You are on page 1of 93

BAHASA MELAYU SPM

KERTAS 2 (Kod 1103/2)


Masa : 2 Jam 30 minit 6 Nov 2013 2.00 4.30 petang

CALON SPM 2013

Mengapa hal seperti ini berlaku?

PEMARKAHAN BM SPM

Kertas Kertas 1

Peruntukan Markah 130

Kertas 2
ULBS JUMLAH

110
40 280

Markah Cemerlang SPM 2012

Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan tahun ini bila lagi?

Skrip Rumusan Cemerlang SPM 2011

BAHASA MELAYU KERTAS 2

RUMUSAN DAN SOALAN PEMAHAMAN BERDASARKAN PETIKAN

SOALAN PEMAHAMAN
1. Jawapan hendaklah menggunakan ayat sendiri. Jawapan hendaklah dalam ayat yang sempurna/lengkap (tulis dalam bentuk point dikira tidak gramatis) Jika disalin bulat-bulat daripada teks dan jawapan itu betul, berikan separuh (50%) daripada markah yang diperuntukkan sahaja
13

2.

3.

SOALAN 2(A) PETIKAN UMUM


i. Apakah maksud rangkai kata strategi menyeluruh? [2 markah] Tips pemeriksa: Calon mesti menukarkan maksud rangkai kata dengan perkataan yang sinonim.

Maksud rangkai kata strategi menyeluruh ialah perancangan yang merangkumi semua aspek

) PENGARANG MENYATAKAN BEBERAPA USAHA KERAJAAN UNTUK MEMAJUKAN SEKTOR PELANCONGAN KESIHATAN. NYATAKAN USAHA TERSEBUT.
II

Bagi memperkasakan industri ini agar lebih berdaya saing dan menawarkan perkhidmatan yang relevan dengan keperluan semasa, KKM telah memperuntukkan undang-undang baharu untuk mentadbir penjagaan kesihatan. Usaha penambahbaikan sektor pelancongan kesihatan melibatkan pemberian kuasa tambahan kepada Majlis Kesihatan Malaysia sekali gus akan mempertingkatkan fungsinya. Bagi memastikan jumlah pelancong kesihatan meningkat dalam kadar yang lebih baik dari tahun ke tahun, kerajaan mengkaji kemungkinan untuk meminda undang-undang agar agar dapat membantu pengamal perubatan mempromosikan perkhidmatan mereka di luar negara.
P1- KKM memperuntukkan undang-undang
P2 - Pemberian kuasa tambahan kepada Majlis Kesihatan P3 - mempertingkatkan fungsinya P4 - meminda udang-undang

JAWAPAN CEMERLANG

Antara prakarsa memajukan industri pelancongan kesihatan di Malaysia ialah KKM memperuntukkan undang-undang. Selain itu, melaksanakan pemberian kuasa tambahan kepada Majlis Kesihatan. Di samping itu, mempertingkatkan fungsinya dan juga meminda udangundang.

JAWAPAN YANG LAIN KALILAH

Pemeriksa sangat teliti memeriksa skrip calon

Antara langkah memajukan industri pelancongan kesihatan di malaysia ialah KKM memperuntukkan undang-undang. Selain itu, melaksanakan pemberian kuasa tambahan kepada Majlis Kesihatan. Di samping itu, mempertingkatkan fungsinya dan juga meminta undangundang 2m

(III)JELASKAN
PIHAK

PENDAPAT ANDA TENTANG DUA PERANAN

MEDIA

UNTUK

MEMAJUKAN

INDUSTRI

PELANCONGAN KESIHATAN DI NEGARA INI

4M

Pada pendapat saya, peranan pihak media untuk memajukan industri pelancongan kesihatan di negara ini ialah dengan cara mempromosikan destinasi pelancongan supaya dapat menarik kedatangan pelancong. Di samping itu, pihak media juga mengenakan bayaran yang murah untuk iklan agar lebih banyak syarikat dapat menyiarkan produk pelancongan kesihatan. Seterusnya, menulis rencana tentang pelancongan kesihatan supaya banyak maklumat dapat disebarkan.

ANALISIS CERPEN & DRAMA SPM


Cerpen T4 SPM Cerpen T 5 SPM Drama T4 SPM Drama T5 SPM

Ibu dan Ceper

Pahlawan Buntung

Gelanggang Tuk Wali


J2012 Forum Remaja 2020 Cempaka Berdarah N2012

Memori Seorang Tua Israk Pemain Catur Mellisa Biarkan Samudera

Pungut Alias Zahara Alias Yap Siew Hong Idola Penanggungan Hutan Rimba Tanggar Amanat

Tiang Cengal Dinding Sayung 1400

N Dato 2011 Onn

Jun 2013

SOALAN 2(B)
Cerpen/Drama
Pemahaman

teks KBKK isu dalam teks Unsur KOMSAS

(Persoalan,watak & perwatakan,


latar, nilai & pengajaran )

JAWAPAN LENGKAP

Dilema atau rasa serba salah yang dihadapi oleh Kapten Mamat ialah Kapten Mamat tahan melihat kematian Baharom tetapi dia tidak sanggup melihat isteri yang kematian suami dan anakanak yang kehilangan bapa -2m

II)

SEKIRANYA ANDA BERHADAPAN DENGAN WANITA SEPERTI MASNAH, APAKAH LANGKAH-LANGKAH YANG BOLEH ANDA AMBIL UNTUK MEMBANTUNYA? [3 MARKAH]

P1P2-

P3-

memberikan motivasi kepada Masnah mendedahkan Masnah kepada kursus atau program yang boleh membantu mereka menjana ekonomi keluarganya membantu Masnah mendaftarkan diri dengan persatuan ibu tunggal

JAWAPAN CEMERLANG
Sekiranya saya berhadapan dengan wanita seperti Masnah, antara usaha yang saya boleh lakukan untuk membantunya ialah memberikan motivasi kepadanya supaya tabah menghadapi cabaran kehidupan. Selain itu, saya juga berusaha membantu Masnah mengikuti kursus atau program yang boleh menjana ekonomi keluarganya. Langkah seterusnya yang saya lakukan ialah membantu Masnah mendaftarkan diri dengan persatuan ibu tunggal.

Ingatan kepada calon: Jangan berikan jawapan negatif. Cth : kahwin dengan Masnah.

JAWAPAN TIDAK GRAMATIS


Sekiranya saya berhadapan dengan wanita seperti Masnah, antara usaha yang saya boleh lakukan untuk membantunya ialah: a. memberikan motivasi kepadanya supaya tabah menghadapi cabaran kehidupan. b. berusaha membantu Masnah mengikuti kursus atau program yang boleh menjana ekonomi keluarganya. c. membantu Masnah mendaftarkan diri dengan persatuan ibu tunggal.

1 markah sahaja

(iii) Huraikan satu persoalan yang terdapat dalam petikan di atas dan satu persoalan yang lain daripada keseluruhan cerpen.

Satu persoalan dalam petikan: Persoalan penderitaan ibu tunggal yang kematian suami -1m Contohnya, Masnah yang terpaksa mengharungi kehidupan dengan dua orang anaknya selepas suaminya Baharum meninggal dunia-1m

SATU PERSOALAN YANG TERDAPAT DALAM KESELURUHAN CERPEN.

Persoalan rasa bersalah yang menghantui jiwa -1m Cth: Kapten Mamat rasa bersalah kerana Baharum, suami Masnah telah menemui ajal di atas kapal yang diterajuinya- 1m
Persoalan simpati atas penderitaan hidup orang lain1m Cth- Isteri Kapten Mamat simpati terhadap penderitaan yang ditanggung oleh Masnah setelah kehilangan suami -1m Persolan keredaan menghadapi ketentuan Allah- 1m Cth- Masnah akhirnya reda dengan ketentuan Allah, iaitu setiap yang hidup pasti akan mati

PROSA TRADISIONAL [8 markah]

ANALISIS PROSA TRADISIONAL SPM 2011-2012


Tingkatan 4
Pelayaran yang Penuh Peristiwa Merah Silu Hikayat Indera Nata Hikayat Khoja Maimun Jun 2013

SPM

Tingkatan 5
Hikayat Langlang Buana Hikayat Siak

SPM

J2012 N2011

N2012 Dua Geliga Hikmat Hikayat Opu Daeng Menambun

SOALAN 2 PROSA KLASIK

Aspek yang ditanya: (i) Memberikan maksud rangkai kata (ii) Pemahaman teks (iii) KBKK berkaitan isu/peristiwa dalam teks

(I)

BERIKAN

MAKSUD

RANGKAI

KATA

AKU

BERCINTAKAN ANAKKU

Maksud rangkai kata aku bercintakan anakku ialah Tuan Puteri Cenderawati rindu akan Indera Nata/ sangat merindui anaknya.

(II)

APAKAH YANG BERLAKU TERHADAP TUAN PUTERI CENDERAWATI SEPANJANG KETIADAAN INDERA NATA?[3M]
Arakian maka tuan puteri pun terlihatlah kepada tuan puteri tujuh orang itu dibawa oleh anakanda itu. Maka hati bondanya pun terlalu sukacita melihat anakanda itu. Maka lalu ia memeluk mencium anaknya itu seraya katanya, Wah anakku tuan, hiduplah rasa hatiku tuan dan nyawa bonda tuan adapun selama anakku pergi itu tiadalah aku mau makan dan minum dan tidur daripada sangat aku bercintakan anakku ini!
-

Tidak mahu makan Tidak mahu minum Tidak mahu/boleh tidur Sangat merindui Indera Nata

Sepanjang ketiadaan Indera Nata, Tuan Puteri Cenderawati tidak mahu makan dan tidak mahu minum. Selain itu, Tuan Puteri Cenderawati tidak boleh tidur serta sangat merindui Indera Nata.

(III)

PADA

PENDAPAT

ANDA, SEORANG

APAKAH ANAK

TANGGUNGJAWAB

KEPADA SEORANG IBU?

Menziarahi ibu selalu Mendoakan kesejahteraan untuk ibu Beri duit belanja Bawa ibu melancong/mengerjakan umrah/haji

Pada pendapat saya, tanggungjawab seorang anak kepada seorang ibu ialah menziarahi ibu selalu walaupun sibuk dengan kerjaya masing-masing. Selain itu, seseorang anak hendaklah mendoakan kesejahteraan untuk ibunya. Anak-anak yang mempunyai kerjaya perlu memberikan duit belanja kepada ibu dan jika mampu membawa ibu mengerjakan umrah.

ANALISIS PUISI TRADISIONAL


Tingkatan 4 SPM Tingkatan 5 SPM Pantun Empat Kerat (Budi) Pantun Enam Kerat N2011 Pantun Empat Kerat (Jenaka Pantun Lapan Kerat dan Sindiran) Syair Definisi Orang Berakal Jun Syair Makna Riak 2013 Syair Siti Sianah Syair Pemberontakan Patani Gurindam 12 Fasal yang Gurindam Tonggak Keenam Dua Belas Seloka Emak Si Randang Seloka Si Luncai

Tingkatan 4 Harga Remaja Di Perpustakaan Mengintai Ruang Insaf Mahsuri Adat Sezaman Tiba Waktunya Harga Remaja

SPM

Tingkatan 5 Dirgahayu Bahasaku Kecek (V) Bangkitlah

SPM

N2012

Pasar Perasaan JUN Di Bawah Langit 2012 yang Sama Arkitek Kota Dirgahayu Bahasaku

SOALAN 2(D) SAJAK/PUISI TRADISIONAL


Aspek yang ditanya: Maksud rangkai kata/Pemahaman teks Soalan KBKK berdasarkan isu dalam sajak Unsur Komsas nilai, pengajaran, tema persoalan
Gaya bahasa & sudut pandangan tidak akan disoal dalam SPM

PUISI TRADISIONAL

SELOKA EMAK SI RANDANG

(i) Nyatakan dua tindakan tidak rasional Emak Si Randang dalam seloka di atas. [2 markah] - memasak nasi untuk orang dagang yang lalu di depan rumahnya - merobohkan rumah untuk dijadikan kayu api - mengabaikan anak sendiri - berhutang untuk berbudi

Tindakan Emak Si Randang yang tidak rasional dalam seloka ialah memasak nasi untuk orang dagang yang lalu di depan rumahnya. Selain itu, Emak Si Randang merobohkan rumahnya untuk dijadikan kayu api. Di samping itu, emak Si Randang juga mengabaikan anak sendiri sehingga menimbulkan masalah dalam keluarganya.

(ii)

Pada pendapat anda mengapakah kita perlu mengutamakan keluarga sendiri dahulu berbanding orang lain.Kemukakan tiga alasan anda. [3 markah]

keluarga merupakan orang yang paling rapat dengan kita - keluarga merupakan darah daging/keturunan kita sendiri - keluarga merupakan orang utama yang akan membantu apabila kita berada dalam kesusahan - membantu keluarga merupakan tuntutan agama/tanggungjawab sesama ahli keluarga - menjalinkan hubungan yang baik dengan orang yang berjasa kepada kita

Soalan KBKK Calon perlu fikirkan sebab yang LOJIK

(i)

Jelaskan dua pengajaran yang terdapat dalam seloka tersebut.


[4 markah]

kita hendaklah bijak dalam membuat keputusan /tindakan supaya tidak merugikan diri sendiri kita hendaklah memberikan pertolongan secara berpada-pada agar kebajikan keluarga sendiri tidak terabai kita hendaklah berjimat cermat supaya tidak mengalami kesusahan pada kemudian hari/supaya tidak dibebani hutang kita mestilah bertanggungjawab terhadap keluarga kerana keluarga ialah amanah Tuhan kepada kita

Berikan empat pengajaran

SOALAN 3:

Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa [ 30 markah]

FAHAMI ARAHAN SOALAN

Tulis satu ayat bagi setiap kata di bawah ini supaya jelas menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas.

TIPS PEMERIKSA
Calon perlu memahami maksud setiap perkataan. Kelemahan calon memahami setiap maksud perkataan akan menyebabkan calon tidak dapat membina ayat yang gramatis. Elakkan kesilapan ejaan atau tatabahasa.

Perubahan pola soalan 3(a) SPM 2012

Contoh soalan: Tulis satu ayat bagi setiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda boleh menambahkan imbuhan tetapi tidak boleh menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.

kumat-kamit (ii) remuk-redam (iii)selang-seli (iv)serba-serbi (v) simpang-siur (vi)tungkus -lumus


(i)

Contoh 1

Contoh 2

SPM JUN 2013

Tulis satu ayat bagi setiap perkataan di bawah ini supaya jelas menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas.

(i) (ii) (iii)

(iv) (v)

(vi)

adab- budi pekerti yang halus, sopan beradab-berbudi bahasa peradaban-kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa khidmat pemberian nasihat (panduan, maklumat) berkhidmat berbakti kpd nusa dan bangsa, bekerja, bertugas perkhidmatan perihal berkhidmat, kerja (usaha, kemudahan)utk kebajikan

SOALAN 3(B)
Aspek yang perlu diberi perhatian : a. Jenis-jenis ayat b. Menggabung ayat (SPM 2011) c. Memisahkan ayat/mencerakinkan ayat d. Cakap ajuk cakap pindah/cakap pindah cakap ajuk e. Ayat susunan biasa/ayat songsang (SPM 2012) f. Ayat pasif kepada aktif (Jun 2013) g. Ayat aktif kepada ayat pasif

(b) Tulis semula perbualan di bawah dalam bentuk cakap pindah dengan mengekalkan maksud asalnya.

Kata ibu kepada anaknya, Sarina, Tolong ambilkan ibu segelas air kerana ibu sangat dahaga.
(i)

Ibu menyuruh anaknya Sarina mengambilkannya segelas air kerana dia berasa sangat dahaga.

Pengerusi majlis berkata, Para hadirin sekalian,silalah masuk ke dewan sekarang kerana upacara majlis akan dimulakan sebentar lagi.
(ii)

Pengerusi majlis mempersilakan para hadirin masuk ke dewan pada masa itu juga kerana upacara majlis akan bermula sebentar lagi

(iii) Cikgu Jamilah berkata, Semua peserta rombongan dikehendaki berada di sekolah selewat-lewatnya pada pukul 7.50 pagi esok kerana bas rombongan akan bertolak pada pukul 8.00 tepat.

Cikgu Jamilah menyatakan bahawa semua peserta rombongan dikehendaki berada di sekolah selewat-lewatnya pada pukul 7.50 pagi keesokan harinya kerana bas rombongan akan bertolak pada pukul 8.00 tepat.

ii. Hajjah Rogayah telah menghadiahkan


anak tunggalnya sebuah rumah sempena ulang tahun kelahiran anaknya itu.

Hajjah Hajah menghadiahkan - menghadiahi

iii.

Gejala hedonisme telah mempengaruhi remaja kita dengan pelbagai pembuatan yang bersifat anti-sosial.

anti-sosial antisosial pembuatan -perbuatan

SOALAN 3(D) KENAL PASTI KESALAHAN KATA DAN TATABAHASA

(i) Semua rakyat mesti saling bantusewaktu menghadapi kemiskinan tidak menentu

membantu ekonomi yang

kemiskinan kegawatan saling bantu-membantu saling membantu

ii.

Murid diminta untuk menyanyikan lagu patriotik bagi penghormatan kepada negara

patriotik rasmi bagi sebagai

iii.

Pengetua Sekolah-Pengetua Sekolah akan diberikan kenaikan darjat sempena sambutan Hari Guru Malaysia pada tahun ini.

Pengetua Sekolah- Pengetua Sekolah Pengetua- pengetua Sekolah Darjat - pangkat

3(E) PERIBAHASA (6 MARKAH)

Peringatan 1. Peribahasa mesti lengkap dan tidak ditokok tambah. 2. Kesalahan ejaan atau bahasa ditolak markah daripada keseluruhan.

60

JENIS SOALAN PERIBAHASA SPM


1. 2. 3.

4.
5. 6.

Nyatakan peribahasa yang sesuai dengan ayat Kemukakan tiga peribahasa berdasarkan situasi Berikan maksud peribahasa dalam petikan Tulis satu ayat bagi setiap peribahasa Isi tempat kosong dengan peribahasa yang sesuai. Nyatakan peribahasa yang sama maksud dengan peribahasa yang diberi.

Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti dan kemudian nyatakan peribahasa yang sesuai dengan ayat-ayat tersebut.

