Kerajinan dan kejujuran “ Add your company slogan ” membina kejayaan

Disediakan oleh: KH Chew IKAN HIASAN
www.themegallery.com

LOGO

KANDUNGAN

1 2

Kandungan mutu air Pembersihan akuarium

www.themegallery.com

1

Kandungan mutu air

Nilai pH air akuarium • Air merupakan sumber utama yang membolehkan ikan hiasan dan tumbuhan akuatik hidup. • Oksigen yang terlarut di dalam air membolehkan ikan bernafas. • Sebelum memasukkan ikan hiasan ke dalam akuarium, kandungan mutu air perlu diuji untuk mengetahui tahap kebersihan air.
www.themegallery.com

• Kadar keasidan air boleh diuji dengan menggunakan kertas pH (Potenz Hydrogen). • Kandungan nilai pH asid/alkali di dalam air ditunjukkan oleh kertas pH. • Air yang sesuai digunakan untuk memelihara ikan biasanya mempunyai nilai pH antara 6.5 hingga 7.5.

www.themegallery.com

www.themegallery.com

Suhu air akuarium • Ikan hidup pada suhu sekitar 26C hingga 27C. • Suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah boleh menyebabkan ikan hiasan mati. • Suhu bilik adalah cukup sesuai untuk ikan hiasan hidup dengan baik.

www.themegallery.com

Bahan beracun • Bahan beracun yang biasa wujud di dalam air ialah ammonia dan nitrat. • Bahan beracun ini terhasil daripada proses perkumuhan ikan iaitu bahan buangan urin dan najis.

www.themegallery.com

2

Pembersihan akuarium

• Setelah beberapa lama digunakan, akuarium akan menjadi kotor. • Keadaan yang kotor adalah tidak sihat untuk hidupan di dalamnya. • Oleh itu, penjagaan akuarium perlu dilakukan. • Proses penjagaan hendaklah dilakukan dengan berterusan dan kerja pembersihan ini perlu dilakukan supaya ikan hiasan dan tumbuhan akuatik berkeadaan baik.
www.themegallery.com

Bahan atau alatan yang diperlukan untuk kerja pembersihan akuarium
Air paip Air yang telah dinyah klorin Baldi Jaring

Bahan atau alatan
Gunting

Sifon

Berus
www.themegallery.com

Langkah-langkah pembersihan akuarium ‘OFF’  Tutup sumber elektrik

 Buka penapis air dan pam udara dengan berhatihati
www.themegallery.com

 Keluarkan 2/3 air ke dalam baldi. Ini harus dilakukan dengan teliti agar tidak tersedut ikan hiasan.  bersihkan alat penapis air.

 bersihkan bekas dan tiub air.
www.themegallery.com

 Bersihkan tumbuhan akuatik.

 kemaskan tumbuhan akuatik dengan gunting.

 bersihkan batu, bahan hiasan dan kayu buruk.
www.themegallery.com

 Bersihkan akuarium.

 Masukkan batu, barang hiasan, kayu buruk dan tumbuhan akuatik semula ke dalam akuarium.  Masukkan air hingga ke paras standard akuarium dan pasang semula alat penapis air.
www.themegallery.com

‘ON’

 Sambungkan sumber elektrik dan kerja pembersihan akuarium selesai.

www.themegallery.com

Soalan: ‘OFF’

Kumpulan 1

Kumpulan 2

Kumpulan 3

Kumpulan 4

Kumpulan 5

Kumpulan 6
www.themegallery.com

Soalan:  Apakah tujuan penggunaan kertas pH?

 Apakah tujuan penggunaan termometer?

www.themegallery.com

Kesimpulan tentang keselamatan

Tidak boleh dilihat.
Sifat-sifat elektrik

Tidak boleh didengar.

Tidak boleh dihidu.
www.themegallery.com

www.themegallery.com

www.themegallery.com

www.themegallery.com

Kerajinan dan kejujuran “ Add your company slogan ” membina kejayaan

www.themegallery.com

LOGO

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.