You are on page 1of 13

PERKEMBANGAN

INTELEKTUAL REMAJA

TAJUK TUTORIAL KE-4
CHE NOR HASANAH CHE KAMARUDIN
HAZNIDAWATI ALIAS
NURUL HILMIAH AHMAD
NURLIYANA ROSLEE
SITI NOOR HAFIZAH MOHD SHARIF
ZAINI YUSOF
FAKTOR MEMPENGARUHI
KECERDASAN

• ZAT MAKANAN
• VITAMIN TAMBAHAN
• RANGSANGAN
PERSEKITARAN
• SAIZ KELUARGA
• BAHAN BERACUN
TEORI TRIARCHIC
KECERDASAN STERNBERG

• KECERDASAN KOMPONEN
• KECERDASAN PENGALAMAN
• KECERDASAN KONTEKS
TEORI KECERDASAN
PELBAGAI GARDNER

• VERBAL
• LOGIKAL MATEMATIK
• KINESTETIK BADAN
• SPATIAL
TEORI KECERDASAN
PELBAGAI GARDNER

• INTERPERSONAL
• INTRAPERSONAL
• NATURAL
• MUZIKAL
KOMPONEN KOGNISI
• BAHASA
SEMANTIK
FONEM
MORFEM
• KONSEP
• IMEJ MENTAL
PENYELESAIAN MASALAH
• PEMIKIRAN KRITIKAL
BERFIKIR SECARA
BERHATI-HATI
KETERBUKAAN FIKIRAN
PENYELESAIAN MASALAH
• TAAKULAN
INDUKTIF
DEDUKTIF
• PEMBUAT KEPUTUSAN
CIRI-CIRI REMAJA
INTELEKTUAL

• RASIONAL
• SUBJEKTIF
• INGIN TAHU
CIRI-CIRI REMAJA
INTELEKTUAL

• SERBA BOLEH
• PERANCANGAN
• INGIN YANG TERBAIK
• KONSEPTUAL
KESIMPULAN

• WALAUPUN TERDAPAT BEBERAPA
FAKTOR KECERDASAN, CIRI-CIRI DAN
JENIS-JENIS KEPINTARAN DAN
INTELEKTUAL , INDIVIDU BERHAK
MENENTUKAN PILIHAN DIRINYA
SENDIRI.
SEKIAN