KERTAS PEPERIKSAAN PMR 2005

SOALAN TATABAHASA 1.Suatu_____ akan dijalankan untuk mengetahui punca kepupusan beberapa spesies burung di negara ini. 2. Ketua kelas itu menampalkan jadual peperiksaan ________ papan kenyataan kelas.

3. Peserta bengkel Bahasa Melayu _________ pandangan bagi menyiapkan tugasan untuk dibentangkan pada akhir kursus. 4. Pengalaman ________ semasa darurat masih segar dalam in2 gatan Pak Cik Ismail.

5. Dalam suasana yang _______ itu, agak sukar bagi Aminah mengecamkan suara adiknya.
6. Persembahan drama itu ________ tema kepentingan memelihara alam sekitar. 7. Tunku Abdul Rahman merupakan _________ yang telah berjaya menuntut kemerdekaan negara kita daripada British.