.

.

.

.

PAKIKINIG .

Mula sa pakikinig. Magiging epektibo tayo kung marunong tayong makinig sa masining pagpapahayag. . relasyon at paniniwala sa bawat grupo ng mga tao. lumilikha tayo ng isang maayos na damdamin. Nilikha ng Diyos ang ating mga tainga para sa pakikinig at paghahatid ng balita.Bahagi ng buhay ng tao ang makinig kahit ayaw natin ang ating mga naririnig natin sa kapaligiran.

2. 3. . 5. Kumakalap ng impormasyon sa pagkatuto. Panagot sa mga tanong upang bumuo ng kalipunan. Nagdadala ng kaayusan at kapayapaan sa isang samahan.KAHALAGAHAN NG PAKIKINIG 1. Magagamit na paraan sa pananaliksik. 4. Nagpapalawak ng kaalaman sa pagpapahayag.

Humusga. 2. Manlibang o mang-aliw. 4. 3.Lumikom ng impormasyon. . Sumuri o mag-analisa.LAYUNIN NG PAKIKINIG 1.

PAGTANDA o Retention .pagrehistro sa isipan ng anumang impormasyon na nagmula sa kausap. PAGKILALA o Recognition sa mga tunog na tumutukoy sa pagbibigay-tugon at pag-unawa sa sinasabi ng kapwa. 5. . PAGTUGON o Reaksyon ng kausap upang masubok kung naunawaan ang impormasyong natanggap. 4. PAGDINIG o RECEPTION sa mga tunog na tumutukoy sa pagbibigay ng reaksyon o tugon 2. 3. PAGPAPAKAHULUGAN sa narinig na tunog na nakabatay sa dalawang naunang yugto.PROSESO NG PAKIKINIG 1.

DESKRIMINATIBO 2. PAGLILIBANG 4. PAGGAMOT 5.MGA URI NG PAKIKINIG 1. KRITIKAL -natutulungan ng tagapakinig ang tagapagsalita sa pamamagitan ng pakikinig sa kanyang mga hinaing o suliranin -nakabubuo ng hinuha ang tagapakinig upang ganap ang pagsusuri o pag-aanalisa sa narinig . KOMPREHENSIBO -ang diin ay ang pagbigkas at kilos ng nagsasalita -ang tuon ay ang nilalaman o mensahe ng tagapagsalita -ginagawa upang manlibang o alamin ang sarili 3.

Pakikinig na may kakayahang kumilatis 3. Pagpapahiwatig na Pakikinig 5. Pakikinig sa Sarili . Mapanuring Pakikinig 4.ANTAS NG PAKIKINIG 1. Pagpapahalagang Pakikinig 2.

Edad at Kakayahan 5. Konsentrasyon ng Nakikinig 4. Tsanel 3.Mga Salik na Nakaiimpluwensya sa Proseso ng Pakikinig 1. Pinag-aralan . Kapaligiran ng Silid 2.

7. Iwasan ang maagang pagpuna sa tagapagsalita.PATNUBAY SA MABISANG PAKIKINIG 1. 6. Hanapin ang mahahalagang diwa sa pakikinig. Magkaroon ng bukas na kaisipan. 5. Ihanda ang sarili sa pakikinig. Magtala kung kinakailangan. Ihanda ang kaisipan sa mabisang pakikinig. Tapusin ang panayam bago magtanong. 4. Sikaping magkaroon ng kawilihan sa pakikinig. 8. 3. 2. .

May pagpapahalaga o interes.1. Maging magalang at taimtim. 2. Malikhain… 5. May layunin… 4. Mapanuri… . 3.