PENGARUH KEDATANGAN ISLAM DI ALAM MELAYU; ANALISIS TERHADAP AMALAN PERUBATAN TRADISIONAL MELAYU

DISEDIAKAN: MOHAMAD NAJIB BIN ABDUL HALIM(IEJ070030) PENSYARAH: DR.TATIANA DINASOVA

PENDAHULUAN Kepercayaan masyarakat melayu terhadap bomoh adalah satu kepercayaan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini kerana kepercayaan terhadap bomoh telah tertanam sejak sekian lama dalam kepercayaan masyarakat melayu sejak wujudnya system kepercaayan terhadap adanya kuasa yang menguasai diri manusia. Bomoh dianggap sebagai seorang individu yang berupaya mengawal dan berinteraksi dengan kuasa tersebut. Justeru bomoh diangkat sebagi individu yang begitu berpengaruh dalam masyarakat orang melayu sehingga sekarang.

PANDANGAN SEMESTA: - Satu konsep mengenai alam semesta dan dipengaruhi oleh satu sistem nilai yang tertentu. - Orang melayu mempunyai pandangan semesta yang tradisional yang kemudiannya diubah susuai dengan kedatangan serta penerimaan agama-agama lain. -menurut syed naquib al-attas “ pandangan semesta islam merangkumi dunia dan akhirat dimana aspak dunia merupakan persediaan bagi aspek akhirat.

DEFINISI: Merujuk Kamus Dewan Bahasa edisi keempat bomoh bermaksud tabib yang mengubati orang sakit dengan menggunakan ubat tradisional atau cara kampung dan jampi-jampi, pawang, dukun. Manakala perbomohan adalah yang berkaitan dengan bomoh seperti amalannya, selok-belok kerjanya, dan sebagainya.

SEJARAH AMALAN PERBOMOHAN: Amalan perbomohan dipengaruhi oleh sistem kepercayaan masyarakat setempat. Dalam masyarakat melayu terdapat 3 peringkat iaitu:
  

Zaman kepercyaan animisme dan dinamisme. Zaman kepercayaan hindu-buddha. Zaman Islam.

Zaman kepercayaan animisme dan dinamisme. -mempercayai bahawa setiap benda mmpunyai roh, jiwa dan semangat yang dapat memberi kesan baik dan kesan buruk. Roh, jiwa dan semangat tersebut perlu di jaga dan dipelihara melalui amalan pemujaan dan penyajian. -penggunaan bomoh mula timbul sebagai perantara antara roh dengan manusia. Hal ini kerana hanya bomoh yang dapat berinteraksi dengan roh tersebut.

zaman kepercayaan hindu-buddha. -kedatangan hindu-budda tidak dapat melenyapkan kepercayaan animisme yang telah tertanam dalam diri masyarakat melayu. -menurut prof.syed naquib al-attas, kedatangan hindu-buddha tidak merubah pandangan semesta melayu. Hal ini kerana pengaruh hindu-buddha hanya berlaku dikalangan orang atasan sahaja. -di lapisan bawahan masih mengamalkan kepercayaan animisme.

-

-

-

-

Pengaruh hindu-buddha hanya dapat dilihat dalam sistem politik dan pentadbiran-raja diaggap jelmaan tuhan(dewaraja). kedatanga hindu-budda membuatkan sistem kepercayaan agak bersistematik. Konsep pemujaan roh digantikan dengan pemujaan dewa-dewi. Berlaku percampuran pengaruh animesma dan hindu-buddha dalam amalan berubatan melaya. Contohnya muncul jampi, mantra dan serapah.

 -

-

-

-

Zaman Islam. Sistem kepercayaan orang melayu telah berubah. Tidak menyembah roh da dewa-dewi. Beriman kepada allah dan mula menuruti ajaran islam. Tetapi bukan sukar untuk mengikis kepercayaan yang telah tertanam sekian lama. Maka berlaku asimilasi antara animisme, hindu-buddha dan islam dalam amalan perbomohan.

PENGARUH ISLAM DALAM AMALAN PERBOMOHAN: Jampi dan mentera: contoh(1): “hantu raya jembalang angin aku tahu asal engkau engkau bulu hidung nabi adam makanan engkau telur ayam....” Contoh(2): “hei ulat bulu aku tahu asalmu engkau bulu hidung Nabi adam makanan engkau daun sekam kelaur engkau dari tubuh anak adam jika kau tak mahu keluar aku sumpah engkau dengan berkat allah berkat lailaha illallah..”

Amalan pemujaan roh. Contoh: bomoh memanggil roh orang yang sudah mati. Roh dikaitkan dengan roh para wali dan orang soleh. -amalan kebal dan tangkal.
-

HUKUM PERBOMOHAN MENURUT ISLAM: islam mengharuskan amalan bomoh sekiranya bomoh dan perbuatannya tidak menyalahi syarak. Antara syarat-syarat bomoh ialah: -Tidak mensyirikkan allah. -Tidak melakukan perbuatan yang haram dan maksiat. -Hendaklah menggunakan bahan-bahan yang diharuskan syarak.

KESIMPULAN: Kedatangan Islam ke alam melayu telah mengubah kepercayaan masyarakat Melayu termasuklah amalan perbomohan. Amalan perbomohan telah diislamisasikan. Namun masih terdapat sesetengah pengamal perubatan tardisonal atau bomoh yang mengamalkan campur aduk animisme, hindu-buddha dan islam yang hakikatnya bercanggah dengan amalan perubatan islam yang sebenar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful