You are on page 1of 16

DEMOKRATIN OCH

DESS HISTORIA
• Vad betyder ordet demokrati?
• Folkstyre ( fr. grek. demos =folk,
kratein = styra)

• Vad lägger ni i det ordet?

• Demokrati handlar om hur vi
ska ordna vårt samhälle på det
sätt som de flesta av oss
önskar!
Men vad gör vi om
de flesta vill :
• Ha dödsstraff?

• Att kvinnor ska vara underordnad
mannen?

• Att barn ska få agas?

• Att det bara ska få finnas en
religion? Eller ingen religion alls?
Alltså räcker det inte
med
majoritetsprincipen!
• Grunden för demokratin är dess människosyn:

Alla mänskor har ett
lika och okränkbart
värde oavsett bakgrund
och begåvning och har
därför samma
rättigheter och
skyldigheter
DEMOKRATINS
NYCKELORD:

• Jämlikhet

• Rättvisa

• Solidaritet

• Frihet

• Säkerhet
Vilka är de
demokratiska
rättigheterna?
• Tryckfrihet.

• Yttrandefrihet. I andra medier än i tryckt
text (radio, tv, film, IT m.m.)
  
• Allmän rösträtt
 
• Fria återkommande val mellan olika
partier
 
• Mötesfrihet. Man har rätt att hålla möten
med olika slags politiska och religiösa
inriktningar.
 
• Religionsfrihet. Man har rätt att tillhöra
vilken religion man vill eller at inte tillhöra
någon alls.
 
• Rättsäkerhet och likhet inför lagen. Alla ska
dömas rättvist och lika enligt den skrivna
lagen
Finns det
begränsningar i några
av dessa rättigheter?
Rättigheter Begränsningar
• Yttrandefrihet • Ej förtala eller
  nedsätta ngn
• Tryckfrihet.  
  • Ej hets mot
• Allmän rösträtt folkgrupp
   
• Fria
återkommande val • Ej röja
mellan olika partier hemligheter som
  rör Rikets
• Mötesfrihet säkerhet
   
• Religionsfrihet • Ej producera,
  inneha eller sälja
• Rättsäkerhet barnpornografi
(Nytt!)
Vad krävs för att
demokratin ska
fungera?
• Att det finns väl fungerande fria
massmedia.

• God utbildningsnivå

• Att Du informerar Dig om hur
samhället fungerar.
 
• Att Du respekterar lagarna,
 
• Att Du visar respekt för andra
 
• Att Du röstar.
 
Demokratins historia:

• 500 f Kr: Alla fria atenska
män fick rösträtt

• 45 e Kr. Paulus skriver i
Bibeln : ”Här är inte jude eller grek,
slav eller fri, man och kvinna. Alla är
vi ett i Kristus”

• 1300 –t. e kr renässansen.
Människan måste åter i
centrum
1776 Den amerikanska
oavhängighetsförklaringen
från England skriver de amerikanska
kolonierna att ”alla människor är skapade
lika; av sin skapare har de utrustats med
vissa oförytterliga rättigheter; bland dessa
märks liv, frihet och strävan efter lycka”.

1789 Den franska
deklarationen om de
mänskliga och medborgerliga
rättigheter
Slutet av 1800-t i
Sverige
♦Frikyrkorörelsen
♦ Frikyrkorörelsen

♦Nykterhetsrörelsen
♦ Nykterhetsrörelsen

♦Arbetarrörelsen
♦ Arbetarrörelsen

Tränade människor i jämlikhet, socialt
ansvarstagande och sammanträdeskonst
När fick de allmän
rösträtt?
Land Årtal
Finland 1906
Norge 1913
Danmark 1915
Sverige 1921
Frankrike 1944

USA 1920 (hela)

Schweiz 1971
Val i USA
• I USA får man inte rösta i valen om man inte har
fast adress. 

• Varje person måste registrera sig sex veckor föra
varje val, kan man inte bevisa att man har fast
adress får man inte röstkort. Alla fattiga utan eget
boende nekas att rösta 

• När man skall registrera sig inför primärvalen
måste man uppge vilket parti man skall rösta på.
Dessa röstlängder är allmänna och kan ses av alla
som vill se dem.
• Valen sker alltid på vardagar, vilket innebär att
många måste lämna jobbet utan betalning och
ofta är det lång väg till vallokalerna. Detta
avskräcker många med sämre ekonomi.V
alhemligheten existerar alltså icke i USA! 
-
Varför är det viktigt att
Du röstar?

• Du kan förhindra att det parti
som Du tycker sämst om
regerar landet!

• Att rösta påverkar Din egen
framtid!
Indirekt /
Representativ
demokrati
• Fördelar • Nackdelar
Direkt demokrati/
Folkomröstningar
• Fördelar • Nackdelar
Folkomröstningar i
Sverige
År Fråga Röstresulta Riksdagsbesl
t ut

1922 RusdrycksförbudNej Nej

1955 Högertrafik Nej Ja

1957 Tjänstepension Ja Ja

1980 Kärnkraft Avvecklas Senast 2012
på sikt Omprövning
har sedan
gjorts
1994 Medlemskap i Ja Ja
EU

2003 Medlemskap i Nej Nej
EMU