(iii) Ibu bapa mesti mendidik anak-anak tentang berbudi bahasa sejak kecil bak pepatah

amalan kata

melentur buluh biarlah dari rebungnya

Soalan bonus peribahasa

Tindakan mereka menderma kepada orang kaya itu sia-sia kerana beliau mempunyai kemampuan untuk membiayai rawatan anaknya di luar negara.
(i)

Bagai mencurah garam ke laut

Jika kita mengusahakan kerja itu sedikit demi sedikit, lambat-laun kerja itu akan habis juga akhirnya.
Sehari selembar benang, lamalama menjadi kain

NOVEL
[15 MARKAH]
MELUNAS RINDU & KABUS DI PERBUKITAN

ANALISIS NOVEL SPM 2013


ASPEK KAJIAN SASTERA
Latar masa

CATATAN
Nov 2012

Latar masyarakat
Nilai tanggunjawab Nilai kasih sayang Tema Peristiwa menarik Pengajaran Watak utama / Pertentangan watak utama dalam dua novel Teknik plot (imbas kembali, monolong ) Peleraian cerita Jun 2012 Jun 2012 Nov. 2011/ Jun 2013

Kesesuaian judul dengan kandungan


Nilai kemanusiaan umum Persoalan ketabahan watak utama Nilai kerjasama Nilai keberanian Watak sampingan perwatakan Nov 2012 Nov. 2011

Watak utama cabaran


Nilai ketabahan

Latar tempat ( 2 latar tempat)

Jun 2013

AKIBAT MALAS MEMBACA NOVEL

Punca : Calon tidak membaca novel. Cara mengatasi : Baca novel, bincang dengan kawan, jawab soalan latih tubi.

Jangan salahkan orang lain..

Tidak memahami kehendak soalan.

SOALAN 4A
(a)

Pembaca akan memperoleh pelbagai mesej dan pengajaran daripada novel yang dibaca. Berdasarkan novel yang telah anda kaji, jelaskan pengajaran yang boleh anda jadikan pedoman dalam kehidupan. [7 markah]

Contoh jawapan cemerlang

SOALAN 4B

Berdasarkan dua buah novel yang telah anda kaji, huraikan persamaan latar masyarakat yang terdapat dalam kedua-dua novel tersebut. [8 markah]

Contoh jawapan cemerlang

SOALAN 4(A)
Dalam sesebuah novel, terdapat peristiwa-peristiwa yang menarik perhatian pembaca. Berdasarkan sebuah novel yang anda kaji, pilih dua peristiwa yang menarik dan nyatakan sebab peristiwa itu berjaya menarik perhatian anda. [7 markah]

MELUNAS RINDU KARYA HARTINI HAMZAH


Peristiwa: Peristiwa Fuad mendapat tahu bahawa ibu Farhana ialah ibu kandungnya -1m Peristiwa ini menarik kerana menyebabkan Fuad secara tidak sengaja menemui ibu kandungnya setelah puas mencari di merata-rata tempat-1m

Peristiwa Fuad menguruskan dan menanggung perbelanjaan perkahwinan Borhan dengan Maznah/ Fuad membawa dan membayar kos perubatan anak Borhan -1m Sebab menarik : Peristiwa ini menunjukkan kesungguhan Fuad untuk membantu orang yang dalam kesusahan dan tindakannya ini meredakan kemarahan orang kampung terhadapnya-1m

KABUS DI PERBUKITAN KARYA MOHAMAD KHOLID HAMZAH


Peristiwa Mejar (B) Kamarudin bersama Buyung mencari anaknya Faridah yang hilang bersama Iqbal di kawasan Bukit Kutu.-1m

Sebab menarik :
Peristiwa ini menarik kerana menunjukkan sikap gigih dan tidak berputus asa mencari anak yang hilang-1m

Peristiwa pertemuan semula Faridah dengan Azrul ketika membincangkan majlis perkahwinan anak mereka-1m
Sebab menarik:

Peristiwa ini menarik kerana Azrul dan Faridah dapat mengimbas kisah lalu mereka selepas 25 tahun berpisah-1m

b. Berdasarkan dua buah novel yang anda kaji, huraikan konflik yang terdapat dalam kedua-dua buah novel tersebut.
8 markah

Perincian pemarkahan: 1.Nyatakan konflik -1 markah 2.Contoh konflik 2 markah Isi 6 markah Bahasa 2 markah Jumlah : 8 markah

Melunas Rindu karya Hartini Hamzah

Konflik percintaan kesampaian. (1m)

yang

tidak adiknya Namun, apabila Farhana

Contohnya, Fuad mencintai sendiri iaitu Sofia dan Farhana. cintanya terpaksa dikorbankan mengetahui bahawa Sofia dan adalah adiknya (2m)

KABUS DI PERBUKITAN KARYA MOHAMAD KHOLID HAMZAH

Konflik keluarga yang porak peranda (1m) Contohnya, Mejar (B) Kamarudin curang kepada isterinya, Salmah dan berkahwin dengan Hamidah menyebabkan keluarga Mejar (B) Kamarudin berpecah belah. (2m)

SOALAN 4 (B)

Berdasarkan dua buah novel yang anda kaji, huraikan satu latar masyarakat yang dipaparkan dalam novel tersebut. [ 8 markah]

LATAR MASYARAKAT DALAM NOVEL MELUNAS RINDU

Masyarakat yang terdiri daripada orang Melayu. Dalam novel Melunas Rindu terdapat masyarakat Melayu seperti Fuad, Pak Ismail, Mak Salmah, Awang Sojar dan Borhan.

Masyarakat yang terdiri daripada pelbagai bangsa.

Dalam novel Melunas Rindu terdapat masyarakat yang pelbagai bangsa. Contohnya, Farhana, Mariana berbangsa Melayu manakala Robert Lim, Peter Lim, Swee Lan, Chin pula berbangsa Cina.

(a) Berdasarkan

sebuah novel yang telah anda kaji, jelaskan dua peristiwa yang menggambarkan nilai bertanggungjawab. [ 7 markah]

Melunas Rindu. Peristiwa Fuad tidak pernah ponteng kelas dan sanggup pulang lewat untuk membimbing anak-anak muridnya di Sekolah Menengah Seri Setia yang lemah dalam mata pelajaran bahasa Inggeris. Dia juga berusaha mencari kaedah pengajaran yang sesuai kepada muridmuridnya. Peristiwa ini menggambarkan Fuad sangat bertanggungjawab terhadap tugasnya sebagai pendidik.

Kabus di Perbukitan Peristiwa Faridah tetap tinggal bersama ibunya walaupun selepas berkahwin dengan Ghazali. Faridah tidak m mengikut Ghazali berpindah ke Kelang kerana tidak sanggup meninggalkan ibunya yang sudah tua dan uzur seorang diri. Peristiwa ini menggambarkan nilai bertanggungjawab menjaga ibu yang sudah tua.

Novel Melunas Rindu Contoh Peristiwa (1 markah) Peristiwa yang menimbulkan saspens dalam Melunas Rindu adalah semasa Fuad melihat nama ibu Farhana. Huraian : (2 markah) Pembaca tertanya-tanya sama ada ibu Farhana ialah ibu kandung Fuad atau sebaliknya.

Novel Kabus di Perbukitan Contoh Peristiwa (1 markah) Peristiwa yang menimbulkan saspens adalah semasa Faridah bertemu dengan Tuan Cecil Renkingndi bawah sedarnya sewaktu koma. Huraian: (2 markah) Pembaca tertanya-tanya sama ada Faridah dapat kembali ke dunia nyata dan sedar daripada koma atau tidak.

PERSOALAN DALAM NOVEL


(b

) Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, huraikan satu pengajaran yang terdapat dalam novel yang telah anda kaji. (8 markah)

Kita perlulah mempunyai jati diri yang teguh. (P1) Contohnya, walaupun Faridah sudah 25 tahun tinggal di New Zealand, dia tetap mengingati dan menghargai tanah airnya, Malaysia.(H2)

Kita haruslah mengamalkan sikap berkasih sayang antara sesama manusia. Buktinya, Fuad sangat menyayangi ahli keluarganya walaupun Fuad sudah memeluk agama Islam.