Disediakan oleh Mohd Faidz Hj Ibrahim ( Moderator Blog Insan Istimewa Permata Hati ) Sumber diperolehi daripada MS Powerpoint

slide: Profesor Madya Dr. Sharifah Zainiyah Bt. Syed Yahya (i)Jabatan Kesihatan Komuniti, Fakulti Perubatan & Sains Kesihatan, Universiti Putra Malaysia (ii)Mantan Presiden Persatuan Sindrom Down Malaysia

Keperluan Khas dan Pendidikan Anak-Anak dengan Sindrom Down
Profesor Madya Dr. Sharifah Zainiyah Bt. Syed Yahya (i) Jabatan Kesihatan Komuniti, Fakulti Perubatan & Sains Kesihatan, Universiti Putra Malaysia

Tajuk Penyampaian
• Pengenalan • Kategori OKU • Keperluan Pendidikan bagi Anak-Anak Sindrom Down • Memahami Anak-Anak Sindrom Down

Sambungan
• Cara Penambahbaikan Pengajaran & Pembelajaran Untuk Kanak-Kanak Dengan SD • Keperluan Khas Murid dengan SD

Sambungan
• Keperluan Khas Keluarga • Keperluan khas Prasarana Sekolah • Keperluan Khas Guru

Sambungan
• Keperluan Khas Kurikulum/Bahan Pengajaran/Teknik Pengajaran • Keperluan Khas Pentaksiran • Inspirasi Peluang pada Masa Hadapan

Pengenalan
• Mengikut Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO), 5% - 10% dari penduduk sesebuah Negara terdiri dari Orang Kurang Upaya (OKU) • Malaysia mempunyai lebih kurang 1.3 juta – 2.6 juta OKU

Pengenalan-sambungan
• Pada masa dahulu tidak banyak pendedahan mengenai OKU & juga sindrom Down • Pendapat bahawa tidak banyak dapat dilakukan apabila seseorang anak dilahirkan kurang upaya • Ibu-bapa mempunyai perasaan negatif – malu, sedih, rendah diri, lalu menyorok anak mereka dari pengetahuan umum

Sambungan
• Ramai dari anak-anak kurang upaya ini diserahkan kepada Institusi JKM untuk penjagaan selanjutnya • Jika tidak, anak-anak ini akan dihantar ke Pusat Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) dan tidak ke sekolah

Sambungan
• Hanya pada tahun 1990an banyak perubahan berlaku • Pada tahun 1995, Program Khas Bermasalah Pembelajaran diperkenalkan di sekolah - sekolah Aliran Perdana • Pada mulanya suasana kurang memuaskan – semua murid pelbagai kategori bermasalah pembelajaran ditempatkan bersama

Kategori OKU mengikut JKMM
• Kurang Upaya Penglihatan • Kurang Upaya Pendengaran • Kurang Upaya Fizikal • Masalah Pembelajaran • Cerebral Palsy • Lain-Lain

Masalah Pembelajaran
• Sindrom Down • Autisma • Attention Deficit Hyperactive Disorder • Lembam (Slow Learner) • Dyslexia

Bilangan OKU Berdaftar Dengan JKMM sehingga Disember 2005

Kurang Upaya Penglihatan 16,302 Kurang Upaya Pendengaran 26,294 Kurang Upaya Fizikal 56,738 Masalah Pembelajaran 66,130 Cerebral Palsy 623 Lain-Lain 4,368 JUMLAH 170,455

Keperluan Pendidikan bagi Anak-Anak Sindrom Down

Tafsiran OKU mengikut Rang Undang-Undang Orang Kurang Upaya 2008:
“ OKU termasuklah mereka yang mempunyai kekurangan jangka panjang fizikal, mental, intelektual, atau deria yang apabila berinteraksi dengan pelbagai halangan, boleh menyekat penyertaan penuh dan berkesan mereka dalam masyarakat ”

Rang Undang-Undang OKU 2008
• Bahagian IV – Penggalakan dan Pembangunan Kualiti Hidup dan Kesejahteraan OKU – Bab 1 Kebolehaksesan

Akses kepada Pendidikan – 28 (1), (2) & (3) tidak boleh dikecualikan 28.(1): OKU
daripada sistem pendidikan umum atas asas ketidakupayaan, dan kanak-kanak kurang upaya tidak boleh dikecualikan daripada pendidikan pra-sekolah, rendah, menengah dan tinggi, atas asas kesetaraan dengan orang atau kanak-kanak upaya, termasuk latihan vokasional dan pembelajaran sepanjang hayat

Akses kepada Pendidikan 28 (2)
• Kerajaan & penyedia pendidikan swasta hendaklah, bagi membolehkan orang & kanakkanak kurang upaya melanjutkan pelajaran, menyediakan penyesuaian munasabah yang sesuai dengan keperluan orang & kanak-kanak kurang upaya dari segi, antara lain, prasarana, kelengkapan & bahan pengajaran, kaedah pengajaran, kurikulum & bentuk sokongan lain

Memahami Kanak-Kanak Sindrom Down
• SD adalah sindrom kongenital yang paling kerap berlaku • Ia juga merupakan kelainan kromosom yang paling kerap menyebabkan kecacatan intelektual/akal • Di Malaysia ia berlaku lebih kurang 1 dalam setiap 1000 kelahiran (KKM, 2003) – Lebih kurang 50,000 individu dengan SD

Sambungan
• Dinamakan sempena nama seorang doktor Inggeris Dr. John Langdon Down yang pertama kali membuat penemuan ciri-ciri pada tahun 1866

3 Jenis Sindrom Down
- Trisomy 21 (95%) - Translocation (4%) - Mosaicism (1%) • Kesemua kanak-kanak dengan SD mengalami kelambatan pertumbuhan secara keseluruhan • Umur biologikal tidak sama dengan umur akal (jurang 3-4 tahun)

Mengikut Fungsi:
• Highly Functional • Moderately Functional • Low Functional

Ciri-Ciri Lain SD:
Mereka juga mungkin mempunyai komplikasi perubatan lain: • kelainan jantung(50%) • Masalah mengeluarkan perkataan(Speech Production Difficulties) –paling ketara • Sistem pencernaan (Imperforated Anus)

Sambungan..
• Komplikasi pada penglihatan contohnya Rabun Jauh (Short sighted), nystagmus, cataract • Komplikasi pada pendengaran – “Glue Ear” • Kanser Darah contohnya leukemia (1%) • Penyakit Alzheimer’s • IQ di antara 35 - 70

Kromosom Manusia

Karyotype sindrom Down

Bayi dengan SD yang baru lahir mempunyai ciri-ciri fizikal berikut:

 Ton otot yang lembik (muscle hypotonia)  Profil muka yang leper, hidung kecil (flat facial profile, including a somewhat depressed nasal bridge and small nose)  Mata melonjak ke atas (upward slant to the eyes)  Telinga berbentuk tidak normal & kecil (abnormal shape and small size of the ears)  Satu garis dipermukaan telapak tangan(single deep crease across the center of the palm - simian crease)  Berkeupayaan lebih untuk menggerakkan sendi (excessive ability to extend the joints)  Lipatan kecil kulit di tepi sebelah dalam mata (epicanthic folds)  Kelebihan jarak di antara ibu jari kaki dan jari kaki kedua (excessive space between large and second toe)  Lidah lebih besar dari mulut (enlargement of tongue in relationship to size of mouth)

Epicanthic folds

Hypotonia Abnormal shape and small size of the ears (dysplastic ears)

Tingkahlaku KanakKanak SD
• Mempunyai kesukaran berkomunikasi • Mempunyai kesukaran mengurus diri – umur biologikal & umur akal juga latihan di rumah mempengaruhi • Sistematik yang biasa disalah fahami sebagai degil • Lambat di dalam proses melakukan sesuatu aktiviti

Sambungan…
• Kerapkali bercakap bersendirian seolah-olah berkomunikasi dengan seseorang • Dari segi emosi, mempunyai perasaan serta memahami setiap perbualan • Mempunyai pemikiran yang mudah & sukar memikir secara abstrak atau berbeli-belit

Sambungan…
• Menuntut apa yang dijanjikan kepadanya • Kanak-Kanak SD yang telah menjalani Program Pemulihan (Occupational Therapy, Speech Therapy & PhysioTherapy) dapat mencapai lebih dari kanak-kanak SD yang tidak menjalani program tersebut

Sambungan…
• Perlu dikawalselia dan kawasan mesti selamat. Mesti memastikan pintu pagar rumah sentiasa dikunci. Contoh kes-kes yang hilang • Mesti dilatih menjaga maruah diri & memberitahu apa yang tidak boleh dilakukan. Umpamanya memakai tuala semasa mandi

Tingkahlaku Murid SD…
• Dapat menguruskan diri serta melakukan apa sahaja sekiranya dilatih dan dididik dengan nilai-nilai murni umpamanya mencium tangan, bersalam, makan sendiri, ucapkan terima kasih, minta maaf • Belajar melalui pemerhatian - contoh

Cara Penambahbaikan Pengajaran & Pembelajaran Untuk Kanak-Kanak Dengan SD: biologikal tidak sama dgn umur • Umur
akal; • Otak manusia berkembang pesat dalam masa 0-2 tahun. Oleh itu kanak-kanak dgn SD perlu menjalani ISP pada tahap umur 0-3 tahun dan EIP dari 3 – 6 tahun sebelum menjalani pendidikan khas di sekolah

Sambungan…
• Setiap orang dari mereka mempunyai kelebihan dan kelemahan berlainan. Oleh itu memerlukan RPI yang bersesuaian • Memerlukan bahan pengajaran yang berpandukan deria penglihatan dan bukan deria pendengaran • Mempunyai kesukaran mengeluarkan katakata (tidak dapat bertutur sebagaimana beliau memahami pertuturan)

Sambungan…
• Program Pemulihan perlu berjalan seiring disekolah – Pemulihan Pertuturan, Pemulihan Cara-Kerja dan Fisioterapi (Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas- 3PK); • Kelambatan penguasaan bahasa menyebabkan mereka mempunyai pengetahuan am yang kurang jika dibanding dgn murid biasa;

Sambungan…
• Mereka mempunyai daya ingatan yang singkat dan pengajaran perlu diulangi; • Perlu diberi peluang untuk menggunakan respon motor umpamanya menggunakan isyarat tangan; • Pengajaran & pembelajaran perlu menyeronokan untuk mereka mengikuti secara aktif.

Keperluan Khas Murid dengan SD
• Kasih Sayang dan Penerimaan Keluarga dan Masyarakat • Sokongan Padu dari setiap Ahli Keluarga • Menjalani Program ISP, EIP dari lahir • Menjalani Program Pemulihan – Terapi Pertuturan, Terapi Pekerjaan (OT)

Sambungan…
• Menjalani Ujian Saringan Penglihatan & Pendengaran sebelum Mendaftar ke Sekolah • Mendapat Pendidikan Pra-Sekolah, Rendah, Menengah, Vokasional • Peluang Pekerjaan & Penjanaan Pendapatan • Hidup Berumah-Tangga – Surjit & Carrie • Kesejahteraan Hidup di Usia Emas

Keperluan Khas Keluarga
• Menerima Hakikat & Reda dengan Kurniaan Tuhan • Sabar • Sokongan Padu sesama Ahli Keluarga, Keluarga Terdekat & Masyarakat • Mendapat Maklumat Bagi Membesarkan Anak dengan SD • Menjadi Ahli Persatuan

Keperluan Khas Prasarana Sekolah
• Suasana Selamat – Pintu masuk di kunci pada waktu persekolahan • Masyarakat Sekolah – Pengetua, Guru, Murid & Staf Pentadbiran & Keselamatan yang prihatin & memahami tingkahlaku murid SD • Asesibiliti kelas yang sesuai – Tiada longkang besar, penempatan yang sentral, tingkat bawah

Keperluan Khas Guru
• Sabar, Penyayang & Passionate • Memahami Tingkahlaku murid SD dan bagaimana untuk menangani sekiranya timbul masalah • Mendapat latihan secukupnya mengenai RPI(Student-Based) dan Teknik Mengajar yang bersesuaian

Sambungan…
• Garispanduan untuk perlaksanaan kurikulum dibekalkan kepada Guru • Bantuan & Khidmat Bantu dari JPN & JPK • Kreatif di dalam Pengajaran & Pembelajaran • Bekerjasama dengan Ibu-Bapa Murid SD bagi kesinambungan P&P

Keperluan Khas Kurikulum/Bahan Pengajaran/Teknik Pengajaran • Kurikulum Alternatif
• Bahan Pengajaran – Buku Teks & Buku Latihan perlu dicetak dalam huruf besar • Teknik Membaca & Menulis menggunakan kaedah phonetik /e-Extra • Bahan Pengajaran yang sesuai untuk visual learners umpama Alat Bantu Mengajar, Softwares, Picture Enhance Communication System.

Sambungan…
• Teknik Pengajaran yang kreatif & Cross-Curricular • Menggalakkan penampilan ideaidea kreatif & inovatif dalam perlaksanaan pembelajaran dari kalangan guru-guru melalui forum atau simposium berkala

Keperluan Khas Pentaksiran
• Pentaksiran serta pensijilan alternatif yang berasaskan pencapaian kemahiran dan diiktirafkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia & Kementerian Sumber Manusia • Pentaksiran berbentuk formatif dan bukan summatif

Inspirasi Peluang pada Masa Hadapan…

Rumah PSDM 79 Lingkungan U Thant 55000 Kuala Lumpur

Sekian, Terima Kasih

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful