5.8.

1 Kesan Aktiviti Manusia terhadap Ekosistem Hutan Hujan Tropika (EHHT) EHHT terganggu disebabkan fenomena penyahutanan

Penyahutanan bermakna penghapusan hutan secara besar-besaran utuk pelbagai tujuan seperti: Pembalakan, pertanian ladang, petempatan, industri dan penengelaman untuk hidroelektrik.

Fenomena penyahutanan tanpa kawalan menyebabkan hutan dimusnahkan, permukaan bumi digondol dan terdedah secara meluas meliputi skala negara, wilayah dan benua tanpa mengira negara.

Modul P&P Geo 942/1- NSNJ ©KHS Terbilang 2010

I) Secara semula jadi
1.

Melalui kebakaran hutan akibat cuaca panas (kesan fenomena Elnino) cth: kebakaran hutan di Sumatera dan kalimantan tahun 1997. Bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, pergerakan jisim dan serangan perosak serta penyakit hutan.

2.

Modul P&P Geo 942/1- NSNJ ©KHS Terbilang 2010

II)
1.

Hasil aktiviti manusia Pembinaan empangan hidroelektrik: hutan ditebang dan ditenggelamkan. Beratus hektar hutan akan musnah seperti projek hidroelektrik Kenyir. Pembalakan tanpa kawalan : penebangan balak menyebabkan spesies belum matang turut musnah. Aktiviti manusia: pembukaan tanah baru dan aktiviti pertanian pindah. Pembinaan infrastruktur seperti lebuhraya, kabel eletrik, saluran paip.

2.

3. 4.

Modul P&P Geo 942/1- NSNJ ©KHS Terbilang 2010

I)
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kesan terhadap alam sekitar fizikal Ganguan terhadap kepelbagaian biologi. Spesies flora dan fauna pupus. Kemusnahan habitat menyebabkan haiwan berhijrah. Kerosakan ekosistem seperti kemusnahan rantaian makanan. Perubahan cuaca iaitu berlaku pemanasan global kesan pertambahan CO2 Memusnahkan edaran nutrien Perubahan iklim mikro iaitu peningkatan suhu setempat, pengurangan kelembapan udara, tiupan angin yeng lebih kencang. Mendedahkan sistem geomorfologi kepada agen luluhawa. Gangguan ke atas sistem hidrologi : mengurangkan kadar susupan, jumlah hujan tempatan, meningkatkan kadar air larian permukaan, mempercepatkan kadar luahan air sungai.

7. 8.

Modul P&P Geo 942/1- NSNJ ©KHS Terbilang 2010

II) Kesan terhadap alam sekitar manusia
1.

Kekurangan sumber makanan masyarakat orang asli.

:

hasil

hutan

berkurangan

bagi

2. 3.

Mengurangkab sumber kayu balak: pokok berharga semakin pupus. Kemerosotan sumber tanah: nutrien tanah. rantaian makan musnah mengurangkan

4. 5.

Mengurangkan bekalan oksigen: menambah karbon dioksida. Menjejaskan bekalan air: simpanan merosot menyebabkan krisis air. air tanah berkurangan atau

Modul P&P Geo 942/1- NSNJ ©KHS Terbilang 2010

Pengurusan hutan melalui konsep pembangunan lestari Perkataan lestari membawa maksud kekal dalam keadaan asal seperti pengekalan alam semulajadi. Kemajuan atau pemodenan yang dicapai dengan mengekalkan ciri-ciri semulajadi alam sekitar. Pembanguan lestari boleh ditakrifkan adunan pembangunan atau kemajuan dengan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar dari musnah. Terdapat 3 aspek penting yang mesti digabungjalinkan dalam melaksanakan pembangunan lestari dalam sektor perhutanan iaitu langkah perundangan, langkah pengurusan yang strategik dan kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar.
Modul P&P Geo 942/1- NSNJ ©KHS Terbilang 2010

Dasar Perhutanan Negara 1978
I. Mengisytiharkan hutan simpan kekal II. Menguruskan kawasan hutan simpan III. Melaksanakan usaha R&D IV. Program latihan perhutanan

Modul P&P Geo 942/1- NSNJ ©KHS Terbilang 2010

I. II. III. IV.

Menjalankan penebangan terpilih Rawatan silvilkultur Perladangan hutan- acacia, yamane, batai Penyelidikan tentang pengurusan, penjagaan dan perawatan hutan

Modul P&P Geo 942/1- NSNJ ©KHS Terbilang 2010

I.

Kempen kesedaran orang ramai tentang kepentingan menjaga hutan melalui media Pendidikan formal di sekolah Kegiatan NGO dan persatuan Pencinta Alam Kerjasama serantau kerajaan dengan negara

II. III. IV.

Modul P&P Geo 942/1- NSNJ ©KHS Terbilang 2010

Kesan Merosotkan Kualiti Air Tasik Ukuran berdasarkan kandungan :  Permintaan Oksigen Biologikal (BOD)  Bakteria E. Coli  Amoniakal Nitrogen  Pepejal terampai (SS)  Nilai keasidan (pH)  Perubahan warna dan bau

Modul P&P Geo 942/1- NSNJ ©KHS Terbilang 2010

Modul P&P Geo 942/1- NSNJ ©KHS Terbilang 2010

Konsep 3 P 1) Perundangan Penguatkuasaan undang-undang oleh JAS 2) Pengurusan strategik - merawat air yang tercemar - merawat sisa industri - menyediakan perangkap sampah - R&D kitar semula air 3) Pendidikan - menyedarkan masyarakat tentang kepentingan air tasik - kempen melalui media massa

Modul P&P Geo 942/1- NSNJ ©KHS Terbilang 2010

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful