SEJARAH PERKEMBANGAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI LUAR NEGARA

AMERIKA
DI ZAMAN PERMULAAN -Kaunseling di sekolah tertumpu pada bidang vokasional (bimbingan kerjaya) - Pada 1907 , Jesse B. Davis memperkenalkan kelas bimbingan di Grand Rapids, Michigan - Pada tahun 1908, Frank Parson (1909), beliau telah memperkenalkan Biro Kerjaya di Boston. -

Semasa Perang Dunia Kedua

Emosi mangsa perang tidak stabil Selepas perang  Kesedaran tentang kepentingan kaunseling untuk diri Pada tahun 1952 tertubuhnya Persatuan Psikologi Amerika (Amerika Psychological Association). Perhatian besar terhadap usaha-usaha menyediakan bakal-bakal kaunselor Laporan akhir jawatankuasa persatuan tersebut di cadangkan satu latihan khusus – teknik ujian dan temuduga.

Persatuan Pegawai Personel dan Bimbingan

Amerika (Amerika Personnel and Guidance Association) -perhatian terhadap kaunseling dan usaha menaikkan taraf kaunseling kepada satu profesion

Jabatan pelajaran Negeri di Amerika telah

mengiktirafkan kaunseling
 Tahun 1950-an dan 1960-an, apabila perhatian

yang baru di berikan kepada para pelajar seperti memberikan pelbagai kemudahan di sekolah

PERKHIDMATAN
-Tahun 1952, American Personnel And Guidance Association (APGA),tahun 1990 di kenali sebagai American Counseling Association (ACA) - Amerika School Counselor Association (ASCA) dan Association For Counselor Education And Supervision (ACES) - Peranan memula dan mempromosikan latihan yang lebih standard kepada kaunselor-kaunselor di sekolah.

- Teori dan latihan praktikum - Interaksi one- to-one,iaitu pertemuan antara kaunselor dengan klien. - James B. Conant (1959) cadangan :
1. Kaunselor sepenuh masa - sekolah yang mempunyai 200 -300 orang

2. Built crisis-oriented

- White House Conference on Children - Secretary’s Commission of Achieving Necessary Skills (SCANS,1991) dan National Career Development Guidelines (NOICC,1989). - Masalah sosial yang semakin berleluasa - memberikan kesedaran tentang kepentingnya kaunseling di peringkat sekolah. - Antara masalah yang serius ialah penderaan kanak-kanak, AIDS, bunuh diri dikalangan dewasa , penggangguran, pergaulan bebas, pekerja bawah umur dan keganasan. -

-Tiga fokus utama program kaunseling di sekolah ialah pembangunan akademik, pembangunan kerjaya dan pembangunan personal. -Program pembangunan dari segi akademik -kemahiran belajar,kerjaya dan perhubungan dengan masyarakat luar. - Pelajar di dedahkan dengan kemahiran, membuat keputusan, penyelesaian masalah, pemikiran kritis, komunikasi interpersonal .

Program pembangunan dari segi kerjaya -,

fokus kepada kemahiran

Terdapat dua standard pembangunan kerjaya

iaitu Secretary’s Commission of Achieving Necessary Skills (SCANS,1991) dan National Career Development Guidelines (NOICC,1989).

Program pembangunan personal, merujuk

kepada perlaksanaan strategi dan aktiviti yang boleh meningkatkan kendiri pelajar terhadap akademik dan pilihan kerjaya.

 

Tahun 1944 sebuah pertubuhan kaunseling

iaitu The National Institute Of Mental Healthy (NIMH) telah ditubuhkan Abraham Maslow dan Carl Rogers

 Tokoh-tokoh yang terlibat Rollo May,

Carl Rogers lebih kepada Penyelidikan

Kesihatan Psikologi Mental-pemulihan ketagih dadah mental iaitu Counseling and Psychotheraphy dan Client Centered Theraphy

Tahun 1942-1951 -dua klinik kesihatan

KAUNSELING KELOMPOK DI AMERIKA
Mengikut David & Zimpfer (1986)- kaunseling

kelompok diadakan di antara bilangan 5-10 orang dalam satu kumpulan.

Topik yang biasa dibincangkan ialah tentang

kerjaya, kehidupan komuniti tersebut, analisis pengurusan kewangan di dalam sesuatu perniagaan.

Setiap masalah dimulakan dengan prasesi,

penerokaan, masalah sebenar, teori dan rumusan.

KAUNSELING INDIVIDU DI AMERIKA SYARIKAT -Kaunseling individu di Amerika Syarikat
mengikut Rogers (1957) -Bergantung kepada klien yang menghadapi masalah dan memerlukan perkhidmatan kaunseling di dalam menyelesaikan masalahnya.

BIBLIOGRAFI : Capuzzi David, R.Gross Douglas.1991.Introduction To The Counseling Profession. Pearson Education. Dr Suradi Salim.1996.Bimbingan dan Kaunseling.Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Muhd Mansur Abdullah, Siti Nordinar Mohd Tamin.1993.Penghantar Kaunseling. Dewan Bahasa Dan Pustaka. S.Nystul.Micheal.2006.Introduction To Counseling : An Art and Science Perspective. Pearson Education. Stanley B.Baker.2000.School Counseling For The Twenty-First Century (Edisi Ke-3). Pearson Education. Wan Abdul Kader Wan Ahmad.1994.Kaunseling

 

SEKIAN  TERIMA KASIH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful