KAJIAN KEGAGALAN CERUN DI GUNUNG JERAI YAN KEDAH

Kumpulan 10 Ahli:-Azzimuddin -Zul Fadli -Zurairee -Firdaus

Kadar penurunan hujan yang luar biasa telah menyebabkan berlakunya tanah runtuh. Peristiwa kegagalan cerun yang menarik minat kami adalah kejadian yang berlaku di Pos Depang. Antara kegagalan cerun yang sering berlaku termasuklah kejadian tanah runtuh. 30 Ogos 1996 . • . Oleh kerana air yang diempang tidak dapat menahan jumlah air yang ada. Kawasan tersebut dipilih kerana ia mempunyai banyak cerun-cerun yang berisiko untuk menyebabkan runtuhan. Peristiwa-peristiwa yang telah tersebut telah menarik minat saya untuk mengkaji sendiri kegagalan cerun yang berlaku di Gunung Jerai Yan Kedah. Kegagalan cerun yang berlaku dalam tragedi ini bolehlah dijadikan iktibar kepada masyarakat agar sentiasa bersedia bagi menghadapi segala kemungkinan. Selain itu. akhirnya dengan jumlah air yang banyak. iaitu tragedi yang berlaku bertempat di Gunung Pulai. terdapat satu lagi tragedi yang telah menarik minat terhadap proses kegagalan cerun. berpadu dengan kelajuan aliran debris di Sungai Dipang yang luar biasa menyebabkan kemusnahan besar di perkampungan orang asli di sekitar Pos Dipang. Akibat daripada tragedi ini juga.Pengenalan • • • Proses Kegagalan cerun merupakan satu masalah yang biasa berlaku di kawasan yang bercerun. beberapa buah kenderaan dan rumah telah mengalami kerosakkan dan kawasan rekriasi di situ turut juga menerima tempias yang sama. 27 Disember 2001. Kejadian ini telah meragut 5 nyawa yang kebanyakannya terdiri daripada penduduk tempatan.Tragedi ini telah meragut 44 nyawa dan kerosakan yang teruk berlaku di perkampungan orang asli di sekitar Pos Dipang.Hujan lebat telah menyebabkan tanah runtuh berlaku di sekitar hulu Sungai Dipang .

• 2.Objektif Kajian • Kajian yang dijalankan ini mempunyai lima objektif utama iaitu adalah seperti berikut: • 1.Mengenalpasti kesan kegagalan cerun terhadap persekitaran fizikal dan manusia. • 4.Mengenalpasti Bentuk-bentuk cerun yang terdapat di Gunung Jerai Yan Kedah. • 5.Mencadangkan langkah yang sesuai untuk menstabilkan cerun di Gunung Jerai Yan Kedah .Menjelaskan proses kegagalan cerun di Gunung Jerai Yan Kedah • 3.Mengesan faktor berlakunya kegagalan cerun di Gunung Jerai Yan Kedah.

Disamping itu. Di kaki gunung pula.Gunung Jerai merupakan hutan simpan kekal yang dipelihara sehinggalah ke hari ini. Gunung Jerai juga dijadikan pilihan untuk tapak perkemahan bagi mereka yang ingin menikmati kesegaran alam semula jadi di hutan Gunung Jerai. Ciri budaya kawasan kajian Meskipun dikelilingi hutan. 123” N.Gunung Jerai adalah sebuah hutan hujan topika yang beriklim khatulistiwa.Kawasan Kajian • • Ciri fizikal peletakan kawasan kajian Gunung Jerai Yan Kedah mempunyai ketinggian kira-kira 2107 meter. Gunung ini merumahkan kepelbagaian tumbuh-tumbuhan tropika di gunung ini termasuklah pokok-pokok yang ratusan tahun usiannya. Kedah.terdapat lading-ladang getah serta buah-buahan tempatan seperti durian dan nangka. Antara contoh gunung ini sebagai pusat rekreasi termasuklah gunung ini telah menjadi tempat hala tuju bagi mereka yang ingin mendaki gunung ini. Gunung Jerai terletak di dalam Daerah Yan. Jarak antara Gunung Jerai dengan Alor Setar ialah 33 KM dan 25 KM dari Bandar Sungai Petani. Kawasan hutan di Gunung Jerai termasuklah kawasan hutan Dipterokarp Bukit dan hutan Dipterokarp Atas. berhampiran dengan Telaga Tok Sheikh. Di sana ada jalan tar menuju ke stesen radio sepanjang 11 km. terdapat juga berjalannya perniagaan-perniagaan kecil di kaki gunung seperti gerai buah-buahan dan retoran makanan. Ia terletak di utara semenajung Malaysia dan mengadap ke pantai barat Semananjung Malaysia serta berkoordinat 291° 10’ . Di puncak gunung ini juga terdapat sebuah resort.Gunung Jerai merupakan sebuah tempat yang menjadi pusat rekreasi serta terdapat juga kegiatan ekonomi yang beroperasi. terdapat satu ladang cendawan dan kobis yang menggambarkan terdapatnya kegiatan ekonomi berjalan di situ. Terdapat sebuah hotel di sana yang sekarang telah diambil alih dan dinamakan The Regency Jerai Hill Resort. Selain itu. Akhir sekali. • • . manakala di tanah pamah dataran Kedah ditanam pula dengan tanaman padi.

Kebanyakan tumbuh-tumbuhan di kawasan tersebut adalah terdiri daripada pokok-pokok yang tinggi dan berusia ratusan tahun. Jenis cerun adalah cerun jenis cekung yang dianggarkan kecuramannya kira-kira 60 darjah.Kawasan kajian merangkumi jarak kilometer 6. . Semakin tinggi kecerunan semakin meningkat risiko berlakunya kegagalan cerun di kawasan tersebut.2 kawasan Gunung Jerai.Jenis hutan di kawasan Gunung tersebut merupakan jenis hutan khatulistiwa yang merupakan kawasan hutan simpan kekal yang dipelihara daripada diterokai.Dapatan Kajian • Mengenalpasti bentuk-bentuk cerun yang terdapat di Gunung Jerai Yan Kedah • Cerun berbentuk cengkung merupakan kebanyakan cerun yang boleh didapati di Gunung Jerai.Yan Kedah. Cerun-cerun di kawasan kajian terdiri daripada batu-batuan dan tanah laterit.

. Didorong pula dengan kecerunan yang tinggi kira-kira 60 darjah. Hal ini menyebabkan berat tanah di kawasan tersebut bertambah dan menjadi tepu dengan air.• Menjelaskan proses kegagalan cerun di Gunung Jerai Yan Kedah • Gunung Jerai Yan Kedah berlokasi di bahagian utara negeri Kedah DarulAman. tarikan graviti secara tidak langsung meningkat dan wujudlah potensi bagi berlakunya tanah runtuh dimana tanah dari atas cerun jatuh ke bawah cerun. Air hujan yang turun dengan kuantiti besar menyebabkan tanah di Gunung Jerai yang berjenis laterit tersebut meresap air dengan kuantiti yang banyak. iaitu sejenis tanah yang mempunyai saliran yang baik(mudah resap air).Kawasan ini terdiri daripada tanah laterit.Gunung Jerai mempunyai iklim khatulistiwa dan menerima hujan sebanyak 2000 mm setahun.

Kecuraman sesuatu cerun menjadi penyebab berlakunya gerakan jisim kerana ia mempengaruhi tarikan graviti. Di Gunung Jerai. Selain itu.cerun-cerun yang terdapat di situ kebanyakannya curam.kejadian tanah runtuh kerap kali berlaku di cerun-cerun curam Gunung Jerai. Seperti di Gunung Jerai. Yan Kedah • Terdapat pelbagai punca yang boleh mendorong kepada berlakunya kegagalan cerun. akibatnya tanih di cerun Gunung Jerai kurang stabil. Gunung Jerai Yan Kedah merupakan sebuah Hutan hujan tropika iaitu majoriti pokok-pokok disitu mempunyai akar tunjang yang mempunyai daya cengkaman yang terhad. Hal ini telah menyumbang kepada berlakunya kegagalan cerun di Gunung Jerai kerana tarikan gravitinya tunggi.Di Gunung Jerai. Berikutan daripada aktiviti ini. litupan tumbuhan juga memainkan peranan dalam proses kegagalan cerun di Gunung Jerai Yan Kedah dan menyumbang kepada situasi seperti tanah runtuh. Penyahhutanan juga jelas sekali menyumbang kepada proses kegagalan cerun.penyahutanan dijalankan bagi pembinaan jalanraya bagi memudahkan pengunjung naik ke puncak Gunung Jerai. bersebelahan dengan jalan raya tar menuju ke puncak gunung • • . antara penyebab utama berlakunya kegagalan cerun seperti tanah runtuh ialah faktor kecerunan.• Mengesan faktor berlakunya kegagalan cerun di Gunung Jerai.

Antaranya.dari aspek alam sekitar manusia termasuklah kemusnahan flora dan fauna.2.malahan beberapa batang pohon berusia turut juga menerima tempias apabila mereka juga tergelongsor ke bawah cerun jika diteliti melalui longgokan bekas kejadian tanah runtuh disitu.Tanah runtuh yang berlaku. Hal ini bukan sahaja memusnahkan habitat semula jadi kawasan tersebut. Dalam perjalanan menuruni Gunung Jerai. Kejadian tersebut telah memusnahkan bahagian yang besar di kawasan tersebut.• Mengenalpasti kesan kegagalan cerun terdhadap persekitaran fizikal dan manusia • Kegagalan cerun mendatangkan pelbagai implikasi.Kemusnahan yang dianggarkan berukuran 400 meter persegi merupakan suatu kerugian besar terhadap alam semula jadi di Gunung Jerai Yan Kedah yang merupakan sebuah hutan simpan kekal yang mengandungi pelbagai khazanah alam semula jadi. dapati terdapat suatu kejadian tanah runtuh yang telah berlaku di suatu kawasan dalam lingkungan kilometer 6.telah meranapkan bahagian hutan yang berhampiran dengan cerun.Habitat semulajadi haiwan-haiwan juga turut terancam hasil daripada kemusnahan yang berlaku dalam tanah runtuh yang berlaku.malahan khazanah pokok-pokok yang berusia ratusan tahun lamanya turut juga musnah. .

terdapat banyak simentasi yang dilakukan di kawasan ini.Misalnya.Kaedah ini biasanya dijalankan setelah berlakunya sesuatu tanah runtuh sebagai langkah awal.Meskipun menggunakan pendekatan yang sama dengan singkupan plastik.Kaedah lingkupan plastik ini merupakan langkah awal yang amat berkesan dengan mengelakkan sebahagian besar air hujan yang turun daripada mengenai kawasan yang berisiko tersebut sebelum ia betul-betul diselengara kemudian hari oleh pihak berkuasa.antara langkah menstabilkan cerun termasuklah kaedah simentasi di kawasan yang berpotensi tinggi untuk tanah runtuh.Kaedah simentasi bertujuan untuk menghalang air daripada meresap ke dalam tanah tempat berpotensi berlakunya tanah runtuh.Gabion adalah kumpulan kubus yang terbuat dari galvanized steel mesh disusun bersama-sama membentuk satu penstabil yang kukuh untuk jangka masa yang lama.Sepanjang tinjauan di Gunung Jerai. .terdapat pelbagai langkah penstabilan yang dapat dilakukan bagi memulihkan tanah runtuh yang berlaku ini.Dalam sebuah gabion.Tanah runtuh yang biasanya berlaku adalah disebabkan oleh ketidakupayaan tanah untuk menampung beban kuantiti air hujan yang banyak yang telah diserap.Oleh itu.batu-batuan didawai bersama dalam satu deretan merangkumi kawasan yang terlibat berfungsi menstabilkan kawasan terlibat.Kaedah gabion juga merupakan langkah penstabilan yang cekap.langkah paling awal bagi menstabilkan sesuantu tanah tuntuh yang berlaku daripada berterusan adalah melalui kaedah singkupan plastik.pihak berkuasa biasanya menjalankan langkah-langkah pemulihan terhadap kawasan yang terlibat dengan tanah runtuh ini.Setelah diteliti.Hal ini menghalang daripada berlakunya lagi tanah runtuh di sekitar tempat berisiko tersebut. Akhir sekali.• Mencadangkan langkah yang sesuai untuk menstabilkan cerun di Gun ung Jerai • • Setelah berlakunya bencana tanah runtuh. Selain itu.kaedah simentasi merupakan langkah kekal yang memelihara kawasan kajian daripada meresap air hujan dalam kuantiti yang banyak sehingga menyebabkan tanah runtuh.Kaedah sungkupan plastik ini berkesan dalam menangani tanah runtuh dengan mengelakkan air daripada menyerap di sekitar kawasan yang dilanda bencana tersebut. Permukaan tanah dengan suatu cara untuk menghasilkan permukaan vertikal.

semua pihak haruslah memainkan peranan agar flora dan fauna di situ tidak terjejas.Pendedahan tentang penjagaan serta pemulihan alam sekitar amatlah penting terhadap masyarakat khususnya golongan remaja.Misalnya. tanah di kawasan kajian adalah tanah jenis laterit iaitu sejenis tanah yang mudah meresap air. • . telah didapati bahawa kuantiti hujan yang turun memainkan peranan utama dalam proses kegagalan cerun yang berlaku. Oleh itu.langkah mengatasi haruslah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan kaedah-kaedah yang sering-kali telah digunakan antaranya teknik gabion. Hal ini kerana.Kesimpulan • Setelah sempurna kajian yang telah dijalankan di kawasan kajian yang dipilih.simentasi. kecuraman cerun juga merupakan faktor berlakunya tanah runtuh contohnya di kawasan kajian didapati terdapat banyak cerun curam 60 darjah yang selalunya mempunyai potensi yang tinggi berlakunya tanah runtuh.Selain itu.kesedaran tidak dapat dibina tanpa ilmu mengenai sesuatu perkara.Semoga generasi akan datang juga dapat menghayati dan menikmati keindahan dan kecantikan alam semula jadi anugerah tuhan di Gunung Jerai.faktor tanah juga memainkan peranan dalam proses kegagalan cerun. Demi memastikan kelestarian alam semula jadi di kawasan Gunung Jerai Yan Kedah. Disamping itu.sungkupan plastik dan lain-lain.

Peta .

MUTIARA KATA .

Related Interests