You are on page 1of 14

MORPOLOHIYA

Lorena S. Club MAF

.MORPOLOHIYA • Ito ang tawag sa pagaaral ng mga morpema ng isang wika at ng pagbubuo ng mga ito sa salita.

MORPOLOHIYA • Tinatawag palabuuan. din itong .

MORPEMA • Mula ito sa katagang Ingles na (Morpheme) • Hinango naman sa salitang Griyego na morph (anyo o yunit) at eme (kahulugan). .

sa ng na ng .MORPEMA • Ang tawag pinakamaliit na yunit isang salita nagtataglay kahulugan.

MORPEMA • Sinasabing ang morfim o morpema ay naiiba sa pantig Hal: makahoy ma (pagkakaroon) kahoy(panggatong) .

.MGA ANYO NG MORPEMA 1. Tinatawag din itong malayang morpema sapagkat may sariling kahulugan at makatatayong mag-isa. Salitang ugat o Istem Ito ay mga salitang payak na walang panlapi.

Salitang ugat o Istem) buhay awit ganda takbo tubig ulan .MGA HALIMBAWA (1.

.MGA ANYO NG MORPEMA 2. Binubuo ng Panlapi Tinatawag ding dimalaya sapagkat nalalaman lamang ang kahulugan nito kapag naisama na ito sa istem o salitang ugat.

MGA HALIMBAWA (2. Panlapi) Halimbawa: Unlaping mag+tabas= magtabas Gitlaping um+tabas = tumabas Hulaping in+tabas = tabasin .

MGA ANYO NG MORPEMA 3. . Binubuo ng isang ponema Ang mga salitang nagtatapos sa o na nangangahulugan ng lalaki at sa mga salitang nagtatapos sa a na nangangahulugang babae.

senadora profesor .doktora senador . Halimbawa: doktor .profesora .Ang ponemang a ay makabuluhang yunit na nangangahulugang nauukol sa babae.

Ang ponemang o ay nauukol sa lalaki at a para sa babae.maestra senyorito .dekana .senyorita dekano . Halimbawa: abogado – abogada maestro .

Maraming Salamat… .