You are on page 1of 24

Teleradiografia de profil

1. Anomaliile n sens vertical i sagital 2. Difereniaz o anomalie dentar de una scheletic 3. Stabilirea unui diagnostic corect plan de tratament cu rezultate stabile

Structuri de evideniat pe teleradiografia de profil


Baza craniului , aua turceasc Sutura nazo-frontal Marginea inferioar a orbitei Conductul auditiv extern Fanta pterigo-maxilar Seciunea median a maxilarului superior Marginea posterioar a ramurii ascendente a mandibulei, unghiul goniac, marginea inferioar a corpului mandibulei, conturul simfizei mentoniere

Partea inferioar a piramidei occipitalului Conturul molarilor de 6 ani superior i inferior Conturul incisivului superior i inferior Profilul cutanat

Puncte antropometrice
N Nasion punctul cel mai anterior de la nivelul suturii naso-frontale S Sellae centrul eii turceti Po Porion punctul situat antero-superior pe conductul auditiv extern A punctul cel mai decliv de la nivelul concavitii anterioare a maxilarului B punctul cel mai decliv al concavitii anterioare a simfizei mentoniere Or Orbitale punctul cel mai decliv de pe marginea inferioar a orbitei Gn Gnation punctul cel mai inferior de la nivelul marginii inferioare a mentonului Go Gonion punct situat la nivelul unghiului mandibular

i incizale inferior - punctul cel mai anterior de pe marginea incizal a incisivului central inferior I Incizale superior punctul cel mai anterior de pe marginea incizal a incisivului central superior Ar - Articulare punctul situat la intersecia prii inferioare a piramidei occipitale cu marginea posterioar a ramurii asendente a mandibulei Pr punctul cel mai proeminent anterior al arcadei alveolare superioare Id punctul cel mai proeminent anterior al arcadei alveolare inferioare

SN planul bazei craniului PF (Po-Or) planul Frankfurt SpNA-SpNP sau planul bispinal sau planul maxilar Planul ocluzal

Planuri de referin

GoGn planul bazal mandibular SGn sau axa Y sau linia lui Brodie Axa incisivului inferior Axa incisivului superior Palatul moale

Triunghiul lui Tweed


Unghiul FMA v.n. 25 +/- 3 (tipar scheletic vertical normodivergent) Unghiul incisivului inferior IMPA v.n. 88 +/- 3 Unghiul FMIA v.n. 67 +/- 3

Po
FMA

Or

FMIA

Go

IMPA

Gn

FMA>28 tipar vertical de cretere hiperdivergent

FMA<22 tipar vertical de cretere hipodivergent

SNA - indic poziia antero-posterioar a maxilarului superior n raport cu baza craniului v.n. 80-84 SNB - indic poziia antero-posterioar a mandibulei n raport cu baza craniului v.n. 78-82 ANB - indic relaia antero-posterioar dintre maxilar i N mandibul n raport S cu baza craniului v.n. +2
A

ANB prognatism maxilar retrognaie mandibular ANB sau negativ retrognaie maxilar sau prognaie mandibular

Ao-Bo (mm) = distana dintre proieciile perpendiculare ale punctelor A i B pe planul de ocluzie v.n.= 0-4 mm

A OP B

Unghiul OP = se formeaz prin intersectarea planului Frankfurt (PF) cu planul de ocluzie (OP) v.n.= 10

Po

Or

PF

OP

Unghiul Z se formeaz prin intersectarea liniei estetice Z cu planul Frankfurt v.n. 70-80 Linia estetic Z este linia tangent la mentonul cutanat i la partea cea mai anterioar a buzei celei mai proeminente

PF

Linia estetic Z

Upper lip (UL) distana care separ punctul cel mai anterior al curburii vestibulare a IS de punctul cel mai proeminent al BS (mm) Total chin (TC) segmentul de dreapt NB trecnd prin Pog osos (mm)

UL

B
TC

Pog

HFA nlimea facial anterioar = segmentul de dreapt trasat prin Gn perpendicular pe planul bispinal HFP nlimea facial posterioar=segmentul de dreapt tangent la marginea posterioar a ramurii ascendente, unind punctul Ar cu planul mandibular

Ar

Gn

Puncte anatomice
S Sellae N Nasion Or Orbitale Po Porion SpNA - Spina Nazal Anterioar SpNP Spina Nazal Posterioar Go Gonion Gn Gnation A punctul subspinale al lui Downs Pr Prostion B punctul supramentale al lui Downs Id Infradentale Ar Articulare Ba Basion I Incizale superior i incizale inferior -

Planuri de referin
SN planul bazei craniului PF planul de la Frankfurt, linia ce unete punctele Po i Or SpNA-SpNP planul bispinal sau maxilar Go-Gn planul bazal mandibular PO - planul de ocluzie S-Gn axa Y sau linia lui Brodie i axa incisivului inferior I axa incisivului superior Ao perpendiculara din punctul A pe planul ocluzal Bo perpendiculara din punctul B pe planul ocluzal

SNA, SNB
SNA - indic poziia antero-posterioar a maxilarului superior n raport cu baza craniului v.n. 80-84 SNB - indic poziia antero-posterioar a mandibulei n raport cu baza craniului v.n. 78-82

ANB
ANB - indic relaia antero-posterioar dintre maxilar i mandibul n raport cu baza craniului v.n. +2

ANB prognatism maxilar retrognaie mandibular ANB sau negativ retrognaie maxilar sau prognaie mandibular

NA.APog - unghiul convexitii, indic profilul facial raportat la structurile osoase v.n .3 (metoda Downs) Valori profil osos convex Valori profil osos concav

SGn-PF - indic tipul de rotaie mandibular v.n. 65+/-5 (metoda Downs) Valori < 55 rotaie mandibular anterioar Valori > 65 rotaie mandibular anterioar

Triunghiul lui Tweed


FMA v.n. 25+/-3 indic tipul facial
IMPA v.n. 88+/-3 indic poziia incisivului inferior n raport cu baza sa osoas

FMIA v.n. 67+/-3

Unghiul Z
LE PF Z v.n.78

AoBo (mm) distana Wits


Ao perpendiculara din punctul A pe planul ocluzal Bo perpendiculara din punctul B pe planul ocluzal Ao-Bodistana Witsdistana liniar ntre perpendicularele trasate pe planul ocluzal din punctele A i B - indic relaia anteroposterioar dintre maxilar i mandibul v.n. 0-4 m

nlimea facial anterioar (HFA) i posterioar (HFP)


HFA perpendiculara din Gn pe PP v.n. 65 mm HFP tangenta la marginea posterioar a mandibulei unind punctele Gn cu Ar v.n. 45 mm
Indexul facial HFP/HFA 0,69