ECHIPA CREI - CJRAE CONSTANTA 2008-2009 Coordonator, psiholog LAURA GUNESCH

În contextul promovării educaţiei incluzive, Centrul de Resurse pentru Educaţie Incluzivă are menirea de a facilita accesul la educaţie pentru grupurile dezavantajate. Organizarea oricărei forme de sprijinire, educare şi acordare de servicii pentru copiii proveniţi din grupuri dezavantajate se fundamentează pe principiile şi conceptele specifice educaţiei incluzive.

Principii / conform NASEN, 1999 Asociaţia Naţională pentru Educaţia Cerinţelor Speciale în Marea Britanie

principiul

drepturilor egale principiul unicităţii principiul diversităţii principiul accesului şi participării

Concepte fundamentale ale incluziunii “Şcoala pentru toţi” – E. Vraşmaş, 2002
 valorizarea

diversităţii  demnitatea fiinţei umane  nevoile individuale inţelese ca cerinţe individuale  planificarea, responsabilitatea colectivă, dezvoltarea relaţiilor şi culturii profesionale, dezvoltarea profesională, şanse egale

Echipa CREI, o structură nouă în cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţa Educaţională Constanţa, este formată din profesori de sprijin, psihopedagogi, profesori de psihopedagogie specială şi un psiholog. În afara serviciilor de sprijin oferite copiilor cu cerinţe educative integraţi in unităţile de învăţământ de masă, s-a conturat necesitatea organizării şi derulării şi altor activităţi decât cele exclusiv curriculare.

Scopul proiectului
 Proiectul

s-a născut, aşa cum am dorit să nuanţăm şi în titlu, din nevoia de a fi cât mai des împreună, noi, specialiştii CREI şi copiii, de a fi împreuna şi altfel decât în activităţile şcolare, într-un alt spaţiu, şi mai ales din nevoia de a institui starea de bine, de confort psihic a copilului în relaţia sa cu ceilalţi, adulţi sau copii, extinzând totodată sfera relaţiilor sociale.  Am vrut să-i scoatem pe copii din mediul în care ne asociau cu sarcinile (şi de cele mai multe ori nereuşitele) lor şcolare, şi am dorit să-i aducem într-un spaţiu deschis, prietenos, stimulativ, în care să fie valorizaţi şi ajutaţi să obţină succese, să se simtă bine.

Prin derularea activităţilor în atelierele de artă am vizat concret:
 dezvoltarea

Obiectivele proiectului

deprinderilor manuale ale copiilor  dezvoltarea respectului faţă de rezultatele muncii lor  dezvoltarea abilităţilor de a finaliza lucrul început  educarea răbdării  educarea respectării regulilor  cooperarea cu alte persoane în vederea realizării unor lucrări de grup  reeducarea gestualităţii şi a îndemânării  dezvoltarea expresivităţii

Resursele proiectului
 Am

debutat prin atragerea copiilor în „universul de sunet şi culoare” cum ne place nouă să-i spunem spaţiului nostru de acţiune.  Aici copiii au făcut cunoştinţă cu „materialele magice” : plastilina, acuarelele, culorile, hârtia colorată, simple şosete, materiale textile. De ce magice? Pentru că în cel mai scurt timp (mai scurt decât am anticipat noi), aceste materiale au prins viaţă în mânuţele copiilor. Au fost lăsaţi să aleagă cu ce vor să se joace, pentru că da, aşa a început povestea noastră, jucându-ne.

Strategii de intervenţie
 Termenul

de “terapie” te-ar putea duce cu gândul la afecţiune, la boala. Nu e neaparat vorba despre aşa ceva, în cazul nostru. Noi am adunat laolaltă copii aflaţi în dificultate, mai mici şi mai mari, preşcolari şi şcolari, cu dificultăţi mai mici sau mai mari.

Terapia prin arta abordează diversele aspecte ale personalităţii prin mijloace artistice, al căror scop este să descopere potenţialul personal şi să-l folosească pentru dezvoltarea armonioasă a persoanei. Asta ne-am dorit şi noi, dar am ales să le numim simplu,

atelierele de artă.

Terapia prin joc, ca şi orice alt demers terapeutic, reprezintă un proces de optimizare, de suport sau de recuperare a potenţialului atât de divers al copilului.

Dar de ce tocmai arta şi nu altceva? Nu spunem o noutate, pentru că arta este un domeniu important al comunicării şi exprimării, mai ales acolo unde cuvintele dau greş ori sunt prea “mărunte”.

Am confecţionat păpuşi...

...iar păpuşile, au devenit în timp tot mai „vorbăreţe”...

...căci, am aflat asta împreună, şi ochii vorbesc!

...ne-am amuzat împreună cu şosetele devenite păpuşi...

.....am împletit fire de mărţişor...

….am îndoit hârtia în fel şi chip...

…am pictat cu palmele, cu degeţelele....

....din mânuţele noastre au răsărit tot felul de vietăţi...

....ne-am costumat ...

…şi am fost actorii - prieteni ai primăverii ecologice...

Libertatea de a alege, lipsa constrângerilor şi nu în ultimul rând diversitatea materialelor a dus în cel mai scurt timp la o participare liberă şi activă a copiilor până atunci retraşi, inhibaţi şi temători.

În cadrul atelierelor noastre mişcarea i-a stimulat să se simtă bine. Mişcarea şi muzica îi ajută pe copii să se exprime într-un mod hazliu şi sănătos.

Am pornit, desigur, de la un program de activităţi săptămânale orientative, dar adevărata frumuseţe a demersului a constat tocmai în implicarea copiilor în alegerea următoarei activităţi. Astfel, programul s-a conturat din aproape în aproape, pas cu pas, în funcţie de dorinţele şi succesele copiilor.

Iată câteva dintre activităţile derulate în primele 6 luni de proiect:
 Cine

eşti tu? Cine sunt eu? - Scrierea numelor cu litere hazlii  Omul de zăpadă – cum transformăm hârtia în obiecte  Să facem împreuna un decor de iarnă  Confecţionăm singuri păpuşi  Dactilopictură – animale preferate  Hai să facem o magie! – să ne costumăm  Ce culoare are veselia?! – de la mişcare la dans  Sus pe scenă! - Primăvara ecologică

A fost important, de asemenea, să ne consolidăm poziţia noastră ca parteneri “de joc” ai copiilor în cadrul proiectului, să arătăm celorlalţi importanţa şi utilitatea timpului petrecut de catre aceşti copii în atelierele de artă, sub supravegherea noastră.

Cum se creionează proiectul nostru în contextul educaţiei timpurii?
 Pentru

eficienţa integrării copiilor cu cerinţe educative speciale în învătămâtul de masă, intervenţia trebuie să fie timpurie.  Prin cuprinderea în grupul de participanţi a copiilor preşcolari, atelierele noastre de arta constituie un tip de intervenţie specială timpurie, cu cele mai bune şanse de reuşită pe termen lung.  Investiţia în educaţia timpurie este cea mai rentabilă investiţie în educaţie!

Obiectivele generale ale educaţiei timpurii sunt şi obiectivele demersului nostru:
 dezvoltarea

liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii copilului în funcţie de ritmul propriu şi trebuinţele sale, sprijinind formarea autonomă şi creativă a acestuia;  dezvoltarea capacităţii de a interacţiona cu alţi copii, adulţi, cu mediul;  încurajarea explorărilor, exerciţiilor, încercărilor şi experimentărilor;  descoperirea de către fiecare copil a propriei identităti, a autonomiei şi dezvoltarea unei imagini de sine pozitive

Filosofia educaţiei timpurii am aşezat-o la baza strategiei de intervenţie a echipei CREI, constituind un reper semnificativ în demersurile noastre, indiferent de vârsta copiilor aflaţi în dificultate cu care lucrăm.

Dacă ar fi să încercăm să ne explicăm reuşita demersului nostru, am spune că DA, am reuşit, pentru că am ales să ne bucurăm de fiecare zâmbet, de fiecare gest, am ales să celebrăm diversitatea, unicitatea şi participarea efectivă.

….şi povestea continuă, pentru că, aţi văzut, ÎMPREUNĂ SUNTEM BINE!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful