You are on page 1of 6

BLOOMs REVISED TAXANOMY

Remember

Mengetahui
Mengingat kembali atau

You tell me; I can tell it back to you

mengenalpasti maklumat
yang spesifik

BLOOMs REVISED TAXANOMY

Understanding

Memahami
Menterjemahkan bahan atau idea daripada satu bentuk ke bentuk lain; mentafsir bahan atau idea, menganggar trend masa depan

I can tell it back to you and I can explain it

BLOOMs REVISED TAXANOMY

Applying

Mengaplikasi
Menggunakan bahan/idea/strategi/ konsep/prinsip/teori dalam situasi baru

You tell me; I can tell it back to you

BLOOMs REVISED TAXANOMY

Analysing
I can tell, explain, apply, give examples, and take it apart and examine different aspects

Menganalisis
Mengasingkan maklumat kepada komponenkomponennya untuk memahamai dan membuat perhubungan antara komponen

BLOOMs REVISED TAXANOMY

Evaluating
I can tell, explain, apply, give examples, and take it apart and examine, put together with new ways, and jugde its value. I can do it with several complex ideas and choose the best one

Menilai
Mewajarkan keputusan atau tindakan yang telah

diambil atau pun menilai


idea/bahan/maklumat/ka edah berdasarkan kriteria yang spesifik

BLOOMs REVISED TAXANOMY

Creating
I can plan, apply, take apart, put it together with other things I know to produce, invent, design, construct

Merekacipta
Menggabungkan idea/komponen dengan menggunakan pemikiran yang kreatif untuk menghasilkan idea/struktur baru