫ض‬ ْ ِّ‫من ر‬ ُ ‫ن‬ ُ‫و‬ ُ ‫م‬ ُ َ‫ل ل‬ ُّ ‫ه ال‬ َ ‫وَل‬ ْ ‫فا‬ ‫ر‬ ُ ‫شو‬ ِ ٌْ َ‫وإِل‬ ِ ِ‫زق‬ ِ ‫كلُوا‬ ِ ‫م َنا‬ ِ َّ‫ُو ال‬ َ ۖ‫ه‬ َ ‫ها‬ َ‫ب‬ َ ًِ‫شوا ف‬ َ ْ‫األَر‬ َ ‫ع‬ َ‫ج‬ َ ‫ذي‬ َ‫ه‬ ُ‫ك‬ ِ‫ك‬ 63 . Peka kp mereka yg tak mampu. Setiap orang wajib bekerja untuk mencari rezeki Allah. Memuliakan kerja dan prestasi. persamaan dan keadilan 1. bantuan teknik dalam usaha ekonomi. Dinamis. ً‫ف‬ ْ ًِ‫ل ف‬ ِّ ِ‫إ‬ َ ٌِ‫خل‬ َ ‫ض‬ ٌ ‫اع‬ 3. dengan memberikan modal kerja. Persaudaraan. Dalam surah Al-baqoroh (2:30) ‫ة‬ ِ ‫ج‬ َ ً‫ن‬ ِ ْ‫األَر‬ Kearah melahirkan masy muslim yg maju.

6. kecuali memintalah pada penguasa atau pada meminta dalam hal ia sama sekali tidak dapat menghindarinya (sangat terpaksa)”. Imam Nas’i dan Tirmidzi: “Mengemis adalah noda yang diletakkan seseorang pada wajahnya.5. Hadits riwayat Abu Daud. Perilaku meminta dapat menurunkan martabat manusia. patuh kp hukum & ketentuan Allah SWT 64 . Disiplin. Mengutamakan memberi. Tangan diatas lebih baik dari tangan dibawah.

 Di Malaysia sistem perbankan dan kewangan berdasarkan Islam telah dicadangkan sejak awal 70-an lagi tetapi pada 30 Julai 1980 satu jawatankuasa Kebangsaan Bank Islam telah dilantik oleh Perdana Menteri. 65 .  Bank Islam telah dikorporatkan pada 1 Mac 1983 dengan nama Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB).INSTITUSI KEWANGAN ISLAM BANK ISLAM  Pada 1974 Bank Pembangunan Islam ditubuhkan di Jeddah  Bank Komersial Islam/ Bank Islam ditubuhkan d Dubai 1979.  Jawatan Kuasa ini mencadangkan penubuhan Bank Islam yang dikorporatkan sebagai sebuah Syarikat Berhad di bawah Akta Syarikat 1965. SPI/ SPTF 1998.

 Bank Islam mengendalikan: perbankan. insuran (takaful). Dengan 89 buah cawangan di seluruh negara.9 juta. 66 . Bank Islam telah berkembang sebagai sebuah institusi kewangan yang disegani di negara ini. pelaburan saham. penyelidikan dan latihan serta perkhidmatan perbankan Islam yang berkaitan/ lebih 50 produk d twrkan. penyewaan beli. tahun 2000 meningkat ke angka RM2 bilion dan RM563 juta pada  Disenaraikan di papan Bursa Saham Kuala Lumpur (KLSE) pada 17 Januari 1992. Ditubuh dengan modal yang disahkan sebanyak RM500 juta dan modal berbayar sebanyak RM79.

negara. Bantuan kepada orang2 miskin dan yang memerlukan. infrastruktur dll.Baitulmal Baitulmal = perbendaharaan Islam. Menguruskan harta masy. Antara fungsi lain BaitulMal:     Pemberian pinjaman pelajaran. samada untuk pembangunan ekonomi. awam 67 . Ia berfungsi untuk pembangunan berkaitan ibadat khusus seperti pembangunan masjid & kegiatan pembangunan umum negara. Pemberian bantuan kp sekolah2 agama rakyat. pendidikan.

68 .

semasa).PUSAT ZAKAT  Ditubuhkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) pada 17 November 1989 dan mula beroperasi pada Januari 1991 dan dilancarkan secara rasmi oleh Dato Seri Dr Mahathir pada 8 Mac 1991. 2. pertanian. zakat perniagaan.  Jenis2 zakat yang ditumpukan. zakat pelaburan. zakat emas (85 gram. simpanan (tetap. saham dll  Agihan hanya kp masy Islam 69 .5%).

70 .

Kesimpulan Ajaran Islam adalah lengkap. Kita sebagai penganutnya tidak boleh ikut sebahagian dan meninggalkan sebahagian yang lain termasuklah dalam sistem politik. 71 .ekonomi dan sosial.