CERAMAH

Definisi ceramah
• Menurut Kamus Dewan edisi ke4, ceramah ditakrifkan sebagai ucapan membicarakan sesuatu perkara.

• Pengemukaan fikiran @ idea – idea melalui perucapan & disampaikan secara 2 hala.

Sumber Internet
vCeramah merupakan pengucapan tentang bidang tertentu disampaikan oleh orang yang mempunyai kepakaran dalam bidang masing - masing. vBerupa penerangan & penjelasan tentang perkara yang menjadi perbincangan umum, iaitu topik disampaikan penceramah

Tujuan ceramah
• Tujuan memujuk

ØMerupakan proses seseorang perucap mempengaruhi @ mengubah sikap, kepercayaan, pemikiran, @ tindakan audien sasaran.

Format ceramah

Pendahuluan
• Kata – kata aluan, penghargaan kepada tetamu majlis dan hadirin • Menjelaskan topik @ objektif yang ingin disampaikan secara umum. • Menyatakan susunan isi penyampaian yang akan dibuat. • Menyatakan susunan isi

Isi
qSebutkan penanda pada idea @ hujah dengan menggunakan alat penyambung ayat. qSampaikan idea @ hujah satu persatu mengikut keutamaan. qSokong idea @ hujah dengan bukti, fakta, dan contoh –

Penutup
ØKesimpulan @ rumusan tentang ceramah. ØTutup ceramah dengan salam @ ucap selamat serta ucapan terima kasih.

Gaya Bahasa
• Bahasa adalah alat yang digunakan bagi menyampaikan maklumat, bertukar pandangan, dan berkomunikasi. • Penguasaan sesuatu bahasa dan kemahiran dalam menggunakan bahasa menjadi faktor penting. • Penceramah yang mempunyai tahap bahasa yang baik sudah

Gaya Bahasa yang Sesuai
Menggunakan istilah yang jelas dan mudah difahami

ari menggunakan perkataan yang boleh menimbulkan takbur dalam

erkataan yang membawa erti paksaan , hinaan , ancaman @ menunjukk

Menggunakan bahasa percakapan yang biasa @ bersahaja .

hati hadirin . Dalam beberapa keadaan , ( bergantung kepada situ

Emosi dalam bahasa
Bahasa mempunyai emosi tersendiri & hadirin sahaja yang merasainya apabila mendengar bahasa yang diucapkan oleh penceramah berjaya membuai perasaan @ semangat hadirin @ pendengar. Struktur ayat yang betul dan perkataan yang sesuai boleh menarik perhatian hadirin serta

Pilihan perkataan yang sesuai dan tepat mampu membuaikan perasaan @ emosi hadirin serta meninggalkan kesan yang mendalam. Bergantung kepada jenis ceramah yang dipilih, penceramah harus peka dan faham bagaimana cara terbaik untuk menggunakan elemen emosi dalam bahasa ucapannya.

Penampilan Diri

Kelakuan Tangan ( Gestures)
• Kelakuan tangan seseorang penceramah boleh membawa makna tertentu semasa berceramah. • Kelakuan tangan melibatkan:
vPenggunaan jari- jari, lengan & kedua – dua tangan. vGoyangan badan. vGelengan kepala.

1.Menyokong perkataan @ ucapan. Misalnya,  ( menunjukkan 3 jari bagi menyatakan 3  perkara penting @ menunjukkan tapak  tangan mengarah kepada penonton supaya  bersabar). 2. Mengukuhkan hujah. Misalnya,

Kelakuan tangan membantu…

Kelakuan tangan membantu...
3. Membakar semangat hadirin. Misalnya,  ( menuding jari kepada hadirin untuk  menunjukkan bahawa hadirin  bertanggungjawab tentang sesuatu perkara.)


4. Menyatakan tidak bersetuju tentang sesuatu perkara. Misalnya,

Kelakuan badan yang semula jadi ( postures)
Cara penceramah ketika di hadapan akan menunjukkan kesediaan, kesungguhan dan keyakinan diri. 1.Berdiri tegak dengan gaya bebas menunjukkan keyakinan diri. 2.Duduk dengan sopan ketika berhadapan dengan hadirin terutama apabila duduk di set sofa. 3.Membongkokkan badan sedikit ke arah penonton untuk

Air muka ( facial expressions)
1.Penceramah yang berwibawa sering menunjukkan air muka yang pelbagai bagi menarik dan meyakinkan hadirin. 2. 3.Air muka harus selari dengan perasaan & ucapan yang disampaikan untuk mengukuhkan maksud ucapan. 4.

Contoh air muka

Muka senyum @ gembira

Muka benci

Muka gelisah @ takut

Muka marah

Muka terkejut

Air muka ( facial expressions)
• Pastikan misai dan rambut kemas dan jerawat dirawat agar tidak menimbulkan ‘gangguan’ di mata hadirin. • • Rambut panjang harus disikat dengan kemas agar tidak terhayun2 hingga mengganggu ucapan.

Temuan mata ( eye contact )
• Temuan mata menggambarkan keyakinan diri, peka, ikhlas, minat dan komitmen. • Kekurangan temuan mata menggambarkan helah, tidak ikhlas, tidak minat & tidak komited. • Teknik temuan mata ketika ceramah :
ØMelihat hadirin dengan cara huruf ‘Z’. ØMelihat dahi @ kepala hadirin.

• Ruang pergerakan yang luas antara penceramah & penonton menyebabkan penonton x dapat melihat wajah penceramah dengan jelas. • Oleh itu, penggunaan kamera & mikrofon akan membantu agar penceramah boleh dilihat oleh hadirin yang jauh di layar putih. • Bagi ruang yang terhad,

Penggunaan Ruang ( Proximity )

• Penceramah perlu tahu tempat berhenti yang betul, penekanan suara yang betul pada perkataan tertentu dengan nada yang sesuai. • Ucapan dengan nada monotoni ( satu nada ) akan membosankan dan menjadikan hadirin mengantuk. • Nada bahasa yang terjerit2 akan membuatkan penonton rasa

Suara yang jelas ( Clarity )

Suara yang jelas ( clarity)
• Nada perlulah mengikut keperluan maksud ucapan agar membuai perasaan audiens. • • Pastikan suara cukup jelas untuk didengar oleh semua hadirin yang hadir. • * Penceramah yang berjaya boleh menyesuaikan kadar ketinggian suara dengan suasana tempat

Kelancaran ( fluency )
1.Kelancaran penceramah akan menghidupkan suasana ceramah @ menghambarkan suasana. 2.Jangan terlalu laju @ lembab dan terketar2 ketika berucap. 3.Perkataan yang diucapkan harus disebut satu per satu dengan jelas. 4.Elakkan penggunaan dialek @ bahasa ibunda kedua. 5.Sekiranya digunakan, haruslah tepat dengan maksud ucapan.

Pakaian ( attire )
1)Pakaian yang sesuai akan menambahkan daya tarikan & penampilan diri. ( imej ) 2)Menambahkan keyakinan hadirin kepada penceramah. 3)Membuat hadirin berasa selesa. 4)Pakaian termasuklah baju, warna baju, kasut.

Aspek pemilihan pakaian:
• Tujuan ceramah. ( formal @ tidak formal) • Topik ucapan. • Latar belakang hadirin ( profesion, pekerja kolar biru, orang kampung ). • Budaya setempat ( etnik, agama, status dlm masyarakat). • Tempat ceramah. ( dewan besar, bilik kecil, masjid, padang.

Barang kemas ( cosmetics )
• Penggunaan harus berpadapada, tidak menunjuk- nunjuk & tidak mengganggu tumpuan hadirin. • Penceramah wanita pula boleh bersolek dengan sederhana. • Elakkan penggunaan gincu @ baju yang berwarna terang & minyak wangi yang keterlaluan.

Kesimpulan
P e n a m p ila n d iri a k a n m e m p e n g a ru h i p e rse p i d a n sik a p h a d irin te rh a d a p p e n ce ra m a h . Ju ste ru , p e n ce ra m a h h a ru s b e ru sa h a m e n in g k a tk a n k e w ib a w a a n n y a d e n g a n m e n g u a sa i a sp e k 2 b e rk a ita n d a la m p e n y a m p a ia n ce ra m a h .

Sekian, terima kasih..
Se …. see … laa … matt pagiiiii ke …. ke .. ke … pada ….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful