FAHAMAN-JABARIAH

1

>> Fahaman Jabariyah 2 .

3 . Sedangkan perbuatan itu datang daripada Allah. Maksudnya ialah terpaksa melakukan perbuatan yang terhasil daripada perbuatannya.Asal daripada perkataan Jabar (terpaksa). Bagi mereka yang melakukan perbuatan hamba itu ialah Allah. Hamba itu tidak berkuasa.tidak berkehendak & tidak ada ikhtiar baginya.

 Pada zahirnya sahaja kelihatan berbeza. maka berlakulah syirik dengan perkara af’al (perbuatan).  Mereka berkata manusia itu sama seperti jamadat (benda yang kaku) seperti batu. kayu dan seumpamanya.  Perkara ini sangat bercanggah dengan kehendak Allah dan ikhtiarnya. Golongan ini melampau dengan menafikan adanya kemampuan bagi seorang hamba dan menafikan ikhtiar. tetapi pada hakikatnya sama sahaja.  Sekiranya setengah daripada sifat manusia itu dicipta oleh Allah dan sebahagiannya daripada manusia itu sendiri. KESIMPULAN  Perbuatan manusia itu dicipta oleh Allah seperti juga jasad mereka. 4 .

Berjaya mendapat seorang murid yang menyebarkan fahamannya yang bernama Jaham Bin Safwan. Berasal daripada pegangan orang Yahudi yang kemudiannya mereka mengajarkannya kepada orang-orang Islam. Seterusnya memasukkan beberapa penyelewengan yang lain ke dalam ajaran mereka. Jaad Bin Darham : Menerima ilmu yang sesat dan menyesatkan ini daripada orang-orang Yahudi. PENGASAS 1. 5 .SEJARAH KEMUNCULAN Muncul di Kuffah pada zaman Bani Umaiyah.

Imam Abu Mansur al-Maturidi : Beliau lahir pada abad ke-4 Hijrah. Antara mereka ialah Abdullah Ibnu ‘Abbas. Al-Tabariah dan Al-Dirariah. Beliau mematahkan hujah golongan Jabariah yang bertapak di Nahawinah. Imam Hassan Al-Basri : Beliau menyeru kepada golongan Jabariah yang berada di Basrah supaya tidak terpedaya dengan golongan ini. Kesan daripada peristiwa tersebut menyebabkan mazhab Jabariah berpecah kepada 3 kumpulan iaitu : Al-Jahmiah.Sarjana Salaf & Khalaf : Menolak fahaman ini dengan sekeras-kerasnya. 6 .

Al-Jahmiah -Pengikut Jaham bin Safwan. -Melahirkan kesesatannya di Tarmiz. An-najjariah -Pengikut Al-Husin bin Muhammad Al-Najam. 7 . Al-Dirariah -Pengikut Dirar bin Amru.

Gerak-geri ahli Syurga dan ahli neraka akan berhenti kerana tiap-tiap yang bergerak akan berhenti. Menafikan melihat Allah pada Hari Khiamat kelak 8 . (orang Yahudi yang tahu sifat-sifat Rasulullah dianggap beriman) AL-JAHMIAH Kalam Allah itu baru dan bukan Qadim (sependapat dengan Mu’tazilah) Tidak harus berserah segala sifat kepada Allah. sebaliknya harus berserah segala sifatnya kepada hamba Syurga & Neraka itu binasa kerana tiada yang kekal abadi. Iman itu ma’rifah dan yang kufur itu jahil.

berkehendak.berkuasa. AT-TABARIAH Menafikan sifat ilmu. hidup. Dia dibalas dengan dosa itu dan wajib dikeluarkan dari neraka. mendengar. manakala apabila ditulis menjadi jisim. Siapa mengerjakan dosa besar akan mati dalam keadaan tidak bertaubat. 9 .Menafikan melihat ALLAH pada hari kiamat. Kalam ALLAH itu apabila dibaca menjadi hak. Iman itu membenarkan. dan melihat.

10 . AL-DIRARIAH Adanya pancaindera tambahan daripada yang ada bagi melihat Allah pada hari kiamat.Menerima ijmak sahaja selepas kewafatan Rasulullah. Segalanya yang diambil daripada Rasulullah secara ahad (tunggal) tidak diterima.

11 .

Yang melakukan perbuatan hamba ialah Allah. mereka bebas menggunakannya untuk melakukan kebenaran atau kesalahan. tidak berkehendak dan tidak ada ikhtiar. Dengan itu. Hamba tidak berkuasa. Semua perbuatan datang dari Allah.Ahli Sunnah wal Jamaah Allah Menjadikan perbuatan hamba (af’alul ‘ibad) berbentuk usaha & ikhtiar. Qadariah Perbuatan dari hamba bukanlah dari Allah. Segalanya terjadi dengan kehendak dan kuasa manusia. Jabariah 12 . Allah tidak menentukan apa-apa. Mereka ditaklifkan mematuhi hukum-hukum yang diwajibkan oleh Allah.

sejak azali lagi. 13 .d Ahli Sunnah wal Jamaah Allah bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan yang layak bagi-Nya. tetapi Allah itu mempunyai Zat sahaja. ~ Contohnya : Berkuasa. Sifat-sifat itu berada pada Zat Allah. Berkemampuan & Berpengetahuan Maha Luas Jabariah Allah tidak mempunyai sifat.

kerana tidak berhuruf. bersuara dan bersusun. manakala tulisannya. bacaannya. Yang kedua. Hujahnya. dan bunyinya itu adalah baharu yang boleh ditulis. Jabariah Al-Quran itu bukan qadim akan tetapi ia adalah baharu kerana ia boleh dituturkan dan ditulis oleh manusia. dibaca dan disebut. 14 .Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Quran itu kalam Allah yang qadim dan azali kerana kandungan isi dan maksudnya itu adalah dari Kalam Allah.

15 . Kerana Allah itu Zat yang Maujud. Allah boleh dilihat tetapi bukan di alam dunia. Jabariah Allah tidak boleh dilihat di Akhirat kelak berdasarkan fahaman Al-Jahmiah dan AltTabariah.Ahli Sunnah wal Jamaah Melihat Allah di Akhirat adalah harus pada akal dan wajib pada hukum syara’. Menurut fahaman Al-Dirariah pula ialah adanya pancaindera tambahan bagi melihat Allah pada Akhirat kelak.

sekiranya orang Yahudi yang tahu sifat-sifat Nabi boleh dianggap beriman.Ahli Sunnah wal Jamaah Mukmin yang melakukan dosa besar belum gugur imannya dan mereka masih dianggap ‘mukmin’ kerana iman itu adalah amalan hati. Oleh itu. 16 . Jabariah Iman itu makrifat . Manakala kufur itu jahil mengenai Allah dan hakikat-hakikat Islam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful