You are on page 1of 12

TUTORIAL

1.
2.

PISMP JAN 2011 BC 02

NETWORKS

SEMINARS

PUBLICATIONS

1. SEMINARS

a.

a.

c.
I.
II.

III.

IV.

(SEMINAR)+ARTIKEL
-
-

-
-

AJK SEMINAR
1
2 3
4 5
6 AJK JEMPUTAN
7 AJK SAMBUTAN
8 AJK MAJLIS DAN ATUR CARA
9 AJK BUKU PROGRAM
10 AJK KERTAS KERJA DAN PROSIDING
11 AJK PERALATAN DAN PERSIAPAN DEWAN
12 AJK PUBLISITI
13 AJK JAMUAN
14 AJK PENDAFTARAN DAN KEHADIRAN PESERTA
15 AJK SIARAYA
16 AJK PENGACARA MAJLIS
17 AJK SIJIL DAN CENDERAMATA
18 AJK PELAPORAN


1
2
3 ////

4 ///
5 /

6 //
7

2. PUBLICATIONS
a.

b. /(panel )

c.
d.

e.

3.

NETWORKS

a.

b.