RUKUN NIKAH

DIF 3013

RUKUN NIKAH ADA 5: 1. SIGHAH 2. SUAMI 3. ISTERI 4. WALI 5. 2 SAKSI

DIF 3013

PERTAMA: SIGHAH
1. Hendaklah menggunakan lafaz nikah atau kahwin. 2. Menyebut secara terang lafaz kahwin atau nikah dalam akad 3. Bersambung antara ijab dan kabul 4. Berkekalan kelayakan sehingga selesai akad 5. Hendaklah digantung sighah pasti kedua dan pihak tidak

6. Hendaklah sighah mutlak tak dibatas dg waktu

DIF 3013

KEDUA: SUAMI 1. Bukan mahram kepada calon isterinya 2. Bakal suami hendaklah tertentu 3. Bakal suami tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah

DIF 3013

KETIGA: ISTERI
1. Perempuan itu tiada halangan untuk dikahwini dan bukan mahram kepada bakal suami 2. Bakal isteri hendaklah tertentu 3. Bakal isteri tidak berada dalam ihram haji atau umrah

DIF 3013

KEEMPAT: WALI
 Wali ialah orang yang bertanggungjawab untuk menyelia dan menguruskan sesiapa yang berada di bawah tanggungjawabnya.  Kewujudan wali dalam akad adalah wajib bagi perempuan, samada kecil atau telah baligh, masih gadis atau telah menjadi janda.  Tidak sah perempuan mengahwinkan dirinya sendiri atau mengahwinkan wanita lain.
DIF 3013

SENARAI WALI MENGIKUT URUTAN:
 AYAH  DATUK Sebelah ayah  ADIK BERADIK LELAKI Sekandung  ADIK BERADIK LELAKI Seayah  ANAK LELAKI kepada adik beradik lelaki sekandung  ANAK LELAKI kepada adik beradik lelaki seayah  BAPA SAUDARA sekandung  BAPA SAUDARA Seayah  ANAK LELAKI kepada bapa saudara sekandung  ANAK LELAKI kepada bapa saudara seayah  QADHI
DIF 3013

SYARAT WALI :
1. ISLAM 2. ADIL, tidak fasik  Jumhur tidak mensyaratkan ADIL 1. BALIGH 2. BERAKAL 3. TIDAK CACAT PENGLIHATAN 4. TIDAK LEMAH ‘IQ’ 5. TIDAK IHRAM
DIF 3013

PEMBAHAGIAN WALI :
1. WALI MUJBIR:  Wali Mujbir dimiliki oleh Ayah dan Datuk sebelah ayah dalam perkahwinan perempuan dara.  Pemaksaan dalam perkahwinan anak dara sah jika memenuhi 3 syarat:
1. Tiada wujud permusuhan yang nyata antara wali dan anak perempuan tersebut 2. Bakal suami adalah sekufu dan setaraf 3. Bakal suami mampu menyegerakan mas kahwin  Lebih afdhal mendapatkan persetujuan pihak perempuan

DIF 3013

‫ل تنكح اليم حتى تستأمر ، ول تنكح البكر‬

PEMBAHAGIAN WALI :
2. WALI IKHTIAR:  Wali Ikhtiar dimiliki oleh SEMUA WALI selain ayah dan datuk dalam perkahwinan perempuan JANDA.  Perempuan JANDA tidak sah dikahwinkan tanpa KEIZINANNYA, walaupun ayahnya.

‫اليم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن‬ ‫في نفسها، وإذنها صماتها‬

DIF 3013

W ً ali Enggan Nikahkan Anak Daranya:  Jika seorang perempuan akil baligh minta dikahwinkan dengan lelaki SEKUFU, maka WAJIB ke atas walinya untuk mengahwinkannya. Apabila ENGGAN, maka perempuan tersebut dikahwinkan oleh QADHI. ‫فإن تشاجروا فالسلطان ولي من ل ولي له‬  Jika sekiranya anak perempuan itu memilih seorang lelaki yang sekufu’ dan ayahnya juga mempunyai pilihan lelaki DIF 3013 yang sekufu’, PILIHAN AYAH yang diambil kira kerana pandangannya lebih sempurna.

Perpindahan wali: WALI BERIKUTNYA kafir, fasik, belum baligh, tidak berakal, cacat penglihatan, lemah ‘IQ’ QAHDI Berihram, enggan, dipenjara, musafir jauh

DIF 3013

HAK DAN KEWAJIBAN AKAD YANG SAH:
1. Dihalalkan pergaulan dan diantara pasangan suami isteri

percampuran

2. Isteri wajib mengikuti dan mentaati suami 3. Suami wajib memberikan mas kahwin kepada isteri 4. Suami wajib memberikan nafkah kepada isteri 5. Suami wajib memberikan giliran bagi isteriisterinya 6. Nasab anak-anak daripada perkahwinan tersebut ditetapkan kepada ayahnya 7. Saling mewarisi harta antara suami isteri.
DIF 3013

Sunnat-sunat akad nikah:
1. Berkhutbah sebelum akad 2. Mendoakan kedua suami isteri ‫بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير‬ 1. Menjemput orang-orang saleh dan bertakwa untuk menghadirinya 2. Melakukan akad nikah di masjid 3. Mengiklankan dan menzahiarkan kegembiraan dengan memukul gendang 4. Melakukan akad pada hari jumaat 5. Membaca dua ketika bersetubuh dg isteri ‫بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا‬ 1. Mengadakan majlis walimah
DIF 3013

HADIR KE WALIMAH: Hukum menghadiri jemputan kenduri kahwin adalah fardhu ain, sedangkan makan hidangannya adalah sunnat: Syarat menghadiri walimah :
1. Kenduri tersebut tidak dikhaskan untuk golongan kaya sahaja 2. Mestilah penjemput dan yang dijemput Muslim 3. Dijemput pada hari pertama 4. Tujuan jemputan untuk silaturrahmi 5. Penjemput bukan orang yang zalim atau harta haram 6. Tidak berlaku maksiat dan kemungkaran
DIF 3013

MAS KAHWIN :
 Mas kahwin adalah harta yang wajib diberikan oleh suami kepada isterinya dengan sebab akad nikah.  Hukum mas kahwin adalah wajib walaupun telah dipersetujui tidak adanya mas kahwin. Pemilik mas kahwin adalah isteri.  Kadar mas kahwin tidak mempunyai had minimum atau maksimum Boleh menyegerakan atau menangguhkan mas kahwin
DIF 3013

Status Kepemilikan isteri ke atas Mas kahwin:
 Isteri mendapat semua mas kahwin: 1. Suami telah berlaku persetubuhan. 2. Jika salah seorang daripada pasangan meninggal dunia selepas berlakunya persetubuhan atau sebelumnya.  Isteri mendapat separuh mas kahwin:  Perceraian berlaku selepas perkahwinan yang sah, mas kahwin disebut dalam akad dan belum berlaku persetubuhan.  Mas kahwin gugur semuanya jika perceraian berlaku sebelum persetubuhan dan disebabkan DIF 3013 oleh isteri.

MAS KAHWIN MITHIL:
 Mas kahwin mithil adalah harta yang dituntut dalam perkahwinan yang biasanya berdasarkan kepada kedudukan atau taraf isteri.  Nilainya berdasarkan kepada keturunan kaum kerabat dari isteri dari sebelah ayahnya. Jika tiada dinilai daripada kaum kerabat ibunya. Sifat-sifat yang menentukan kadar mas kahwin mithil diantaranya: umur, kecerdikan, kecantikan, kekayaan, marwah, agama, taqwa, pendidikan dan anak dara atau janda.
DIF 3013

Sebab-sebab yang mewajibkan mas kahwin nikah rosak dan tidak sah. 1. Akad mithil 2. Berlaku perselisihan mas kahwin berkaitan kadar

3. Mas kahwinnya tidak sah:
• Mahar bukan harta yang diperakui oleh syara’ • Mahar bukan hak milik suami secara sah • Satu mahar untuk dua isteri • Akad tanpa mas kahwin • wali tetapkan mahar yang merugikan bagi perkahwinan kanak-kanak yang DIF 3013 belum baligh

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful